Vroege Vogels Parade: de onzin regeert!

Ieder jaar rond deze tijd publiceert het radioprogramma Vroege Vogels de 'Vroege Vogels Parade', een lijst van de ontwikkeling van het aantal donateurs van natuur en milieu organisaties in Nederland. Leuk, lijstjes, daar ben ik altijd voor in. Maar hier valt wel heel veel over te zeggen: Ik heb me zelden zo geërgerd...

De 'Vroeg Vogels Parade' geniet binnen de natuur- en milieubeweging in Nederland heel wat aanzien. Toch is het maar de vraag wat we als fondsenwervers aan deze lijst nu eigenlijk aan hebben. Er is de afgelopen jaren heel wat kritiek op deze lijst geweest. Kunnen we hier nu wel of niet wat van leren? Of moeten we dit met een grote korrel zout nemen? Daarom is het wel eens goed om er iets dieper in te duiken.

De Vroege Vogels Parade 2010
De Vroege Vogels Parade 2009

Aan de positieve kant is er wat mij betreft één punt dat er bovenuit steekt. Als je jarenlang consequent op dezelfde wijze rapporteert, via dezelfde methode, is er in ieder geval een trend waarneembaar. Die trend is dat de steun voor natuur en milieu jarenlang toegenomen is. De trend is onmiskenbaar en klopt ook echt wel. Er zijn teveel bewijzen om dat te ontkennen. Dat zegt niets over de cijfers, alleen iets over de maatschappelijke betekenis en dat die groot is leidt geen twijfel. Dat de trend de laatste jaren keert is ook in de lijn der verwachting. Maar dat is de helft van het verhaal. Want het aantal donateurs zegt nog niet alles over de maatschappelijke betrokkenheid bij het onderwerp. We leven namelijk ook in een tijd van economische neergang, waarin mensen, al dan niet noodzakelijk, scherpere keuzes moeten maken. Dat het absolute aantal donateurs daalt zegt nog niet dat het relatieve belang daalt. Daarvoor zouden we veel meer cijfers moeten hebben van andere charitatieve organisaties. Indien het totaal aantal donateurs van alle goede doelen scherper daalt, zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat de huidige daling relatief goed is.

Laten we daarnaast eens kijken naar de bekende en minder bekende kritiekpunten: • Ik werd zenuwachtig toen Natuurmonumenten een teruggang van 63.000 leden rapporteert, naar nu 830.000, terwijl ze er in de lijst van 2009 ook al 830.000 rapporteerden???  Toch maar eens verder kijken dan... Ja, de totale telling komt 63.000 te hoog uit...typefoutje dus, want in het artikel met de top 10 staan ze ook op 767.000.
 • In de totale telling van de gepubliceerde 2010 lijst kloppen de mutaties ook niet. Het totaal verlies was 62.026 donateurs! Dus niet de 50.183 die onderaan het overzicht geteld worden maar 23,6% hoger dus. Dit is gebaseerd op de mutatie van de eigen cijfers uit de eigen lijst zoals die d.d. 19/12/2010 om 22.00u op hun website stond!
 • Het verschil van ongeveer 50.000 donateurs is overigens het verschil met het totaal van 2009. Tsja, maar toen stonden er niet dezelfde 112 organisaties op de lijst, waarover later meer
 • De lijst omvat in 2010 in totaal 112 organisaties. Onduidelijk is waarom deze organisaties al dan niet op deze lijst staan. Wat is de grondslag van de lijst? Nederland kent heel wat meer organisaties die zich voor de lijst lijken te kwalificeren en onduidelijk blijft waarom nu juist voor deze organisaties gekozen is.
 • De 112 organisaties op de lijst van 2009 zijn niet dezelfde als de 112 van 2010...Dan klopt de totale telling per definitie niet, die is namelijk onvergelijkbaar. Ontwikkeling van een homogene groep lijkt meer dan raadzaam. Nieuw zijn overigens Kattenzorg, Bijenstichting en Painted Dog Conservation. Kattenzorg wordt er met een 0-mutatie bijgeteld, oftewel, het echte verschil met 2009 is nog eens 4.832 groter, dus 66.858.
 • Voor de uitgeslotenen geldt: hoe ontwikkelt hun aanhang zich ? Misschien is de totale ontwikkeling wel ernstiger of juist minder ernstig?
 • De 112 zijn op z'n zachts gezegd 'rijp en groen door elkaar'. Het zijn enkele erg grote organisaties en heel veel relatief  kleine, die voor het totaalcijfer nauwelijks relevant zijn. De Top 10 is goed voor 86% van het totale aantal donateurs, en voor de totale mutatie is de top tien goed voor 96,5 % van het totaal.
 • Vroege Vogels claimt 'De grote landelijke organisaties te onderzoeken', maar dat is toch moeilijk vol te houden als 34 van de 112 organisaties (30%) minder dan 1.000 leden/donateurs hebben. Kom op, landelijk opererend? Met 8(!) donateurs?????
 • Waar komen de opgegeven aantallen vandaan? Bij de ene organisatie lijkt het een exact aantal, terwijl de ander organisatie duidelijk afgeronde getallen rapporteert. Of zou WNF echt exact hetzelfde aantal donateurs hebben als een jaar geleden? Niet één verschil?
 • Wat is de definitie van donateur/lid? Iemand die in de afgelopen 12 maanden gedoneerd heeft, iemand die in de afgelopen 24 maanden gedoneerd heeft? Ongeacht welke keuze je maakt, tussen welke twee data wordt er dan gemeten? Feit is dat niet iedere organisatie hierin vergelijkbare grondslagen hanteert.
 • Over het jaarlijks terugkomende argument van de (niet gemeten) overlap: hoeveel mensen doneren er nu werkelijk aan meerdere organisaties? Vroege Vogels erkend dit argument wel, maar stelt dat het er niet meer dan 100.000 zijn die 3 of meer organisaties ondersteunen. Op grond waarvan dan wel? Dit wordt niet toegelicht. Ook zien we geen ontwikkeling in 'dubbelbetalers'. Worden het er dat meer of minder? Want dat is wel erg relevant. Naar hun eigen zeggen steunt men gemiddeld 'minder dan 2 organisaties'. Laten we eens zeggen dat ze gemiddeld 1,5 organisatie ondersteunen. Dan wordt de ongeveer 4 miljoen plotseling 2,66 miljoen...dat scheelt nog al wat!
 • Ook wordt door de hoofdredacteur van Vroege Vogels nog het argument van het 'gezinslidmaatschap' genoemd. Dit houdt in dat één persoon betaalt, maar het gehele gezin zich feitelijk donateur voelt. Tsja, dat kan natuurlijk waar zijn, maar het is een non-argument als je de ontwikkeling van 'donateurs aantallen' rapporteert. Dan meet je dus transacties, geen 'mental support'!
 • Als we het over de online donaties hebben...wanneer ik mijn neefje steun die een marathon gaat lopen en zich daarvoor laat sponsoren ten gunste van een actie van Greenpeace, wil dat nog niet zeggen dat ik met mijn donatie ook daadwerkelijk Greenpeace moreel steun, maar alleen dat ik de inspanning van mijn familielid wil waarderen en belonen...pas dus op welke transactie je een steunbetuiging aan de organisatie noemt!   
Sorry, maar deze lijst kan je echt niet serieus nemen. 'Broddelwerk' is een nog te groot woord. Begin eerst eens met:
 1. Te definiëren en beargumenteren welke organisaties er op de lijst moeten staan;
 2. Een homogene groep te definiëren. 
 3. Te definiëren wat een lid/donateur van die organisaties is;
 4. Te definiëren wat de transactiedata zijn waartussen gemeten wordt; 
  • Voor alle duidelijkheid: een 'donateur' is iemand die een financiële transactie pleegt.
 5. Toe te geven dat als je totaliseert je geen beeld hebt van de 'dubbeltelling' en dat je dat ook niet beoogt te hebben. Probeer je er in ieder geval niet onderuit te kletsen;
 6. Geef toe dat dit geen representatief beeld geef van 'het maatschappelijk draagvlak', maar slechts een transactiemeting is, waarbij de hoogte van de gemiddelde transactie ook nog niet in ogenschouw genomen is. 
Kortom, er valt nog veel, heel veel te verbeteren! Wat een gerommel...en dus ook schande voor alle andere media die deze rommel klakkeloos overnemen!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten