Goede Doelen Facebook Top 250 [Mrt 2015]

Facebook en goede doelen, het blijft voor velen een worsteling. Toegetreden omdat 'iedereen op Facebook zit', beginnen veel organisaties zich nu meer en meer af te vragen wat het hen oplevert.

Het leidt tot grote verschillen in ontwikkeling, dus blijkbaar is nog niet iedereen even goed in staat om die vraag te beantwoorden. 

In het algemeen constateer ik het doorzetten van de groeivertraging, terwijl er ook nu wel degelijk grote groeiers te ontwaren zijn.

Daarnaast een grondslagwijziging... met gevolgen! Ook houders van het KGD worden voortaan opgenomen in de Top 250's.

Toetreders en afvallers

De eerste meting van het nieuwe jaar is altijd een bijzondere omdat de samenstelling van de waarnemingslijst wijzigt. Zoals al gemeld bij de Twitter Top 250, is de rapportage van het CBF ook nu nog verre van volledig.

Het leidt tot veel mutaties in de lijst. Elf organisaties vallen af en er komen er dus ook elf bij.

Afvallers:
  • Door een fusie met Humana valt KICI  uit de lijst. Fusieorganisatie Sympany (het voormalige Humana account) haalt de lijst echter niet, waardoor beiden afvallen;
  • Door een de fusie van Aids Fonds en STOP AIDS NOW (beiden in de Top 250 in december) valt één van beide accounts weg, in dit geval die van het Aids Fonds;
  • Pax Kinderhulp, IZB, Trombosestichting, Vereniging Rembrandt, The Hunger Project, Siriz, Erfgoedvereniging Heemschut en de Nationale Hoorstichting haalden de ondergrens van 863 likes niet.
Toetreders:
  • Nieuw in de lijst van het CBF én gelijk toegetreden tot de Top 250 zijn European Cultural Foundation, SPARK en MMV;
  • Op verzoek toegevoegd aan waarnemingsgroep en toegetreden: RAVON.
  • Door grondslagwijziging toegetreden: DierenLot
  • Nieuwe of niet eerder geïdentificeerde Facebookpaginas die de Top 250 haalden: Ecomare, MCNV, en Voorkom!
  • En degenen die goed groeiden en nu de Top 250 wel halen: Interserve, Zwerfdier en NVVS.
Algemene ontwikkeling

Ten opzichte van de vorige meting is het totaal aantal likes gestegen met 444.482 likes. Dat lijkt bij eerste aanblik op een lichte verbetering van de groei, zoals uit onderstaand overzicht blijkt:


Niets is echter minder waar! De groei wordt sterk bepaald door een beperkt aantal nieuwe toetreders, namelijk DierenLot (op nr. 5) en ECF (op nr. 52). Indien ik de groei corrigeer voor deze nieuwkomers is de groei slechts 312.204 likes, een groeipercentage van 8,5%.

Zo laag is het groeipercentage nog niet eerder geweest! Alles wijst er dus op dat de in december geconstateerde groeivertraging inderdaad doorzet!

En net als in december zien we ook dat het juist de afnemende groei van de grote accounts is die de trend bepaalt. De grootste 30 accounts groeiden met 45.000 likes minder dan bij de vorige meting, goed voor meer dan de gehele groeivertraging!

Snelle groeiers

Ondanks de groeivertraging zijn er echt wel snelle groeiers geweest. De grootste toename realiseerden deze tien, waarbij de prestatie van Kinderfonds Mamas er wel uitspringt. (Opm. d.d. 25/3/2015: Door een registratiefout is  het resultaat van Kinderfonds Mamas verkeerd opgenomen. Stand per vandaag is 2.829 likes.)


Overigens springen wat lager op de lijst ook de prestaties van enkele kleine organisaties in het oog. En negen (!) dalers heb ik ook nog niet eerder waargenomen.

De Top 10

Bovenaan de lijst prijkt natuurlijk het Van Gogh Museum. De top 4 is verder onveranderd.

Maar daarachter is DierenLot natuurlijk wel een heel opvallende nieuwe toetreder. Als houder van het Keurmerk Goede Doelen vielen zij buiten de oorspronkelijke waarnemingsgroep, maar door de grondslagwijziging is dat nu veranderd.

Tevens roep ik andere KGD-houders die nog niet tot de waarnemingsgroep behoren en die in de Top 250 thuis horen, op zich bij mij te melden voor opname.

Rode Kruis klimt omhoog, ten koste van het stabiele Pink Ribbon en de wegzakkende Dress Red Day en Fairfood accounts. Wakker Dier staat net in de top 10, waar Amnesty International nu uit valt.

Vraag en uitdaging voor de toekomst

Blijft nog een continuïteitsvraagstuk over.

Tot op heden is het nog mogelijk de oorspronkelijke grondslag (Lijst eigen fondsenwervers CBF, aangevuld met KGD en 'open aanmelding') overeind te houden, maar het einde van deze benadering lijkt te naderen, omdat de 'CBF-lijst' dreigt te verdwijnen en ook het KGD waarschijnlijk opgeheven wordt. Op grond van welke criteria dienen de Top 250's dan samengesteld te worden?

Het is volstrekt ondoenlijk om iedere ANBI in Nederland de gaten te houden. Dat kan en ga ik ook niet kosteloos doen, hoe graag velen dat ook willen.

De vraag is dus nu...hoe verder? Wat zijn hanteerbare criteria, zonder van willekeur beticht te worden?

Ik sta open voor jullie suggesties, mits redelijk, om tot een goede, volledige lijst te komen. Laat van je horen in de comments, of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl  

De volledige lijstVragen over de totstandkoming van de lijst? Die vind je hier, evenals de toelichting hoe je jouw organisatie ook kan laten opnemen in de lijst.
Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten