Social Media Topper: Fairfood International

Eén van de best online presterende goede doelen in Nederland is Fairfood International. Een relatief kleine organisatie, die zowel op Facebook (de grootste) als op Twitter (nr. 7) tot de grootste goede doelen van Nederland behoort. 

Dus werd het hoog tijd dat Fundraiser Online eens een kijkje achter de schermen nam. Wat kunnen goede doelen leren van dit succes? In gesprek met Marije Visée, Manager E-campaigning bij Fairfood.


Inleiding

Fairfood is uitermate succesvol met de inzet van sociale media. Met op dit moment ruim 67.000 likes op hun Facebook Pagina voeren ze trots de ranglijst van de 250 grootste Nederlandse Goede Doelen aan. Ook op Twitter is Fairfood met inmiddels meer dan 10.000 volgers een grote speler.  

Over Fairfood

Fairfood is in de branche nog voor velen een onbekende. Kun je iets vertellen over Fairfood?
Fairfood is in 2002 in Amsterdam begonnen. Door middel van lobby richten we ons op een 'sustainable global food system' en willen dat bereiken door wereldwijd in gesprek te gaan met de voedselindustrie en waar nodig druk uit te oefenen door public campaigning. Bij Fairfood werken nu 38 mensen en meer dan 40 vrijwilligers.
Wereldwijd zijn we inmiddels met 2.500 bedrijven in gesprek en om dat te doen hebben we ook vestigingen in een aantal andere landen. Omdat ons speelveld wereldwijd is, is intern de voertaal Engels.
Mensen die ons niet kennen verwarren ons nog wel een met Fairtrade. Voor alle duidelijkheid, wij zijn een lobby organisatie en niet zelf actief als producent of keurmerk.  

Regelmatig krijgt Fundraiser Online van andere goede doelen te horen dat de vergelijking in likes met de Facebook Pagina van Fairfood 'niet eerlijk' is omdat ze een internationale organisatie zouden zijn. Mee eens?
Niet echt. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam, onze grootste donoren zijn het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking (via de IMPACT-alliance met o.a. Oxfam-Novib) en de Nationale Postcode Loterij. We rapporteren aan het CBF. Daarnaast is overigens ook een deel van onze achterban nog altijd uit Nederland afkomstig. 

De plaats van sociale media in de communicatiestrategie van Fairfood

Waarom zetten jullie zo actief in op sociale media? 
Als lobby organisatie is het van groot belang om serieus genomen te worden door je gesprekspartners. Sociale Media zijn enerzijds een goed en modern middel om onze boodschap uit te dragen, maar we realiseren er anderzijds ook een aantoonbaar omvangrijke achterban mee. Met 67.000 likes wordt je bijvoorbeeld in de Verenigde Staten nu eenmaal serieuzer genomen door bedrijven dan wanneer we enkele honderden likes zouden hebben.

Zijn de doelstellingen dan ook in lijn daarmee geformuleerd?
Ja, de twee belangrijkste doelstellingen, de prestatie-indicatoren waarop we ons richten, zijn de omvang van de community en de mate van engagement van de community.

Welke sociale media zijn nu jullie speerpunten?
We richten ons vooral op Facebook, Twitter en LinkedIn. Facebook en Twitter zijn vooral bedoeld om het publiek bij ons werk te betrekken, terwijl we LinkedIn vooral inzetten om met de voedselindustrie in gesprek te komen, bijvoorbeeld via thema's als Corporate Social Responsibility en met non-profitorganisaties die in ons speelveld actief zijn.Managen van de sociale media

Jullie zijn wel heel actief in sociale media. Doe je dat allemaal alleen?
Naast mijn persoon beschikken wij continu over 3 tot 5 vrijwilligers die mij ondersteunen. Ze werken ieder tenminste 16 uur per week bij ons, gedurende minimaal 3 maanden. Zonder hen zou het niet kunnen. Daarnaast werken wij heel nauw samen met het Communicatieteam als het gaat om het produceren van content en het publiceren op onze website.

Veel betrokken mensen leidt tot veel conversaties. En converseren kost tijd. Hoe los je dat op?
Onze vrijwilligers nemen het meeste voor hun rekening. Intern hebben we vrij uitgebreide guidelines ontwikkeld. Die zorgen ervoor dat duidelijk is wat we verwachten. We kunnen het natuurlijk niet hebben dat we iets roepen in de sociale media dat onze gesprekspartners schoffeert. Daarom kost het ook echt even tijd voordat vrijwilligers zelfstandig kunnen werken.

Zijn jullie dan ook 24/7 actief?
Nog niet, maar op termijn zou dat best wel eens kunnen veranderen. Nu houden we ons nog aan de kantoortijden in Nederland. Daarbuiten monitor ik wel, voor het geval er echt iets bijzonders gebeurt. 

Internationale aspecten

Jullie opereren voor wat betreft je sociale media in een internationaal speelveld. Vergt dat veel aanpassingen?
Jazeker, we zijn er om die reden bijvoorbeeld vanaf gestapt om te communiceren in het Nederlands, dat is internationaal toch te vaak een belemmering gebleken. Momenteel doen we alles in het Engels, maar we zijn bezig met het onderzoeken van mogelijkheden om in de toekomst ook andere talen in te gaan zetten om met onze achterban te communiceren. Nu kunnen we dat organisatorisch niet aan.

Maar ook bij de samenstelling van het team wordt met internationale culturele aspecten rekening gehouden. Vergeet niet dat we ook rekening moeten houden met de communicatiecultuur in de verschillende landen. Gelukkig krijgen we daar waar nodig ook ondersteuning van onze medewerkers ter plaatse.

Waar we natuurlijk ook nog mee te maken hebben is 'Timezone Management'. Wat publiceer je op welk moment van de dag? Wat is het optimale moment om iets te posten voor India of de VS?     

Content Management

Produceren jullie je eigen content?
We doen alles zelf.  We baseren ons daarbij op de input die we krijgen uit interne rapportages en informatie vanuit onze kantoren. Die vertalen we naar 'engaging content'. Waarbij we wel oog hebben voor de combinatie van vorm en kanaal. Zo organiseren we bijvoorbeeld op Twitter een debat en plaatsen we op Facebook eerder een interview of stellen we vragen.

Hanteer je daar nog een vaste structuur in?
Jawel, we werken nu in cycli van 6 tot 8 weken rondom het thema 'Open-Up' , waarin we focussen op een specifiek onderwerp. Op dit moment is dat 'The right to Unite' het recht van vereniging voor werknemers in de voedselindustrie. Dit onderwerp staat nu centraal en daar stemmen we de komende periode onze content op af.
 
Fondsenwerving

Veel goede doelen hebben ook een fondsenwervende doelstelling verbonden aan de inzet van sociale media. Hoe is dat bij jullie?
Op dit moment zijn onze fondsenwervende activiteiten via sociale media in de explorerende fase. Onze huidige inkomsten zijn eindig, dus zullen we op zoek moeten naar ander bronnen van inkomsten. Als E-campaigning team ondersteunen wij ons onlangs gelanceerde online donatiesysteem en zijn wij continu op zoek naar creatieve manieren om dit te doen. We zijn dus net begonnen met het onderzoeken van de mogelijkheden, maar we zijn er zeker wel mee bezig! 

Fundraiser Online dankt Marije hartelijk voor dit 'kijkje achter de schermen'! Meer informatie over Marije vind je op haar LinkedIn profiel.


Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je iedere dag veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!


Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten