Nederland tussen 2000 en 2010

Nederland verandert. Maar veranderen fondsenwervers mee? Hebben we eigenlijk wel door welke veranderingen er gaande zijn of al hebben plaatsgevonden? Wat er eigenlijk om ons heen gebeurt? En wat we met die wetenschap kunnen?  Een kijkje naar de feiten en cijfers kan soms heel verfrissend zijn. Daarom vandaag maar eens aandacht voor wat demografische ontwikkelingen in het afgelopen decennium.

Het Centraal Bureau voor Statistiek kan ook een fondsenwerver heel veel leren. Wat gebeurt er eigenlijk om ons heen? Veranderingen in de laatste 10 jaar in Nederland in 5 belangrijke categorieën: 

I. Bevolkingsopbouw

 • Nederland had eind 2010 ruim 16,5 miljoen inwoners. In vergelijking met 2000 een stijging van 4,5%

Maar de bevolkingsopbouw is in die 10 jaar behoorlijk verandert.
 • Daar waar in 2000 nog 54,4% van de bevolking nog jonger dan 40 jaar was, is dat in 2010 nog maar 49%. 
 • Was in 2000 nog 13,6% ouder dan 65 jaar, in 2010 inmiddels 15,3% . 
Dat zijn dus de harde cijfers van de vergrijzing. De traditionele fondsenwervende doelgroep stijgt in omvang, en aangezien die trend zich doorzet in de komende jaren is dat voor fondsenwerving goed nieuws.

In diezelfde periode is het percentage allochtonen gestegen van 17,5% naar 20,3% van de bevolking.  Er zijn wat meer niet-westerse (1,8 mio) dan westerse (1,5 mio) allochtonen, maar het ontloopt elkaar dus niet heel veel. De groep niet-westerse tweede-generatie allochtonen groeide naar verhouding wel hard (+54%) in de afgelopen 10 jaar. Wat dit voor fondsenwervers betekent is nog niet echt duidelijk, omdat er weinig harde cijfers bekend zijn over het geefgedrag van deze groepen, alhoewel het niet heel sterk af lijkt te wijken. 

II. Huishoudens

Een bijzondere ontwikkeling is de toenamen van het aantal eenpersoons huishoudens in de afgelopen 10 jaar. Een toename van 17,6% naar ruim 2,6 miljoen huishoudens. Ook daar lijkt de vergrijzing een rol te spelen, maar ook het toenemend aantal scheidingen. Dat verklaart ook het toenemend aantal één-ouder gezinnen.

Opvallend is ook nog dat het aantal niet gehuwd samenwonenden toeneemt.

III. Sterfte

Het CBS publiceert 1 maal per jaar de sterftecijfers. De laatste cijfers dateren dan ook al weer van 2009. Maar wat zijn die cijfers leerzaam als je er eens goed in verdiept!

Algemeen
 • In 2009 overleden in Nederland 134.235 mensen, dat is 0,81% van de totale bevolking.
 • Daarvan waren er 65.365 man en 68.870 vrouw.
Er gaan in Nederland meer vrouwen dan mannen dood, dat is al zo sinds 1996, daarvoor was het precies andersom!

Burgerlijke staat: Bij overlijden waren er...
 • 15.060 mensen ongehuwd
 • 54.918 mensen gehuwd
 • 52.309 mensen verweduwd
 • 11.948 mensen gescheiden
Bijzonder is de categorie 'gehuwd': Er gingen ruim 37.453 gehuwde mannen dood, tegenover ruim 17.465 vrouwen. Dit wil dus zeggen dat van alle mannen die overlijden meer dan de helft  (68,2%) op dat moment getrouwd is en dus een partner achterlaat. Ruim 2/3 van de mannen die overlijdt is dus op het eerste gezicht geen logische doelgroep van een nalatenschappen campagne!

IV. Opleiding 

Het CBS rapporteert het afgeronde opleidingsniveau van de bevolking tussen 15 en 65 jaar. Dat zijn ongeveer 11 miljoen mensen. In de laatste 10 jaar hebben hier forse veranderingen plaatsgevonden. 
 • Het aantal mensen met een afgeronde MBO 4, HBO of WO opleiding steeg met ruim 30% van 3,7 naar 4,8 miljoen.
 • Voor het aandeel HBO was die stijging 34%, voor het WO zelfs 42%
 • De niet beroepsbevolking daalde fors in omvang, maar nog altijd zijn dit voor ruim 65% vrouwen. Dat geld door alle opleidingsniveaus, met uitzondering van het WO.

V. Inkomen
 
Opmerkelijk is ook de verandering in inkomen gedurende de afgelopen 10 jaar.
 • Waar in 2000 nog 5,9 miljoen mensen een persoonlijk bruto inkomen van minder dan € 20.000 per jaar hadden, zijn dat nu nog 5,1 miljoen mensen. 
 • Het aantal mensen met een persoonlijk bruto inkomen van meer dan € 50.000,- steeg van ruim 1 miljoen naar ruim 2,4 miljoen. Een stijging van maar liefst 240%
Geconcludeerd mag worden dat het Nederland van 2000 er heel anders uitziet dan het Nederland van 2010. Als dat zo is zou ook de fondsenwerving van 2010 er heel anders uit moeten zien. Maar is dat ook zo? Tijd om daar eens goed over na te denken....


Volg Fundraiser Online op Twitter: @fundraiseronl


Geen opmerkingen:

Een reactie posten