Mobiliseren leidt tot doneren

Naar aanleiding van de rellen in Engeland vorige week, vroeg de Britse Prime Minister Cameron zich af of sociale media in geval van rellen niet 'geblokkeerd konden worden'. Je moet er niet aan denken! Zijn opmerking leidde tot een aantal pittige discussies en veel verschillende meningen. Zelf had ik onder andere een uitgebreid gesprek over de rol die sociale media  spelen in het mobiliseren van groepen mensen. En wat dat betekent voor onze sector. Een samenvatting...

Sociale Media hebben aangetoond, niet alleen bij de rellen in Engeland maar bijvoorbeeld ook in het Midden Oosten, dat ze in staat zijn een katalyserende rol te spelen in het mobiliseren van grote groepen mensen. Daartoe blijken ze een succesvol instrument. Een instrument dat juist door dat mobiliserende vermogen goed bruikbaar kan zijn voor goede doelen.

Goede Doelen zijn immers 'georganiseerd burgerinitiatief'. Ze ontstaan doordat een groep burgers vindt dat een volgens hen belangrijke, algemeen nuttige, activiteit, die in hun ogen niet (voldoende) door de overheid uitgevoerd wordt, toch gedaan moet worden. Dus nemen die burgers zelf het heft in handen. Om het doel tot stand te brengen zoeken ze medestanders om hun draagvlak te vergroten en hun de middelen te verschaffen om het beoogde doel te bereiken.

Het verkrijgen van 'maatschappelijk draagvlak' is cruciaal voor een goed doel. Het bezit van een groot draagvlak toont het bestaansrecht van het goede doel aan. Maar hoe meet je de omvang van het draagvlak? Zijn dat de aantallen donateurs? Of zijn dat de aantallen 'likes' op Facebook en 'respects' op Hyves?

Aantoonbaar maatschappelijk draagvlak is natuurlijk ultiem 'aantoonbaar' als je in staat bent om mensen te mobiliseren, bij wijze van spreken 'het Malieveld vol te zetten', een berg in Frankrijk te annexeren of een Glazen Huis weg te zetten waar iedereen naar toe wil komen. Hoe aantoonbaar is het draagvlak voor de doelstellingen van de organisatie dan wel niet? Het is de droom van iedere bestuurder.

Juist in het vermogen van Goede Doelen om mensen daadwerkelijk te mobiliseren zit de kracht van een Goed Doel. En sociale media zijn daarbij een goed hulpmiddel. Een 'tool' die daartoe echter nog veel te weinig ingezet wordt door goede doelen. Ze zien de potentie wel, althans de meesten, maar maken er nog (te) weinig gebruik van. Waarom? De dooddoener is bijna altijd: 'Het levert niets op.'

Even een zijsprong. Mijn gesprekspartner vroeg zich af of Goede Doelen wel zouden moeten willen mobiliseren. Hij vond het 'zo jaren '70'. Waarom is het eigenlijk nog  interessant voor ze? Naar mijn mening omdat het:
  • Een bevestiging van het belang van je doelstelling is;
  • Je de achterban zichtbaar maakt;
  • Die achterban 'verenigt' wordt;
  • Het de betrokkenheid van de achterban sterk vergroot;
  • Het een 'bandwagon'-effect genereert ('daar wil ik ook deel van uitmaken');
En zoals uit de eerdere voorbeelden mag blijken denk ik bij 'mobiliseren' niet alleen aan een protestbijeenkomst, maar bijvoorbeeld ook aan grote evenementen.

Terug naar het onderwerp. Sociale Media hebben, mits goed gebruikt, een mobiliserende werking. Daarmee zijn ze een instrument dat Goede Doelen vaker en beter zouden kunnen inzetten. Omdat het medestanders creëert. Het bewijs is overal om ons heen te vinden.

Laten we eens niet zoveel klagen dat 'sociale media niets opleveren'. Vraag het eens aan de mensen die in Caïro op het Tahrirplein stonden of het hen iets opleverde! Een geëngageerde, betrokken achterban is een donerende achterban, Het is de ultieme voedingsbodem voor fondsenwervers. Als je sociale media met dat doel inzet komen die donaties vanzelf!


Volg je Fundraiser Online op Twitter?
@FundraiserOnl 

 
Follow FundraiserOnl on Twitter
   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten