11 tips om vrijwilligers te motiveren (1)

Goede Doelen krijgen steeds meer te maken met fondsenwervende vrijwilligers. Enerzijds omdat er meer aandacht voor is door praktische noodzaak, voortvloeiend uit een zich terugtrekkende overheid, anderzijds omdat er een stevige trend is naar meer evenementen met een wervend doel. Met vrijwillige actievoerders moet je wel goed omgaan. Want hun succes is jouw succes. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is dus: Hoe motiveer ik mijn vrijwilligers? Deel 1 van een tweeluik.


 1. Geef  hen ruimte om te handelen
  • Ooit zelf wel eens actief geweest als actievoerder? Het meest vervelende dat je kan overkomen is dat je goede gevoel doodgeslagen wordt door een lijst met zaken die die je allemaal niet mag doen. Reguleren is soms noodzakelijk, maar geef vrijwilligers de ruimte!
 2. Geef een verhaal
  • Er zijn natuurlijk uitzonderingen, vrijwilligers die een eigen verhaal te vertellen hebben, maar de meeste hebben dat niet! Biedt ze dat verhaal, geef ze niet alleen een reden om vrijwilliger te zijn, maar help hen hun potentiële supporters te overtuigen aan hen te doneren. 
 3. Geef werktuigen
  • Vrijwilligers, hoe gemotiveerd ook, hebben toegang tot de middelen nodig om iets extra's te kunnen realiseren. Geef het hen! Donatie en bedank mogelijkheden, middelen om hun achterban op de hoogte te houden en hun vorderingen uit te dragen.
 4. Geef voorbeelden
  • Vrijwilligers hebben voorbeelden nodig om hun eigen creativiteit te stimuleren. Geef ze een lijst van wat ze allemaal zouden kunnen doen en ze zullen de lijst alleen maar langer maken. 
 5. Normeer
  • Vertel wat anderen doen, wat 'normaal' is, wat anderen doen. Daarmee haal je de onzekerheid bij hen weg ('Doe ik het goed?') en geef je ze een norm.
 6. Stuur herinneringen
  • Vrijwilligers hebben een leven naast hun acties voor jou. Af en toe een herinnering sturen is niet vervelend maar noodzakelijk. Ze zullen daardoor weer actief morden om dat extra stapje te nemen.
 7. Blijf positief
  • Wel eens gehoord van het 'roze olifantje'? Vertel iemand; 'Denk niet aan een roze olifantje' en wat doet die persoon? Zich een beeld vormen van het roze olifantje! Vertel ze dus niet dat het slecht gaat, wat ze niet moeten doen en wat verkeerd is. Vertel ze wat ze wel moeten doen!
 8. Stimuleer
  • Vertel ze hoe goed het allemaal gaat en hoe belangrijk hun bijdrage daaraan is! Maak het persoonlijk, vraag ze het onderste uit de kan te halen en nog een beetje meer indien mogelijk...'t is tenslotte voor en goed doel! 
 9. Verzorg
  • Soms gaat er iets mis. Dat kan en dar moet je rekening mee houden. Zorg zowel mentaal als fysiek goed voor je vrijwilligers. Zodat ze ondanks hun 'persoonlijk falen' toch een goede herinnering overhouden aan hun inzet.
 10. Neem verantwoordelijkheid
  • Vrijwilligers mogen verwachten dat je je als organisatie verantwoordelijk voelt voor wat zij doen. Honoreer die verwachting, laat ze niet in de kou staan. Let op hun veiligheid, zorg dat ze verzekerd zijn etc.
 11. Respecteer
  • Vrijwilligers zijn geen idioten. Behandel ze dus niet als zodanig, maar besef dat ze verschrikkelijke goede ideeën kunnen hebben en die ook nog geweldig kunnen uitvoeren. Misschien wel beter dan je zelf zou kunnen. Het zijn tenminste je gelijken, niet je ondergeschikten!


Volg je Fundraiser Online al op Twitter? @FundraiserOnl 
Blijf op de hoogte van  elke nieuwe publicatie. 
 
Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten