Goede Doelen Twitter Top 250 [augustus 2012]

Voor de 3e maal dit jaar zijn Nederlands grootste 250 Goede Doelen op Twitter op een rijtje gezet. Het toont ons enkele algemene ontwikkelingen en ontwikkelingen per organisatie. Waarmee het voor veel organisaties ook een benchmark voor hun eigen prestaties is.

Wie zijn de stijgers en dalers van het afgelopen kwartaal? Wie waren er actief, wie juist helemaal niet? Zijn er nog kleine of grote verrassingen te constateren? Dit is de situatie van augustus 2012...

Inmiddels volgt Fundraiser Online de ontwikkeling van bijna 400 goede doelen. Om tot die groep te behoren zijn er vier kwalificatiemogelijkheden:

1) De organisatie staat in de Top 250 van de CBF lijst (2010) van de 'totale baten eigen fondsenwerving'.
2) De organisatie stond in deze lijst in 2009. 
3) De organisatie heeft zichzelf aangemeld. Hoe dat kan lees je hier.
4) Met een schuin oog kijken we ook nog naar de nrs. 251 tot 350 op de lijst van 1.

Veranderingen in de samenstelling

Twitter is dynamisch en dus verandert de lijst ook continu. Ten opzichte van de vorige meting constateer ik  de volgende wijzigingen:
 • Er zijn 3 geheel nieuwe organisaties toegetreden.
 • Er zijn 2 organisaties actief geworden op twitter die dat voorheen niet waren.
 • Er is 1 organisatie van naam verandert die in het verleden ook al in de lijst stond, maar hierdoor in de vorige meting weggevallen was.
 • Er zijn 2 organisatie hard genoeg gegroeid om de top 250 nu wel te halen.
 • En er vallen nu dus 8 organisaties uit de top 250.
De grote ontwikkeling
 •  Het totaal aantal volgers van de Top 250 steeg van 428.371 naar 491.385, een stijging van 63.014 volgers, oftewel 14,7%. Dit was in het vorige kwartaal nog 18,6%, een lichte achteruitgang van de groei dus. 
 • Omdat de groep niet homogeen is, is de feitelijke groeivertraging overigens dus nog wat groter, want de 250 van mei kwamen tot een groei van 13,2%. De trend die we constateerden in de homogene groep doet zich dus ook voor in de totale lijst!
 • Gemiddeld heeft een organisatie in de top 250 nu 1.965 volgers.
 • Het aantal organisaties met meer dan 1.000 volgers is gestegen van 96 naar 105
 • 10 organisaties voegden dit kwartaal meer dan 1.000 volgers toe.
 • Opmerkelijk was verder dat er voor het eerst in mijn metingen een organisatie is waarvan het aantal volgers substantieel daalt!
Ontwikkelingen aan de bovenzijde van de lijst
 •  De sterke groei van de nr.1, @vangoghmuseum , zet zich voort, ze waren ook dit kwartaal in absolute aantallen de snelste stijger.
 • De nrs 2 en 3 wisselden van positie, maar het onderlinge verschil blijft klein.
 • De top 3 neemt steeds verder afstand van de overige organisaties.
 • De top 10 bleef verder ongewijzigd.
Ontwikkelingen aan de onderzijde van de lijst
 • Om in de lijst te komen heb je als organisatie nu 50 volgers nodig. In de vorige meting waren dat er nog 29. Dat aantal is nog altijd laag, maar stijgt dus wel gestaag.
...en verder
 • De Top 250 verzond dit kwartaal 43.688 tweets, een  lichte teruggang ten opzichte van een kwartaal eerder, zo'n 175 per organisatie (was 183).
 • 8 organisatie verzonden geen enkele tweet!
 • De meest actieve 'tweeter' van het kwartaal was @Groningerkerken met 1319 tweets.

Tijd nu om je eigen positie te bepalen.


Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!


Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten