Mobiele Fondsenwerving (3): App of mobile website?

Nederland wordt mobieler. Ook bij goede doelen  in Nederland begint de vraag zich op te dringen of, maar vooral hoe, men mobiel gaat worden. Dat leidt dan onvermijdelijk tot vragen als: 'Moeten we, indien we als charitatieve instelling iets met mobiel internet willen, ons geld investeren in de ontwikkeling van (een) app(s) of moeten we ons richten op een mobiele website?'Ik kreeg deze vraag afgelopen week drie keer voorgelegd. Toen ik hierover iets wilde uitleggen bleek al snel dat de vragenstellers het verschil niet echt wisten.

Om te beginnen eerst maar eens even naar het technische verschil tussen een mobiele website en een app:
  • Een mobiele website is een gewone website die geschikt is gemaakt voor gebruik op het kleinere formaat van een mobiele telefoon. Een app is software die de gebruiker moet downloaden en installeren op zijn smartphone.
  • Een mobiele website maakt gebruik van browsers als Opera, Firefox, IE Mobile, Safari etc., een app is geschreven voor het specifieke platform van de smartphone zoals Blackberry, iPhone, Nokia, Android etc.
Voor het gebruik betekent dit in het algemeen dat:
  • een app iets sneller is dan een mobile website, omdat er minder data ingeladen hoeft hoeft te worden. Alle vast grafische elementen staan immers al op de smartphone, alleen de dynamische content moet nog toegevoegd/geupdate worden.
  • een app ook zonder verbinding nog (deels) kan werken. 
Maar het gevolg is wel dat, omdat er nu eenmaal veel meer smartphone platforms zijn, de kosten van ontwikkeling en updates bij apps hoger zijn.

Een ander belangrijk technisch verschil is dat de app, omdat het geschreven is voor het platform van de smartphone, dus ook gebruik kan maken van de functionaliteiten van de smartphone (locatie, kompas, camera etc.), de mobile website kon dat niet. Dit verschil is echter aan het vervagen, de nieuwere mobile websites kunnen dat echter deels al wel (GPS functie in iPhone en Android bijvoorbeeld).

De app is door zijn aanwezigheid op het bureaublad natuurlijk bereikbaarder dan de mobile website, waarvoor eerst een browser geopend dient te worden, maar de gebruiker kan dit zelf vereenvoudigen door een linkje (shortcut) op zijn bureaublad te maken. Dit vergt natuurlijk wel weer een extra handeling.

Waarmee we al langzamerhand naar de marketing overwegingen gaan. Want voor wie is de toepassing eigenlijk bedoeld? De doelgroep van de toepassing is van groot belang voor de keuze. Een mobile website is goed voor algemeen gebruik en heeft dus een veel groter bereik, terwijl bij een beperkte doelgroep een app een veel betere keuze kan zijn, omdat de app mogelijk maar ontwikkeld hoeft te worden voor één of enkele platforms.

Het gebruik van de app ligt over het algemeen wel veel hoger (2 tot 4 maal zoveel), hetgeen deels verklaart wordt door de beter toegankelijkheid. Toch worden de meeste apps. (circa 80%!) na een maand bijna niet meer gebruikt.

Alles overziend is de keuze dus nog niet zo gemakkelijk en voor de hand liggend. De doelstellingen zou echter leidend moeten zijn. Begin je dus altijd eerst de volgende vragen te stellen:
  1. Wie gaat de toepassing gebruiken?
  2. Welke smartphones gebruikt mijn doelgroep?
  3. Waar gaat de toepassing gebruikt worden?
  4. Wat moet de toepassing kunnen (NEED) en wat is leuk om te kunnen (NICE)?
  5. Wat is de verwachte levensduur van de toepassing?
Maar uit de meeste voorbeelden die ik bij goede doelen tegen ben gekomen dient eerst nog wel de belangrijkste vraag beantwoord te worden: Wat voegt de toepassing toe voor mijn doelgroep? Waarom zouden ze de toepassing gaan gebruiken? En blijven gebruiken? ....Echt waar? Of is het vooral 'Me too' en 'Wishfull thinking'?

Let op dat het uitgangspunt fondsenwerving is. Vanuit het oogpunt van Branding ben ik wel een sterk voorstander van apps. Je bent daarmee veel beter aanwezig op het bureaublad, alhoewel ik vrees dat de concurrentie op het bureaublad wel steeds groter zal worden.Volgens de laatste tellingen heeft de iPhone app store al bijna 300.000 actieve apps. En AndroLib bijna 170.000.

De meest gebruikte en beste toepassingen in fondsenwerving zijn tot op heden de toepassingen die verbonden zijn aan evenementen. De toegevoegde waarde voor de gebruiker is daarbij groot. Overigens zie ik ook veel toegevoegde waarde in het gebruik van mobiele toepassingen voor vrijwilligers, bijvoorbeeld collectanten.

Wat de keus ook wordt, veel valt of staat bij fondsenwerving bij de mogelijkheden voor mobiel betalen. En dat is zeker nog geen gemeengoed.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten