Nederlandse Top 100 Goede Doelen op Twitter

Steeds meer goede doelen zijn actief op Twitter. Twitter is 'hot' in charitatief Nederland! Daarom wordt het tijd om op een rijtje te zetten hoe het ze nu werkelijk vergaat. Laten we eens kijken naar een overzicht van de 100 grootste Goede Doelen, gemeten naar opbrengst eigen fondsenwerving, volgens het CBF. Hoe doen ze het nu echt op Twitter? Hoeveel volgers hebben ze en hoe staat het met hun invloed? En je krijgt er gelijk alle Twitter-accounts bij...

Verantwoording

Iedere keuze is subjectief. Zo ook mijn keuzes. Daarom eerst een korte uitleg over het hoe en waarom van deze cijfers:
 • Uitgangspunt was om vrij snel een overzicht te produceren. Om een beeld te krijgen heb ik besloten om naar de Top 100 van Goede Doelen te kijken, volgens de opgaaf van het CBF. (Totale opbrengst eigen fondsenwerving in 2009, het laatst gerapporteerde jaar). Meer organisaties was voor nu te bewerkelijk, uitbreiding volgt in de toekomst.
 • Er is 'bewust niet gekozen voor een 'meest actieve goede doelen' op Twitter-lijst, het kan best zijn dat nr. 101 het heel goed doet!
 • Vervolgens zijn alle Twitter-accounts erbij gezocht. Hierbij is bewust gekozen voor het 'algemene account', dus niet voor 'actie-accounts', 'accounts van sub-merken' e.d.
 • Omdat sommige organisaties (bijna) niet 'snel' te vinden waren heb ik de zoektocht naar het account omwille van gebrek aan tijd beperkt tot (1) Twitter, (2) Google en (3) de eigen website. Dan nog niet gevonden? Volgens mij doe je dan echt iets niet goed!
 • In enkele gevallen was alleen een internationaal account te vinden. Dat is niet opgenomen, het ging mij om het account van de Nederlandse dochter.
 • Vervolgens is het aantal followers per account gerapporteerd.
 • Tot slot is de Klout-score toegevoegd. Voor degenen die onbekend zijn met Klout (www.klout.com), Klout berekent aan de hand van een aantal variabelen een score (schaal van 1 tot 100) die de invloed van het account op Twitter aangeeft. Voor details, zie hun website.
 • De meetdatum was voor iedereen gelijk, namelijk gisteren: 23 mei 2011

 Resultaat

In onderstaande tabel de resultaten van alle organisaties. 
 • Greenpeace heeft de meeste volgers (10.308)
 • Kika heeft de hoogste Klout score (60),
 • Vermeldenswaardig zijn zeker ook:
  • World Press Photo, met 7.709 volgers en een Kloutscore van 54
  • Doe een Wens, met een Kloutscore van 57


 Opmerkingen
 • Van 17 organisaties was geen (nederlands, corporate) Twitter account te vinden
 • Twee organisaties leverden geen Klout score op.
 • In de zoektocht naar het juiste Twitter account viel op hoe slecht dit vermeld wordt op de website van de organisatie. Bijna geen enkele organisatie vermeldt het bestaan van het account op haar website.
 • Opvallend was ook hoe 'onlogisch' sommige accounts zijn. Dat bevordert de vindbaarheid bepaald niet.
 • Om de vindbaarheid te bevorderen is het zeer wenselijk om de juiste naam van de organisatie te vermelden in de bio!
 • Er zijn nog steeds accounts met een 'eitje' !
 • Mochten er organisaties hun ontbrekende informatie in het vervolg toegevoegd willen zien, gelieve dan contact op te nemen. Hetzelfde geldt voor fouten (ik ben ook maar een mens).
 • Ik ben voornemens om dit overzicht in de nabije toekomst uit te breiden. Input voor gewenste extra informatie is altijd welkom. Uitbreiding zal in ieder geval plaats vinden door het aantal organisaties uit te breiden.
Volg Fundraiser Online NU op Twitter!
@FundraiserOnl 
of druk hier:
 
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten