7 oorzaken waardoor we verschillend zijn

Zo af en toe overkomt het me. Plotseling irriteer ik me mateloos aan een 'normaal' gegeven in ons dagelijks werk. Vandaag overkomt me dat naar aanleiding van iets heel kleins. Ik lees een reactie van iemand op een bericht over de verschrikkelijke ramp(en) in Japan en de 'briljante analyse' van deze persoon: 'Tsja, nu hoor je die goede doelen niet, want daar is Japan te rijk voor'....Grrrr. Zoveel redenen in één zin om me te irriteren, maar het onderdeel dat me nu aan het schrijven zette was het generaliserende deel van de opmerking, namelijk 'die goede doelen'. Want ik erger me al 15 jaar als alle goede doelen over één kam geschoren worden. STOP ERMEE! En wel hierom...

Het is te makkelijk. We hebben alleen al in Nederland vele tienduizenden goede doelen, maar zodra er iets met één of enkelen gebeurt, is het blijkbaar normaal en geaccepteerd dat we het over 'De Goede Doelen' in het algemeen hebben. Het zoiets als 'de remmen van automerk X functioneren niet optimaal, dus alle autofabrikanten zijn oplichters' of ' De juffrouw aan de kassa bij supermarkt Y was chagrijnig, dus alle winkeliers zijn boeven'.

Net zoals het te makkelijk is om het af te doen als 'de benadering van cynici, die toch nooit zullen doneren.' We werken er als branche namelijk zelf vrolijk aan mee. Neem het jaarlijks overzicht van het CBF, het ledenaantal lijstje van 'Vroege Vogels' en vele andere lijstjes. We 'benchmarken' onszelf maar wat graag, vooral als we bovenaan staan. Maar ondertussen vergelijken we appels met peren. 

Goede Doelen zijn onderling niet vergelijkbaar. Want...

1. De juridische structuren zijn niet hetzelfde;

Wel eens van het onderscheid tussen Stichtingen en Verenigingen gehoord? Een Stichting heeft een Bestuur als hoogste orgaan, een Vereniging een Algemene Leden Vergadering. Ze functioneren daardoor totaal verschillend.

2. Goede Doelen zijn actief in onderling volstrekt andere werkterreinen;

Denk je echt dat een organisatie die opgericht is om de Bijbel te verspreiden vergelijkbaar is met een organisatie die de natuur wenst te beschermen of een organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar een ziekte financiert? Of een kunstcollectie? Of Aids wezen opvangt in Zuid-Afrika?

3. Zelfs binnen dezelfde 'branche' zijn ze niet hetzelfde; 

Neem de sector 'Natuur &Milieu'. Er is een gapend gat tussen een landgoed in Nederland aankopen en beheren, apen bestuderen in hun natuurlijke habitat, aangespoelde zeehonden redden en verzorgen of met een rubberboot rondom walvisjagers in de Stille Oceaan varen. 

4. Het geografisch werkterrein is verschillend;

Sociaal werk in Nederland is, lokaal of nationaal, of sociaal werk in laten we zeggen Sub-Sahel Afrika, de omgeving is volstrekt onvergelijkbaar, het werk ook.

5. De grondslag komt uit verschillende politieke, sociaal, culturele of religieuze richtingen; 

Zelfs organisaties die vergelijkbare activiteiten ondernemen kunnen vanuit hun grondslag voor een volstrekt andere benaderingswijze van dezelfde problematiek kiezen. Waarmee ze vaak ook een duidelijk andere doelgroep aanspreken. 

6. De 'Governance Structures' zijn zeer divers; 

Daar waar het ene goede doel zijn oorsprong vindt in bijvoorbeeld een kerkgenootschap of een groep bezorgde burgers en een totale omvang heeft die niet groter is dan enkele personen, zijn anderen wereldwijd actief, ontplooien hun activiteiten gecentraliseerd aangestuurd vanuit een 'internationale hoofdzetel'. Of ze zijn weliswaar aanwezig in vele landen, maar in hun doen en laten vrijwel autonoom binnen eigen landsgrenzen. Niets zo divers als de Governance Structures.

7. De operationele uitvoering is nog veel diverser

Een organisatie die bijvoorbeeld de hulpverlening zelf ter hand neemt heeft een volstrekt andere structuur als een organisatie die anderen betaalt om de daadwerkelijke hulpverlening uit te laten voeren.


Natuurlijk, ik ben niet gek, ik weet ook wel dat er best subgebieden zijn waarop Goede Doelen wel te vergelijken zijn. Ze zijn immers in Nederland onderworpen aan enigszins vergelijkbare regels en wetten, alhoewel zelfs dat niet helemaal op gaat. Maar omdat dat ons niet verder helpt, en de doelstellingen en organisatiestructuren mijlenver uiteen liggen en niet te vergelijken zijn, vergelijken we ze krampachtig op grond van het enige dat we kunnen kwantificeren: Geld. 

We vergelijken de vergaring van middelen omdat we de doelstellingen niet (nooit!) zullen kunnen vergelijken  We laten de boekhouder aan de macht, die in zijn achterkamer twee onvergelijkbare grootheden naast elkaar legt en ze met alle geweld in eenzelfde stramien wenst te duwen, niet gehinderd door enige inhoudelijke kennis van zaken, om een fictie in stand te houden. Dat die boekhouder daarmee over het hoofd ziet dat er een directe relatie is tussen het doel van de organisatie en het het resultaat van de vergaring nemen we voor lief.

Hou er nu eens mee op! Goede doelen zijn niet onderling vergelijkbaar. Ze zijn juist zo bijzonder omdat ze allemaal uniek zijn. De kracht van de sector zit in z'n verscheidenheid, niet in z'n eenvormigheid. Doe er zelf niet aan mee en werk er niet aan mee! Op de lange termijn breng je er jezelf als organisatie alleen maar schade mee toe. Zolang je zelf blijft vergelijken, geef je anderen het wapen in handen om al die geweldige en noodzakelijke activiteiten schade te berokkenen. 

Weg met al die lijstje, weg met de aanname van eenvormigheid! Er zijn geen 'alle goede doelen!Volg je Fundraiser Online al op Twitter? @FundraiserOnl 
Blijf op de hoogte van  elke nieuwe publicatie. 
 
Follow FundraiserOnl on Twitter2 opmerkingen:

  1. Mooi vervolg op 'het gras bij de buren'! En goed dat je het bij de goede doelen ook zelf zoekt in plaats van (alleen) de beleving die bij consumenten heerst.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank voor je bezoek en reactie Jeroen! Ik ben er van overtuigd dat je als branche oogst wat je zelf gezaaid hebt, dus dat je bij jezelf moet beginnen staat wat mij betreft buiten kijf. In mijn volgende post komt dat pijnlijk duidelijk aan de orde!

    BeantwoordenVerwijderen