Sociale Media: Waar zit mijn publiek?

Veel terugkerende vraag  is welke sociale media er nu het meest geschikt zijn om actief te worden voor fondsenwervers. We kunnen immers niet alles, dus er moeten keuzes gemaakt worden. Het antwoord luidt natuurlijk: Wees daar waar je publiek is. Maar waar is dat publiek dan? Al snel blijkt dat de meeste fondsenwervers eigenlijk weinig idee hebben over de omvang van de verschillende sociale media, laat staan van het profiel van de bezoekers. Daarom eerst maar eens gekeken naar de overeenkomsten en verschillen tussen Facebook, Hyves, Twitter en LinkedIn.


Laten we maar eens beginnen met een blik op het belang van deze sites. Een overzicht van de 20 meest bezochte websites van Nederland (november 2010) leert dat deze vier allemaal in de Top 20 staan, 3 zelfs in de Top 10:


In tegenstelling tot wat de meesten denken, is in Nederland niet Hyves de meest bezochte van deze vier, maar Facebook! Als vervolgens gevraagd wordt wat fondsenwervers zelf het meest gebruiken, is dat overigens LinkedIn.

Veel interessanter is het echter om naar de profielen van de bezoekers van deze 4 sites te kijken:

Hieruit valt af te lezen dat:
 • Op Facebook, Twitter en LinkedIn vrouwen iets oververtegenwoordigd zijn, terwijl Hyves veel meer mannen trekt.
 • De 18-24 jarigen zitten veel minder op LinkedIn, terwijl de 65+ers alleen op LinkedIn normaal vertegenwoordigd zijn. Hyves, Facebook en Twitter trekken dus een jonger publiek.
 • In tegenstelling tot 'popular belief', zitten in verhouding de hoger opgeleiden op Hyves en LinkedIn. 
 • Zoals te verwachten viel wordt LinkedIn meer op het werk gebruikt, maar opvallend is het schoolgebruik van Facebook, zeker in vergelijking met Twitter en Hyves.
Bedacht moet hierbij wel worden dat deze statistieken over het wereldwijde gebruik van deze sites gaan en dat dit dus niet altijd precies zo voor Nederland hoeft te gelden. Daarnaast zitten niet al deze sites in dezelfde fase van adoptie, verwacht mag worden dat zeker Twitter nog wel wat verschuiving laat zien in de komende periode. 

Wat kan je hier nu mee als fondsenwerver?
 • De open deur is dat de gemiddelde donateur 50+ is, overwegend vrouw, en meer dan gemiddeld opgeleid, waarmee je dus vooral naar LinkedIn geduwd wordt...maar
 • Doneren gebeurt primair in een thuissituatie, niet op school of op het werk. Dus vooral niet naar LinkedIn?
 • Moet je dan toch overal zijn? Of ....?
 • Het belangrijkste is dat je als fondsenwerver je eigen publiek kent. Iedere organisatie kent een eigen doelgroep en daarmee zijn de afwegingen voor iedere organisatie anders.
 • Pas dus op met 'Me Too', want wat voor de ene organisatie een natuurlijke achterban is, kan voor een andere organisatie de verkeerde keuze zijn.
Belangrijk is verder om je te realiseren dat het gedrag van de deelnemers bij de verschillende aanbieders ook beduidend anders is. Dezelfde persoon neemt op Twitter een andere houding aan dan op LinkedIn of Hyves. De bijkomende vraag is dus in welke gemoedstoestand je als organisatie iemand wil treffen.
  Bron van bovenstaande statistische gegevens is overigens alexa.com, waarop nog veel meer interessante informatie te vinden is. Alexa ranked realtime gegevens van de belangrijkste websites wereldwijd, zowel geaggregeerd, als ook gespecificeerd per land en per categorie. Daarnaast wordt er informatie over deze sites gegeven, waaronder de profielen van bezoekers.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten