Goede Doelen Twitter Top 250 [Feb 2013]

Voor de 8e maal sinds mei 2011 heeft Fundraiser Online een overzicht gemaakt van de 250 grootste Nederlandse goede doelen op Twitter.

Een nieuw jaar en dus ook een 'verse' grondslag voor de lijst: De CBF top 250 eigen fondsenwervers van 2011.  Dat leidt tot forse veranderingen in de samenstelling.

Deze 1e meting van 2013 levert weer interessante feiten op. Bijvoorbeeld het antwoord op de vraag: 'Wie ging er van plaats 39 in november naar een 7de plaats nu?'

Inleiding

Over de totstandkoming van deze lijst kan je hier alles vinden, evenals hoe je zelf ook opgenomen kunt worden! Voor de volledigheid wijs ik er op dat:
 • Niet alle goede doelen gemonitord worden, bijvoorbeeld degenen die geen CBF vermelding hebben. Enkelen daarvan zouden anders zeker een prominente plaats hebben!
 • Organisaties waarvan een 'steunstichting' of 'vriendenstichting' aan het CBF rapporteert, zoals bijvoorbeeld enkele musea en ziekenhuizen, zijn alleen opgenomen indien die betreffende steun of vriendenstichting over een eigen Twitteraccount beschikt.
 • Per organisatie wordt slechts 1 account opgenomen.
 • Internationale organisaties waarvan het hoofdkantoor in Nederland gevestigd is en aan het CBF rapporteert worden wel opgenomen.

Homogene groep

Zoals gebruikelijk is ook deze keer eerst naar de homogene groep gekeken. Dit is de top 100 eigen fondsenwervers van 2009 volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij worden sinds mei 2011 gevolgd. Omdat de groep qua samenstelling onveranderd is, krijgen we zo het zuiverste beeld van de ontwikkeling op lange termijn.

Activiteit
 • Van de 100 goede doelen hebben er nu 92 een Twitter account. Dat aantal was 90, het Prinses Beatrix Fonds (@spierfonds)  en IFAW (@IFAWNL) zijn toegevoegd;
 • Het aantal verzonden tweets steeg behoorlijk, van 16.104 naar 21.288;
 • Gemiddeld werden er 231 tweets per organisatie verzonden (was 179);
 • 17 organisaties verstuurden 50 of minder tweets, 9 organisaties meer dan 500.
Volgers
 • De homogene groep heeft nu 295.451 volgers;
 • Het aantal volgers steeg met 33.693, ten opzichte van 28.301 een kwartaal eerder;
 • Het aantal volgers groeide gemiddeld met 12,8% , het vorige kwartaal was dit 12,1%.
 • 15 organisaties groeiden met meer dan 25% (was 6);
 • Inmiddels hebben 5 organisaties meer dan 10.000 volgers (was 4);
 • Nog 14 organisaties (was 15) hebben minder dan 500 volgers;
Volgen
 • De groei van het aantal accounts dat gevolgd werd bedroeg 8,3%, t.o.v. van 12,1% een kwartaal eerder. 
Over de homogene groep kan dus gesteld worden dat men dit kwartaal veel actiever is geworden, hetgeen zich lijkt te vertalen in een versnelling van de groei.

Ontwikkeling Top 250 (8e meting)

Samenstelling

De Twitter Top 250 is zeer fors van samenstelling verandert. Dat komt met name omdat er in de Top 250 eigen fondsenwervers van het CBF veel nieuwe toetreders zijn. Enkele van deze organisaties treden daardoor nu voor het eerst toe tot deze lijst, ze werden eerder niet gevolgd.

Degenen die in 2010 in de Top 250 stonden en in 2011 niet meer worden nog steeds meegenomen. Dat geldt niet voor degenen die wel in 2009, maar niet in 2010 en 2011 de Top 250 van het CBF haalden. In totaal volgt Fundraiser Online nu 408 goede doelen.
 • 24 organisatie zijn nieuw, waarvan er 22 voor het eerst opgenomen.
 • Er  vallen 24 organisaties buiten de Top 250. 
 • Omdat de door een fusie ontstane Stichting Meedoen Mogelijk Maken in het verleden 2 vermeldingen had (Revalidatiefonds en Fonds Verstandelijke Gehandicapten), en zelf niet over een corporate account beschikt, is de grootste van de twee, @Fondsvg, gehandhaafd.
 • (Voor de puriteinen: In de vorige lijst stonden 251 organisaties omdat er twee gelijk eindigden op plaats 250 )
 • Drie organisaties veranderden hun Twitter account. 
De totale resultaten
 • De ondergrens voor opname in de Top 250 is gestegen naar 140 volgers (was 58);
 • De Top 250 heeft nu 660.606 volgers, dat waren in november 562.340 volgers.;
 • De groei in volgers bedraagt 17,4 %, hetgeen beter is dan vorig kwartaal (14,2%) ;
 • Er zijn nu 138 organisaties met meer dan 1.000 volgers (was 118);
De top van de lijst
 • De top 3 is ongewijzigd. Het Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) blijft niet alleen aan kop staan, ze lopen verder uit, omdat ze  in absolute aantallen ook de op één na snelste groeier zijn. (+ 7.264 volgers);
 • Nieuw in de Top 10 is Bont voor Dieren, ten koste van Warchild ( nu 11e);
 • Opvallende groeier is dit kwartaal datzelfde Bont voor Dieren (+9.898 volgers);
 • Andere snelle stijgers zijn de Zeehondencrèche Lenie 't Hart, die van plaats 73 naar plaats 27 ging en Ecomare, dat steeg van 103 naar 52. Een 'bultrug-effect'? 
 • De actiefste tweeters waren Oxfam-Novib en Unicef. Vooral Oxfam-Novib was met 3.242 tweets heel actief!
De lijst


  

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten