Crowdfunding in aangepaste vorm.

Crowdfunding kennen we al een tijdje. Iedere paar maanden vinden we wel nieuwe, goede voorbeelden. Maar sommigen springen er wel echt uit, zoals het voorbeeld van vandaag, afkomstig van Cancer Research UK. Alleen, bij nadere bestudering... is het de vraag of hier nog wel sprake is van crowdfunding?

Dat er vele goede manieren zijn om als goed doel je projecten onder de aandacht te brengen, zeker online, is bekend. Om je fondsenwerving echter ook nog één op één aan je projecten te verbinden is wel een andere zaak. Dat zien we in de praktijk veel minder. Natuurlijk spelen voor de organisaties daarbij de gebruikelijke problemen een rol, zoals het feit dat de ontvangen donaties geoormerkte middelen zijn, en het ontsluiten van informatie over de onderhanden projecten nog helemaal niet zo eenvoudig blijkt te zijn.

Toch wordt de noodzaak hiertoe steeds groter. De blauwe ogen van de organisatie zijn al lang niet meer voor iedere potentiële donor voldoende om daadwerkelijk te geven. Een groter wordend deel van de donoren wil zien wat er gebeurt, wil invloed uitoefenen, liefst tot op ieder detail. Ook vanuit het oogpunt van fondsenwervende communicatie is niets krachtiger dan de donateur rechtstreeks invloed laten uitoefenen op de besteding van z'n donatie. Hoe groter de betrokkenheid van de donor, des te hoger zal de gift ook zijn, evenals de kans op herhaling. Als je dan ook nog online op de hoogte kan blijven over wat er met die gift gebeurt, wordt het helemaal aantrekkelijk.

Een goed voorbeeld van een fondsenwervende invulling van gerichte donaties aan projecten werd eerder dit jaar in de UK met een prijs beloond. Verschillende (buitenlandse) bloggers hebben hier al eerder aandacht aan besteed, vaak onder de term 'crowdfunding'. Dat lijkt dit ook wel, maar het is meer dan dat! Zoveel meer dat de vraag opdoemt of hier nog wel sprake is van crowdfunding.

Het voorbeeld betreft een website van Cancer Research UK.

My Projects


De kracht van deze website zit in het heel gericht kunnen kiezen voor een specifiek onderzoek. 'Kankeronderzoek' is natuurlijk een heel breed begrip en deze oplossing laat zien waaraan er door CRUK onderliggend geld besteed wordt.

Is hier nu sprake van crowdfunding? Wikipedia zegt hier over:
Crowd funding (sometimes called crowd financing or crowd sourced capital) describes the collective cooperation, attention and trust by people who network and pool their money and other resources together, usually via the Internet, to support efforts initiated by other people or organizations. Crowdfunding occurs for any variety of purposes, from disaster relief to citizen journalism to artists seeking support from fans, to political campaigns, to funding a startup company or small business.

De achtergrond hierbij is dat reguliere kanalen (lees: banken) niet tot investering bereid zijn. De 'behoeftige eindgebruiker' gaat dus rechtstreeks naar de 'inlegger/donor' en passeert de 'intermediair'. Is dat hier nu het geval? In mijn optiek is dit een hybride geval, omdat Cancer Research UK in feite de intermediair is, die 'goedkeuring' verzorgd, projecten selecteert en eigenaar van de relatie wordt, er wordt immers gedoneerd via CRUK, niet rechtstreeks aan het onderliggende project. CRUK vervult dus de intermediaire rol.

Hier is dus in zuivere zin geen sprake van 'crowdfunding', hier is sprake van:
 • een hele slimme en simpele wijze van verantwoording afleggen door de organisatie;
 • transparantie bevorderen;
 • de donateur betrokken houden door telkens project updates te verzorgen;
 • de donateur laten zien dat onderzoek niet iets is dat 'ver weg' is, maar het heel dichtbij brengen;
 • en niet in de laatste plaats: het laten zien dat projecten ook gerealiseerd worden en dat men dus iets wezenlijks en haalbaars realiseert door bij te dragen. 
Voor dit alles is een platform gecreëerd  dat doet denken aan crowdfunding. Maar het is het niet!
  Ik vind dit overigens geweldig, alhoewel ik mij er terdege van bewust ben dat aantrekkelijke projecten eerder gesteund zullen worden, en dat dit ten koste kan gaan van de 'moeilijke', maar misschien wetenschappelijk gezien wel veel belangrijkere, projecten. Desalniettemin is het een hele goede aanvulling op het totale fondsenwervende activiteitenprogramma.

  Een groot additioneel voordeel is dat je heel veel leert over deze donateurs. Cancer Research UK weet nu precies waarin deze donors geïnteresseerd zijn. Zo zijn ze in staat om veel gerichter met ze te communiceren.

  Een ander bijkomend voordeel is dat de donateurs ook nog in de gelegenheid worden gesteld om hun omgeving bij hun donatie te betrekken, waardoor voor CRUK ook nog een hele nieuwe groep donateurs bij hun werk te betrekken.

  Al met al is het een zeer aantrekkelijke manier van fondsenwerving, die zeker een prijs verdient, en wat mij betreft ook nog heel wat navolging zou moeten krijgen, maar een manier die niet onder het label 'crowdfunding' thuis hoort.

  Meer opinies over deze website vind je overigens hier:
  The Agitator
  Giving in a digital world (leuk, hier zie je ook nog de oude vormgeving van de website, de huidige vind ik vele malen beter!)

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten