Twitter Top 100 ! Hoe verder?

Zelden heb ik mijn mening zo sterk bevestigd gezien als afgelopen week. 'Geef fondsenwervers een lijstje en ze duiken er massaal op' schreef ik al eens eerder. Want het benchmarken van het eigen werk met de prestaties van anderen is nog steeds een grote hobby van fondsenwervers. Het 'Top 100 lijstje' leidde tot een ongelofelijke hoeveelheid bezoek aan Fundraiser Online, in een week kwamen er evenveel als normaal in een maand, en tot bergen reacties. 'Wie is de beste?' is blijkbaar wel heel belangrijk...

De vraag die bleef hangen nadat het stof neergedwarreld was: 'Waarom toch?' Waarom zijn fondsenwervers zo ontzettend geobsedeerd door dergelijke vergelijkingen? Is het onzekerheid? Is het prestatiedrang? Is het behoefte aan onafhankelijke beoordeling van hun, vaak grote, inspanningen? Is het behoefte aan erkenning?

Ongetwijfeld een mix van al het bovenstaande. Hetgeen er dus toe leidt dat een dergelijke lijst ontzettend interessant gevonden worden. Maar lijstjes geven een beeld, geen verklaring. En alhoewel er incidenteel naar een verklaring gevraagd werd, verbaast het me dat de echt relevante vragen mij eigenlijk nauwelijks gesteld werden. Vragen als:
 1. Wat is het beleid van deze organisaties ten aanzien van sociale media in het algemeen en Twitter in het bijzonder?
 2. Wat zijn de doelstellingen van het Twitter account?
 3. Hoeveel budget is er beschikbaar voor het verhogen van het aantal volgers?
 4. Welke inspanningen liggen er aan dat aantal volgers ten grondslag? Zijn er gerichte acties gevoerd en met welk resultaat?
 5. Welk soort actie levert welk type volger op?
 6. Wat is de levensduur van een volger?
 7. Hoeveel FTE is er met het operationaliseren van het Social Media beleid van de organisatie dagelijks bezig?
 8. Beschikt de organisatie over voldoende 'content' om interessant gevonden te worden? 
 9. Is die content ook ontsloten voor communicatie/fondsenwerving?
 10. Wie zijn die volgers?
 11. Wat is de waarde van een volger voor de organisatie?
De strategische en tactische vragen, die uiteindelijk leiden tot het resultaat, komen niet of nauwelijks aan de orde.
  De grootste partij is Greenpeace Nederland met ruim 10.000 volgers. Dat is heel wat, maar vergelijk het eens met de Nederlandse top 100. Die vind je hier: Top 100 followers in Nederland.

  Om in deze lijst te staan moet je op dit moment minimaal 26.300 volgers hebben. Blijkbaar is dus geen enkel Nederlands Goed Doel in staat om daar zelfs maar in de buurt te komen. Als je boodschap zo belangrijk is, waarom is er dan geen enkel Goed Doel in staat om zich in die Top 100 te nestelen? Zegt dat iets over het belang van en het draagvlak voor je boodschap? Of ben je er onvoldoende mee bezig? Er lijkt me nog veel te winnen...

  Opvallend is ook dat fondsenwervers erg eenzijdig geĆÆnteresseerd zijn in die volgers. De vragen die wel meteen gesteld werden waren: 'Hoe zit het met de conversie?' Hoeveel van die mensen worden donateur? Hoe maak ik ze donateur? Hoeveel doneren ze? De doelstelling wordt door hen dus vertaald in termen van direct financieel rendement. Los van de vraag of dat ook de doelstelling van de organisatie was, door 'volgers' te versmallen naar 'potentiĆ«le donateurs' maak je als fondsenwerver volgens mij een cruciale fout. Sociale media zijn niet primair bedoeld om mensen te laten doneren, ze zijn er om ze te engageren! Om mensen bij het werk van je organisatie te betrekken en bestaande relaties betrokken te houden.

  Wie zijn die volgers eigenlijk?  Bij navraag blijkt bijvoorbeeld dat bijna geen enkele organisatie onderzoek gedaan heeft naar hun volgers. Zijn het nieuwe contacten of bestaande relaties? Terwijl het toch niet zo moeilijk is. Er zijn genoeg tools om je volgers en hun persoonsgegevens te exporteren naar Excel (bijvoorbeeld Export.ly ) waarna je een match met je bestand kunt maken. Zodat je tenminste een eerste idee hebt over met wie je in contact bent.

  Indien je als organisatie volgend keer beter op die lijst wil staan, zal er anders mee omgegaan moeten worden. Dan is het tijd om de pioniersfase achter je te laten en echt beleid te gaan ontwikkelen. We helpen je graag. Welkom in 2011!


  Volg je Fundraiser Online al op Twitter? @FundraiserOnl 
  Blijf op de hoogte van  elke nieuwe publicatie. 
   
  Follow FundraiserOnl on Twitter


  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten