Goede Doelen Facebook Top 250 [Sept 2012]

Voor de 5e keer heeft Fundraiser Online de de Top 250 Facebook pagina's op een rijtje gezet. Een nieuw kwartaal met winnaars, verliezers, nieuwe toetreders en afvallers. 

De aandacht voor Facebook blijft in de goede doelen sector onverminderd groot. En dus ook de aandacht voor een benchmark van de eigen prestaties. 'Hoe doen we het ten opzichte van anderen, op wie moeten we letten, van wie kunnen we wat leren?'

Welnu, zo verging het de Nederlandse goede doelen de afgelopen zomermaanden op Facebook...

Groei in organisaties

Het aantal organisaties dat inmiddels gevolgd wordt is bij deze meting 349, een uitbreiding van 16 organisaties. De gehanteerde methode is nog altijd hetzelfde en deze vind je hier.

Daar is ook het antwoord te vinden op nog altijd veel voorkomende vragen als: 'Waarom staan wij er niet bij?' en 'We hebben meer dan één Facebook pagina, waarom staan ze er niet allemaal in?'

Steeds meer goede doelen op Facebook

Ook in het afgelopen kwartaal nam het aantal organisaties met een Facebook pagina weer toe:
 • Van de 100 grootste 'eigen fondsenwervers' heeft nu 93% een pagina (was 91%)
 • Van de 250 grootste 'eigen fondsenwervers' heeft nu 85,6 % een pagina (was 81,2%)
Langzamerhand moet je als organisatie echt uitleggen waarom je geen Facebook pagina hebt. Het wordt, net als een ruim decennium eerder bij het wel of niet hebben van een website, een criterium om te bepalen hoe bereikbaar en transparant een organisatie al dan niet is. Verbazingwekkend is wel hoeveel organisaties hun pagina nog altijd niet vermelden op hun website. Niet echt slim....

Veranderingen in de lijst

Ook deze keer onderging de samenstelling van de  lijst weer veranderingen:
 • 5 organisaties traden nieuw toe tot de Top 250.
 • 8 organisaties hebben voor het eerst een eigen pagina
 • 3 organisaties veranderden van pagina naam
 • ...en ik heb twee eigen fouten moeten constateren en herstellen, waarvoor excuses aan betreffende organisaties.
Het betekent dat 13 organisaties hun pagina uit de lijst zagen verdwijnen.

Steeds meer likes
 • Het totale aantal likes van de Top 250 steeg met 130.770 likes naar 722.725, een groei van 22,1%.
 • Gemiddeld heeft een pagina in de Top 250 nu 2.891 likes. 
In het afgelopen kwartaal was de groei van het aantal likes in absolute aantallen groter dan het vorige kwartaal, relatief nam de groei wel af. Dat zien we goed als we achtereenvolgens naar de 100 grootste eigen fondsenwervers kijken en de 250 grootste eigen fondsenwervers:
 • De 100 grootsten groeiden met   73.934 (was   65.891)
 • De 250 grootsten groeiden met 120.398 (was 116.392)
De relatieve groei daalde echter bij beiden:
 • De 100 grootsten groeiden met 24.7% (was 28.2%)
 • De 250 grootsten groeiden met 24.4% (was 30,1%)
Grootste groeiers

Natuurlijk waren er ook weer organisaties die een grote groei doormaakten. Dit zijn de 10 grootste groeiers van het afgelopen kwartaal.


Gespreide groei

Opvallend is dat deze 10 van grote groeiers gezamenlijk 59.131 likes realiseren. De top 10 van een kwartaal eerder was nog goed voor 78.394 likes, Dat is een afname van  zo'n 25%.

Dit is een aanwijzing dat de groei over meer partijen uitgesmeerd wordt. Een beeld dat bevestigd wordt door de constatering dat 50 organisaties met 500+ likes groeiden, dat waren er een kwartaal eerder nog 35.

Overige waarnemingen

Tot slot nog een aantal vermeldenswaardige details:
 • De Top 10 bleef qua samenstelling ongewijzigd.
 • De nrs 2 en 3 ruilden van plek, net als de nrs 4 en 5. 
 • Er zijn inmiddels 15 organisaties met meer dan 10.000 likes (was 10)
 • Er zijn  81 organisaties met meer dan 1.000 likes (was 67)
En dan de gebruikelijke ergernissen:
 • Nog steeds zijn er organisaties met een profiel in plaats van een pagina.
 • Nog steeds zijn er (veel!) organisaties die geen fatsoenlijke Timeline Cover of Graphic Icon hebben. Zo moeilijk is het nu ook weer niet!
 • Dat geldt overigens ook ten aanzien van de regels van wat wel en niet mag in je Timeline Cover. Zelfs de grootste goede doelen doen het nog regelmatig fout!
Lees deze blogpost even en pas het een keertje aan: 10 oplossingen voor timeline valkuilen

Conclusie

De absolute groei zet zich voort, maar vindt gespreid over meerdere pagina's plaats. De relatieve groei neemt iets af, maar dat ligt in de lijn der verwachting.

En hier is de volledige lijst:

Follow Me on Facebook

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!


Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten