10 tips om succesvol campagne te voeren

Fondsenwervers houden van campagne voeren. Campagnes hebben immers een duidelijk doel. Ze zijn uitdagend en motiverend, het werk is heel concreet en er valt niet alleen financieel succes mee te behalen, een geslaagde campagne is ook nog eens een stukje zelfverwezenlijking. Het enthousiasme om een campagne op te zetten is dan ook altijd groot. Het volbrengen van een campagne is echter heel wat lastiger. Deze 10 tips kunnen je daarbij helpen.
 1. Formuleer concrete doelen;
  • Een campagne heeft een hoofddoelstelling. Dat is ook jouw hoofddoelstelling! Die moet heel concreet zijn, dus bij voorkeur kwantitatief ingevuld. Dat geldt ook voor sub-doelstellingen. 'Kinderen naar school' is veel vager dan '1.000 kinderen naar school in 2012' . Je weet bij dat laatste precies wat je moet doen en of je het gehaald hebt. Vage doelstellingen leveren ook bij anderen onzekerheid over het succes op.
 2. Plan je acties zorgvuldig, tot in detail;
  • Planning en succes gaan hand in hand. Door heel gedetailleerd te plannen weet je ook wat je moet doen op welk moment, en krijg je dus ook continu bevestiging van het feit dat je op de goede weg bent. Daarnaast voorkom je ermee dat je er halverwege achter komt dat je wat vergeten bent of eerst had moeten doen. Eerst denken, dan doen! 
 3. Plan realistisch;
  • Veel campagnes lopen spaak omdat er geen ruimte is opgenomen. Deadlines zijn goed, maar te krappe deadlines werken frustratie in de hand. Plan tijd in voor onverwachte tegenvallers. Mensen (ook jij!) kunnen ziek worden, computers werken wel eens niet, je staat niet continu bovenaan ieders agenda, dus heb je soms ruimte nodig. Of zoals mijn vader het vroeger formuleerde: 'Je arriveert niet te laat, je bent te laat vertrokken!'
 4. Doe één ding tegelijk;
  • Laat je niet afleiden door meerdere projecten tegelijk te doen. Dat betekent dat je meerdere heren moet dienen en dan zal je zien dat de resultaten op de korte termijn altijd voor de resultaten op de lange termijn gaan. Waardoor je uiteindelijk in tijdnood komt.
 5. Combineer optimisme met realisme;
  • Optimisme is een heel goede motivator voor succesvolle campagnes. Wees dus optimistisch. Maar zowel planning als doelstelling moet wel realistisch blijven. De kans op falen stijgt significant indien je het positivisme vertaalt naar een simpel 'dat lukt wel'. Er is nog steeds wel een inspanning nodig om je doelen te bereiken. Succes is het resultaat van hard werken, het komt niet vanzelf.
 6. Focus op wat je doet, niet op wat je niet doet;
  • 'Het roze olifantje' is al vaker voorbij gekomen op dit blog, maar het blijft een stokpaardje van me. Houd je aandacht bij wat je doet! Niemand kan alles, dus tijd verdoen over wat er allemaal niet gedaan wordt is zinloos. De klus klaren, daar gaat het om! 
 7. Blijf verbeteren;
  • Doelstellingen en planningen zijn mooi en bieden houvast, maar lopende een proces zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Blijf daar voor open staan. Luister naar adviezen van anderen. Niet ieder advies is een verbetering, maar sommige zijn dat wel. Blijf ook zelf nadenken. Houd je einddoel scherp voor ogen, maar vergeet niet dat de weg er naar toe niet heilig is. 
 8. Blijf doorzetten;
  • Ooit naar 'Lord of the Rings' gekeken of het boek gelezen? Succes wordt behaald als opgeven geen optie is. Dus ook bij tegenvallers, problemen, moeilijkheden...zoek hulp indien nodig, maar geef niet op. Zie het als uitdagingen, als een extra kans om het eindresultaat glorieuzer te maken.
 9. Monitor je voortgang;
  • Om te voorkomen dat je het spoor bijster raakt, en die dreiging ligt in de waan van alle dag altijd op de loer, is het van groot belang dat je je voortgang blijft monitoren. Doe dat vaak! Het geeft je houvast, en waarschuwt je vroegtijdig als iets mis dreigt te gaan. Net als bij doelstelling geldt overigens: Hoe concreter, hoe beter! 
 10. De belangrijkste: Wees vastberaden;
  • Vastberadenheid, het vermogen om jezelf te committeren aan doelen op de lange termijn en daar aan vast te houden, is voor succesvol campagne management het allerbelangrijkste. Het is de som van al het bovenstaande, maar vooral een 'state of mind'. Eén doel, niets meer, niets minder!
Volg je Fundraiser Online op Twitter?
@FundraiserOnl 

 
Follow FundraiserOnl on Twitter
   

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten