Niet iedereen ziet je Facebook posts!

Waarom krijgt niet iedereen onze posts op Facebook te zien? We doen er alle moeite voor om zoveel mogelijk likes te verzamelen. Vervolgens willen we onze informatie kwijt, maar het grootste deel van de mensen die onze pagina geliked heeft ontvangt onze post niet? 

Wat doen we fout? Wat moet er anders?Deze vraag kreeg ik vorige week drie keer in twee dagen.

En drie keer luidde het antwoord: Heb je wel eens van Facebook Edgerank gehoord?

Waarna ik glazig aangekeken werd. Tijd voor een toelichting dus.

Wat is Edgerank?

Facebook Edgerank is het algoritme waarmee Facebook bepaalt welke post er wel en welke er niet in je nieuwsberichten verschijnt. Een 'edge' is de naam die Facebook geeft aan een verandering. Dat kan letterlijk van alles zijn, uiteenlopend van een nieuwe post tot een like, een commentaar of een verandering in een relatie. Iedere stukje nieuwe content en iedere statuswijziging, oftewel iedere interactie, is een 'Edge'.

Je nieuwsberichten zijn dus feitelijk 'een lange serie edges'. 

Edgerank is niets anders dan het toekennen van een belang aan die interactie voor de ontvanger. Facebook bepaalt door middel van dit algoritme wat de meest relevante stukjes informatie voor de ontvanger zijn, en welke informatie dus wel of of niet in de nieuwsberichten verschijnt.

Wat is bepalend voor de Edgerank?

Om in beeld te blijven is het dus noodzakelijk dat je Edgerank zo hoog mogelijk is. Om dat te realiseren zul je moeten begrijpen welke elementen je Edgerank beïnvloeden. Er zijn slechts drie variabelen:
  • Affinity
  • Edge Weight
  • Recency
Het resultaat van deze drie variabelen bepaalt je Edgerank. Je kunt ze dus maar beter o goed mogelijk beïnvloeden. En dat doe je zo:

Affinity
 
Bij deze variabele gaat het om 'nabijheid'. Berichten die je liked, becommentarieert, profielen of pagina's die je bezoekt, ze verschijnen vaker in je nieuwsberichten. Als zender van informatie kan je hier dus niet veel aan doen, want nabijheid werkt slechts één kant op. De ontvanger moet geïnteresseerd zijn in jouw informatie.  En hoe vaker hij of zij reageert, hoe vaker ze ook geconfronteerd zullen worden met jouw berichten. Je enige optie is dus regelmatig reacties proberen uit te lokken.

Edge Weight

Facebook kent aan bepaalde soorten content meer waarde toe dan aan andere. Foto's, videos en links hebben een hogere Edge Weight dan bijvoorbeeld tekst of likes. Maar het gedrag van de ontvanger bepaalt ook hierbij weer de hoogte. Dus als een ontvanger eerder op video's reageert dan op foto's, zal Facebook bij die ontvanger de Edge Weight voor video's verhogen.

De invloed die je hierop kan uitoefenen is drieledig. Enerzijds weten we dat een post die samengesteld is uit meerdere onderdelen, bijvoorbeeld tekst en een link met foto's, een hogere Edge Weight zal hebben. Anderzijds is het ook zo dat je met een vaste soort content een vaste groep likes aantrekt, die ook meer geneigd zullen zijn te reageren op door jou gedistribueerde content. En tot slot is het zo dat content die veel reacties oproept ook een hogere Edgerank oplevert.

Recency

De derde variabele is de 'nieuwswaarde' van de update. Hoe recenter het nieuws, des te hoger de kans dat het tussen de nieuwsberichten verschijnt. Dit is een variabele waar je ook wel degelijk invloed op kan uitoefenen. Dat doe je door je post vooral te publiceren op momenten dat je volgers aanwezig zijn op Facebook. Want dan is je nieuws heel recent en zal het dus eerder in hun nieuwsberichten verschijnen.

Wat zijn de consequenties van Edgerank voor je strategie?

Door het gebruik van Edgerank legt Facebook de nadruk op 'interactie'. Succes wordt  in de eerste plaats bepaald door het op gang brengen van die interactie. Het betekent dus dat wanneer je bijvoorbeeld een grote campagne aan het plannen bent, je er goed aan doet om vooraf activiteiten te ondernemen die tot veel interactie leiden. Want dat verhoogt de zichtbaarheid van je campagne aanzienlijk.

Daarnaast maakt Edgerank eens te meer duidelijk dat 'succes' niet draait om het aantal likes, maar om de kwaliteit van die likes.

Een element dat nog sterker doorwerkt indien die likes met één succesvolle actie behaald worden ('like onze pagina en je krijgt iets moois'), waarna er geen vervolg aan de actie gegeven wordt. Want dan zal de 'affinity'-factor snel dalen en heb je wel veel likes, maar geen zichtbaarheid meer. De derde belangrijke factor in je strategie is dus continuïteit.
     
Het resultaat van Edgerank

De grote vraag is natuurlijk hoeveel procent van je likes nu eigenlijk geconfronteerd worden met je boodschap. Dat bereik zie je onderaan iedere post op je pagina.

Het is van groot belang dat je hier aandacht aan schenkt, want het geeft je een goede indicatie van je Edgerank, maar ook een indicatie over wat voor soort posts een positieve, dan wel negatieve, invloed op je Edgerank hebben.

Let wel op hoe je dit moet lezen! Een dalend bereik van je posts kan aan de post zelf liggen (bijvoorbeeld door een lagere Edge Weight), maar ook aan een dalende Edgerank ten gevolge van minder succesvolle voorgaande posts (Affinity gedaald).

Houd er overigens ook rekening mee dat een post in een periode waarin mensen minder op Facebook actief zijn (bijvoorbeeld omdat ze op vakantie zijn) een lager bereik zal hebben.  

Doelstellingen formuleren

'Wanneer doe ik het goed?' is een vraag die ik nog al eens krijg.

Daar is bijna geen antwoord op te geven. Naarmate het aantal likes toeneemt zal over het algemeen de 'affinity' dalen. Hoeveel 'beste vrienden' kan een mens nu eenmaal aan? Maar hoe meer je content 'likeable' is, des te hoger zal je Edgerank blijven.

Als uitgangspunt adviseer ik altijd om het aantal likes uit te breiden, met behoud van je Edgerank. Dat is een redelijk werkbare doelstelling, die je in de loop der tijd echter wel dwingt om steeds meer aandacht aan de kwaliteit van je content te schenken.  

Edgerank en recente ontwikkelingen

Enkele recente ontwikkelingen van Facebook beïnvloeden de resultaten van Edgerank. Om er een paar te noemen:
  •  De introductie van Facebook Timeline heeft geleid tot meer aandacht voor wat mensen en bedrijven over zichzelf willen laten zien in hun Timeline. Keuzes worden dan dus bewuster gemaakt, en  'de scherpe kantjes' worden er vaker afgehaald. 
  • De 'Ticker' (de box rechtsboven met alle recente updates á la Twitter), lijkt rechtstreeks tegen Edgerank in te gaan, maar of dat ook zo is is nog niet helemaal duidelijk. 
  • Met de introductie van Google+ kwam er al snel ook een mogelijkheid om relaties in Facebook te categoriseren. Dit zijn dus expliciete uitdrukkingen van 'affinity', en vooralsnog onduidelijk is in welke mate dit de Edgerank beïnvloedt.  
Al met al is de boodschap: let goed op je Edgerank, niet alleen op het aantal likes!
 


Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!


Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten