11 tips om vrijwilligers te motiveren (2)

Goede Doelen krijgen steeds meer te maken met fondsenwervende vrijwilligers. Enerzijds omdat er meer aandacht voor is door praktische noodzaak, voortvloeiend uit een zich terugtrekkende overheid, anderzijds omdat er een stevige trend is naar meer evenementen met een wervend doel. Met vrijwillige actievoerders moet je wel goed omgaan. Want hun succes is jouw succes. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is dus: Hoe motiveer ik mijn vrijwilligers? Deel 2 van het tweeluik.
 1. Luister!
  • Vrijwilligers staan met hun voeten in de klei. Daar komen soms briljante ideeën voor verbetering vandaan. Luister daar naar, het is goud waard! En geef de mensen met die goede ideeën ook de verdiende erkenning.
 2. Bevestig
  • Bevestiging is een krachtige motivator. Bevestig mensen dus in hun keuzes en daden. 'Wat geweldig', 'Super', 'Mogen we dit delen met anderen?'.Het helpt echt!  
 3. Creëer onderling contact
  • Vrijwilligers zijn onderling nog veel stimulerender en creatiever dan in een hiërarchische verhouding met professionals. Stimuleer onderling contact, help hen om elkaar beter te maken.
 4. Stimuleer samenwerking
  • Samenwerking leidt tot lotsverbondenheid. Hetgeen weer leidt naar elkaar opstuwen naar grote hoogte. Onderling contact is één, samen dingen doen, bijvoorbeeld samen trainen of elkaar helpen verbetert het resultaat.
 5. Daag uit
  • Je doelstellingen communiceren helpt! Maak hen deelgenoot van jouw doelstellingen en ze zullen zich bijna verplicht voelen om daar aan bij te dragen en je doelstellingen te overtreffen. Daag hen daartoe uit, maak ze 'medeplichtig'.
 6. Help
  • Mocht een vrijwilliger vragen of problemen hebben, reageer daar dan snel en adequaat op. Help hen echt de problemen op te lossen. Daarmee voorkom je teleurstellingen in je organisatie. Tevens bevestig je dat hij/zij echt belangrijk voor je is.
 7. Maak zichtbaar
  • Iemand met goede of bijzondere resultaten? Draag bij aan het verspreiden van deze informatie. Zowel om de actieveling te motiveren, maar ook om anderen uit te dagen.
 8. Bedank
  •  Bedank mensen, ongeacht het resultaat, uitvoerig. Ze hebben hun best gedaan voor jouw organisatie, laat dat uitgebreid merken en overstelp ze met je waardering!
 9. Beloon
  • Geef mensen die zich ingespannen hebben een beloning. Niet zozeer in materiële zin, maar vooral door hen in het zonnetje te zetten, hen deelgenoot te maken van het succes en bijvoorbeeld een rol te geven in publiciteitscampagnes, bezoeken aan projecten, keuzes in bestedingen etc. 
 10. Deel succes
  • Samen een eindresultaat vieren stimuleert verbondenheid. Misschien nog wel belangrijker, het stimuleert ook herparticipatie!
 11. Rapporteer
  • Vertel wat hun inspanning opgeleverd heeft, ook veel later. Koppel resultaten terug.  

Volg je FundraiserOnline op Twitter?

Follow FundraiserOnl on Twitter


  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten