De Goede Doelen Twitter Top 200

Het is weer zover! Ieder kwartaal maakt FundraiserOnline de stand van zaken op ten aanzien van de Goede Doelen Twitter accounts in Nederland. Deze keer hebben we echter veel meer organisaties in het onderzoek betrokken. We hebben nu naar de Top 200 goede doelen gekeken. En naar de opvallendste veranderingen ten opzichte van 3 maanden geleden. Dat zijn er al wat. Waarmee aangetoond wordt dat de ontwikkelingen op Twitter nu snel gaan. Ook hebben we andere aanvullende informatie meegenomen.Verantwoording

Iedere keuze is subjectief. Zo ook deze keuzes. Daarom eerst een korte uitleg over de totstandkoming van deze cijfers:
 • Uitgangspunt was en blijft om vrij snel een overzicht te produceren. Om een beeld te krijgen is besloten om naar de Top 200 van Goede Doelen te kijken, volgens de opgaaf van het Centraal Bureau Fondsenwerving. (Totale opbrengst eigen fondsenwerving in 2009, het laatst gerapporteerde jaar).
 • Er is bewust niet gekozen voor een 'meest actieve goede doelen' op Twitter-lijst, het kan best zijn dat nr. 201 het heel goed doet!
 • Vervolgens zijn alle Twitter-accounts erbij gezocht. Hierbij is bewust gekozen voor het 'algemene account', dus niet voor 'actie-accounts', 'accounts van sub-merken' e.d.
 • Omdat sommige organisaties (bijna) niet 'snel' te vinden waren is de zoektocht naar het account omwille van gebrek aan tijd beperkt tot (1) Twitter, (2) Google en (3) de eigen website. Dan nog niet gevonden? Volgens mij doe je dan echt iets niet goed!
 • In enkele gevallen was alleen een internationaal account te vinden. Dat is niet opgenomen, het gaat om het account van de Nederlandse dochter.
 • Vervolgens is het aantal followers per account gerapporteerd.
 • Ook is het aantal verzonden tweets gerapporteerd. 
 • De meetdatum was voor iedereen gelijk: 22 augustus 2011
Veranderingen

Ten opzichte van de vorige rapportage in mei zijn een aantal zaken veranderd:
 • Enkele ontbrekende accounts (4)  in de top 100 van mei zijn inmiddels bekend en dus toegevoegd.
 • Vanzelfsprekend is de lijst dus uitgebreid met nog een 100 organisaties, althans degenen waarvan de gegevens te vinden waren.
 • De Klout-score staat er nu nog niet bij, dat komt later.
 • Het aantal verzonden tweets is toegevoegd, om een beter beeld van de activiteit te krijgen.

Resultaten Algemeen
 • Van de 200 onderzochte organisatie is in 156 gevallen een Twitter account gevonden. 44 organisaties lijken dus nog niet actief te zijn op Twitter. 78% is dus aanwezig.
 • De huidige top 200 heeft nu 166.657 volgers
 • De top 100 van mei had bij elkaar 93.442 volgers. Dezelfde groep (dus minus de vier toegevoegde accounts) heeft er nu 115.584, een toename van 23,7% van het aantal volgers.
 • De top 100 is dus goed voor  70% van het alle volgers.

De top 25 op Twitter

 • Toevoeging van 100 extra organisatie leidt meteen tot een nieuwe Nr. 1, het Van Gogh Museum!
 • Ook Wakker Dier (10), Natuur en Milieu (16) en Hivos (19) melden zich in de top 25.
 • Grote afwezige is KWF Kankerbestrijding, dat echter wel bezig is aan een stevige opmars. Het zag zijn achterban in het afgelopen kwartaal groeien met ruim 250%.
Later deze week gaan we verder op de resultaten in. De volledige resultaten van alle organisatie zijn overigens op het tabblad Twitter Top 200 te vinden.

(Bij publicatie van de nieuwe lijst in november 2011 is deze lijst verwijderd. Indien gewenst is de lijst wel in pdf op te vragen via fundraiseronline@sestertius.nl)

Volg Fundraiser Online op Twitter
@FundraiserOnl 
of druk hier:
 
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

6 opmerkingen:

 1. Wat is er met de oude nr.1 gebeurd. Wie was dat?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. We hopen dat @SNF_NL ook in de TOP 200 een plaats gaat krijgen. We komen er aan!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Stichting Proefdiervrij heeft 1817 followers op Twitter (@proefdiervrij).

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Biologica heeft een nieuwe naam (Bionext) en twittert via @bionextTweets.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. @Miriam van Bree
  Hartelijk dank! Wist ik niet. Wordt toegevoegd in volgende overzicht.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Kan @Childsurgery_Vi worden toegevoegd?

  BeantwoordenVerwijderen