Special: Tips voor Goede Doelen op Twitter (3)

In Deel 3 van de serie 'Hoe optimaliseer je het gebruik van Twitter als Goed Doel'  staat het onderwerp 'De inhoud van je tweets' centraal.

Nu je eenmaal een account hebt ( Deel 1) en vastgesteld hebt wat je doelen zijn (Deel 2), kun je aan de geleidelijke ontwikkeling van je account gaan werken. Welke boodschap ga je de wereld insturen?


Twitter is een weblog, en wel een speciaal soort blog: een 'micro-blog'. Het concept achter een blog is dat je berichten op internet publiceert die voor iedereen leesbaar en toegankelijk zijn. Wie ze leest bepaal je dus niet zelf. Het is primair de aantrekkelijkheid van de inhoud van je blog dat de lezersgroep bepaalt. Dat geldt ook voor Twitter!

Helaas ben je niet de eerste. Er zijn ontzettend veel mensen en organisaties die dat doen. Hoe ga je jezelf als organisatie dus positioneren in al dat publicatie-geweld? Dat vereist een gestructureerd plan. Om daartoe te komen moet je proberen deze vragen te beantwoorden:

 1. Wie is onze doelgroep?
  • Als het goed wil zijn heb je die vraag al lang beantwoord, maar je moet het antwoord wel continu voor ogen hebben. Om te bepalen wie je aanspreekt, hoe je die doelgroep aanspreekt en vooral wat je niet doet. Maar ook om te controleren of je die doelgroep inderdaad aan je bindt.
 2. Wat is onze 'niche'?
  • Een goede-doelen organisatie is over het algemeen een 'niche-speler'. Dit betekent dat je een nauw omschreven doelstelling en missie hebt voor een specifieke doelgroep. Je tweets moeten daar dus ook over gaan, want dat is wat bij je merk en imago hoort. Twitteren over heel andere onderwerpen tast je merkbeleving aan. Pas dus goed op voor 'stretching', het oprekken van je communicatie tot buiten de grenzen van je missie.
 3. Wat hebben wij te melden?
  • Al eerder kwam het aan de orde. Over welke informatie beschik je eigenlijk als organisatie, en in welke vorm gaan je die aanbieden. Hoe wordt de informatie ontsloten? Wat is uniek, bijzonder aan deze informatie? Beschik je over speciale informatie of een bijzondere invalshoek waarover anderen niets (kunnen) zeggen, dan is je toegevoegde waarde voor volgers veel groter en dat zal je zeker een groet schare volgers opleveren.
 4. Wat wil onze doelgroep ontvangen?
  • Voldoet je informatie wel aan de wens van de doelgroep? Veel Goede Doelen in Nederland vertellen vooral wat ze zelf kwijt willen, wat zij belangrijk vinden, en niet noodzakelijk wat de ontvanger wil lezen. Een Goede Doel dat tweets beschouwt als een 'goed-nieuws-show', met oppervlakkige informatie en vooral veel borstklopperij over al het goede werk dat ze doen, komt over het algemeen niet zo ver op Twitter. Focus dus op wat je doelgroep wil, niet op wat jouw organisatie vindt dat ze moeten willen! Doe eerst onderzoek indien je deze informatie niet paraat hebt. 
Het antwoord op deze vragen levert het kader voor je 'redactioneel beleid'. Hieraan kan je tweets toetsen en beoordelen of ze aan de gestelde norm voldoen. Het is verstandig om dit redactioneel beleid tevoren goed vast te leggen en bij twijfel ook altijd echt ter hand te nemen. Dit wordt heel belangrijk indien er meerdere mensen zijn die tweeten op hetzelfde organisatie-account. Dan is consistentie in communicatie een vereist, maar moeilijk te bewaken, subdoel en een goed redactioneel beleid is dan vaak erg behulpzaam.  
 
Het kader is het begin, maar het samenstellen van een boodschap is ook nog een hele kunst op zich: 
 • Op Twitter heb je maar 140 karakters voor je boodschap. Ben je in staat om je boodschap daadwerkelijk samen te vatten in 140 karakters? Meestal niet. Dat betekent dat de gevraagde handeling die je op Twitter biedt feitelijk vaak een verwijzing zal zijn naar een uitgebreider artikel op een andere plaats op internet. Bijvoorbeeld je eigen website, een weblog van de organisatie of een publicatie van derden. Hierover later meer.
 • Een goed Twitter bericht heeft een sterke headline, die moet uitdagen tot doorklikken. Het is dus een teaser! Voldoen je  boodschappen hier aan?
 • Mensen die veel op Twitter actief zijn vervallen vaak in 'twitter-jargon'. Pas daar vooral als organisatie mee op! Het is voor een latere volger van je Twitter-account onbegrijpelijk als je afkortingen hanteert waarvan slechts een selecte groep mensen de betekenis begrijpt. Je bent je dan als organisatie voor grote groepen aan het afsluiten!
 • Twitter is een informeel medium. Het gebruik van hele formele teksten is ongebruikelijk. Probeer dus een goede balans te vinden tussen 'netjes' en 'informeel'.
 • Heb aandacht voor je 'Tone-of-voice'. Hou je communicatie 'klein', op menselijk niveau. Formele tweets scheppen geen band met de lezer, ze houden een hiĆ«rarchische verhouding in stand. Daar zijn volgers zeer allergisch voor en accepteren ze alleen als ze het gevoel hebben dat de door jou organisatie aangereikte informatie heel veel toegevoegde waarde voor hen heeft.
Naast het verzenden van je eigen informatie kan je ook berichten van anderen 'retweeten'. Dit kan echter een heel riskante bezigheid zijn. Het is jouw organisatie die dan verzender wordt van de boodschap van een ander, jouw logo staat voor de tweet. Let daarbij dus goed op dat alle normen die hierboven gesteld zijn nog steeds geldig zijn (dus ook je redactie-beleid), en de tweet (inclusief link!) daar ook op gescand moet zijn. Recent kreeg ik nog een Retweet door een goed doel, waarin een donateur op een blog een goed stuk over zijn inspanningen voor de organisatie geschreven had, maar waarnaast een 'directe concurrent van het goede doel in kwestie' prominent adverteerde...of dat nu de bedoeling was?? 

Technisch onderdelen die je veel aantreft in een tweet, zoals hashtags en URL-shorteners, komen later terug in deze serie. Maar onthoud wel dat ze de leesbaarheid van een tweet niet ten goede komen. Wees terughoudend in de hoeveelheid hashtags die je hanteert en gebruik er liefst zo weinig mogelijk halverwege een zin. Probeer links alleen te verzenden met een toelichting, zodat mensen weten waar ze op klikken.

Tot slot nog even aandacht voor een paar 'beginnersfoutjes':
 • Schrijf geen boodschap in 2 tweets omdat je boodschap langer is dan 140 karakters. Kort je boodschap in, en indien niet mogelijk: toch je boodschap inkorten...!
 • 140 tekens is het maximum, niet het minimum!
 • Stuur geen automatische bedankjes aan volgers! Hoe onpersoonlijk wil je zijn....?
Volg Fundraiser Online NU op Twitter!
@FundraiserOnl 
of druk hier:
 
Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten