Goede Doelen Facebook Top 250 [Dec 2014]

Groeivertraging?

Uit de laatste meting blijkt dat de Top 250 dit kwartaal beduidend minder likes op Facebook verzameld heeft dan de voorgaande perioden.

Het is een voorzichtige indicatie voor een trendbreuk, aangezien we vijf kwartalen op rij een telkens toenemend aantal likes hebben geconstateerd en nu een forse teruggang van de groei waarnemen. 

Is er echt iets aan het veranderen? Of is er slechts sprake van een tijdelijke dip?

Daarnaast zijn er weer de gebruikelijke winnaars en verliezers...
 
Afnemende groei

In het achterliggende kwartaal verzamelde de Top 250 goede doelen 355.673 likes. Een respectabel aantal, maar wel 32% (!) minder dan het voorgaande kwartaal. Het brengt het totaal op 3,6 miljoen likes.

Het komt neer op een groei van 10,9%, het laagste percentage ooit waargenomen, zoals blijkt uit onderstaand overzicht:


Opvallende constatering

Nadere bestudering van de cijfers leert dat de groei vertraging vooral waar te nemen is bij de grote Facebook pagina's. Daar waar de 30 grootste pagina's het vorige kwartaal nog met 398.000 likes groeiden, is die groei van dezelfde organisaties dit kwartaal nog slechts 234.000, een achteruitgang van 164.000 likes,

Daarmee nemen deze 30 dus de volledige groeivertraging voor hun rekening!

Het is een opvallende constatering, waarvoor vooralsnog geen directe verklaring voorhanden is.

Toetreders en afvallers

Zoals altijd onderging de Top 250 ook dit kwartaal enkele wijzigingen. De ondergrens voor opname ging van 612 naar 702 likes.

De toetreders van deze top 250 zijn:
 • Familiehuis Daniel den Hoed
 • Stichting Jong Ondernemen
 • Fiets voor een huis (Wereldfoundation)
 • Fonds verstandelijk gehandicapten (Meedoen Mogelijk Maken)
 • Trombosestichting Nederland
 • Erfgoedvereniging Heemschut
Dat ging ten koste van:
 • Ronald McDonald Kinderfonds, dat haar pagina's internationaal samenvoegde en daarmee niet langer aan de voorwaarden voor opname in de lijst voldoet.
 • Water for Life
 • Vrienden UMC Utrecht
 • Stichting Veldwerk
 • Mensen met een Missie
 • Kinderhulp Afrika

Snelle groeiers

De grote pagina's verzamelden beduidend minder likes dan vorig kwartaal, maar desalniettemin domineren zij nog altijd de top 10 van grootste groeiers. In vergelijking met vorig kwartaal zijn er twee mutaties: Artsen Zonder Grenzen en Het Vergeten Kind traden toe, ten koste van Plan Nederland en Pink Ribbon.


Het onstuitbare Van Gogh Museum slechtte de kaap van een half miljoen likes en blijft met dat respectabele aantal de trotse lijstaanvoerder.

Top van de lijst

Qua samenstelling veranderde er nauwelijks iets in de top 10 van de lijst. Amnesty International trad toe ten koste van World Animal Protection en Fairfood zakt langzaam weg.

Pink Ribbon en Rode Kruis passeerden de 100.000 likes.

De volledige lijstVragen over de totstandkoming van de lijst? Die vind je hier, evenals de toelichting hoe je jouw organisatie ook kan laten opnemen in de lijst.
Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten