7 Tips voor online fondswervend succes

Goede doelen denken in hokjes. Ze zijn het slachtoffer van hun eigen organisatiestructuren geworden. Waardoor ze niet in staat zijn kansen te benutten die voor het oprapen liggen. Want om die kans te grijpen moet je wel anders denken dan voorheen en dat is nu net waar goede doelen heel traag in zijn. Daarom 7 tips om wel succesvol te zijn of te worden.

 
0. Als je er zelf niet in gelooft, hoe ga je dan anderen overtuigen?

Ja, ik begin met punt 0! Gisteren publiceerde de DDMA de uitkomst van een onderzoekje onder de bezoekers van hun bijeenkomst voor nonprofits, waarin de het overgrote deel van de respondenten stelden te verwachten dat online niet voor 2014 financieel aantrekkelijk gaat worden!

....even laten bezinken.....

WAAAAAT???  Doe de luiken maar weer dicht, zoek snel een andere baan, kruip terug onder de steen waar je vandaan komt...... nou ja, het is wel duidelijk zo, hoop ik. Dit kan je toch niet serieus menen? Wordt wakker, het is al succesvol, ook in Nederland!

In ieder competentieprofiel van een fondsenwerver staat dat hij/zij mensen moet kunnen overtuigen, te beginnen met de eigen interne organisatie. Dat gaat je met deze instelling echt niet lukken. Laat staan dat het je lukt om extern iets te bereiken. Kortom, als je er zelf niet in gelooft, zoek dan echt een andere baan of laat je tenminste bijscholen.

En dan nu voor degenen die er wel in geloven dat online fondsenwerving succesvol is:

1. Vergeet het onderscheid tussen Communicatie en Fondsenwerving.
  • Fondsenwerving is communicatie, juist online.
 
2. Vergeet het onderscheid tussen Online en Offline fondsenwerving.
  • Het succes van online fondsenwerving kan je niet afmeten aan de opbrengst van je online donatie module.
  • Je bestaande relaties zijn ook online. Het is geen gescheiden, nieuwe wereld.

3. Succes kan alleen in een open organisatie en vergt organisatorische veranderingen.
  • Een online fondsenwerver die ge├»soleerd op een kamertje zit gaat geen succes hebben, het vergt een andere werkwijze in de hele organisatie.

4. Online succes is het resultaat van een continue dialoog.
  • Met een monoloog, jouw waarheid verkondigen, ga je niets bereiken
 
5. Online succes vergt een investering.
  • Het is een mythe dat online fondsenwerving goedkoop is, wie niet investeert krijgt ook niets.

6. De techniek is geen doel, maar slechts een middel.
  • Bedenk wat je wil en wat je daarvoor nodig hebt, niet andersom.

7. Online fondsenwerving vergt zeggenschap over media.
  • Fondsenwervers die niet zelf zeggenschap hebben over vormgeving en inrichting van een donatiemodule, over een (actie)website of over de communicatie in sociale media, kunnen geen resultaten boeken.

De komende tijd zal ik aan al deze punten veel uitgebreider aandacht besteden.

Wat de tijd tot op heden geleerd heeft, is dat bestaande organisaties het voordeel van een bestaand merk hebben, maar dat kleinere of nieuwe organisaties zich veel makkelijker kunnen aanpassen dan de bestaande, omdat ze niet vast zitten in structuren en koninkrijken. Maar fondsenwervers onthoud... 'onder druk wordt alles vloeibaar', dus er gaat veel veranderen de komende periode, ook in jouw organisatie!


VOLG FUNDRAISER ONLINE OP TWITTER: @fundraiseronl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten