Eigen fondsenwerving 2014 in 7 observaties

Het is alweer augustus en alle goede doelen hebben inmiddels hun jaarverslag over 2014 gepubliceerd. 

Daarmee is de tijd aangebroken om eens een blik te werpen op de eindresultaten van het afgelopen jaar, zoals ik dat in het verleden eerder gedaan heb.

Hoe is in 2014 de ontwikkeling geweest van de eigen fondsenwerving van de 50 grootste goede doelen in Nederland? Dit zijn de belangrijkste 7 observaties:

Grondslag

Zoals ieder jaar kijk ik naar de jaarverslagen van de 50 grootste goede doelen voor wat betreft hun 'eigen fondsenwerving'. Daarvan hebben er 49 daadwerkelijk hun jaarverslag gepubliceerd, één ontbreekt er nog, hetgeen volgens de ANBI regeling niet zou kunnen! 

Resultaat
 1. 2014, het was een slecht jaar!
  • De eerste observatie is meteen een hele duidelijke. De bruto opbrengsten eigen fondsenwerving zijn teruggelopen met 1,23% ten opzichte van 2013. Een daling van de opbrengsten van ca. 12 miljoen euro!
  • 28 van de 49 organisaties rapporteren een achteruitgang van de eigen fondsenwerving.
 2. Invloed nalatenschappen (weer) groot.
  • De opbrengsten uit nalatenschappen daalden in 2014 met 2 miljoen. 
  • Dit resultaat wordt enerzijds sterk beïnvloed door twee scherpe dalers, Leger des Heils en Zonnebloem, die in 2013 ieder een nalatenschap van 12 miljoen ontvingen. Logischerwijs leidde dit in 2014 tot een te verwachten teruggang. Anderzijds stegen de opbrengsten uit nalatenschappen van KNRM met 13,3 miljoen in 2014, hetgeen de totale achteruitgang compenseerde.
  • Zouden we deze uitschieters er uit halen, resteert een lichte groei van de nalatenschappen.
 3. Eigen fondsenwerving excl. nalatenschappen blijft krimpen!
  • De inkomsten uit de eigen fondsenwerving exclusief nalatenschappen blijven al jarenlang dalen. Ook nu was de daling weer 1,33%, oftewel 10 miljoen euro.
  • Slechts 18 van de 49 organisaties rapporteerden groei van de inkomsten uit eigen fondsenwerving excl. nalatenschappen!
 4. Dalende aantallen donateurs en leden!
  • Opvallend is dat zelfs organisaties die opbrengststijgingen rapporteren, expliciet gewag maken van dalende aantallen donateurs. Met dit verschijnsel hebben vrijwel alle organisaties te kampen! Dat belooft dus ook niet veel goeds voor de resultaten van dit jaar!
 5. Enkele organisaties deden het wel goed.
  • Natuurlijk zijn er uitzonderingen op de algemene trend. Dit jaar waren dat vooral KNRM (dankzij de nalatenschappen), Stichting Vluchteling en Compassion.
 6. Trendbreuk: Grote daling wervingskosten!
  • Helemaal nieuw dit jaar is de grote daling (bijna 4%) van de wervingskosten. Dat heb ik nog niet eerder waargenomen! Vorig jaar zag ik voor het eerst een lichte daling, maar dit jaar is er bij veel organisaties fors bezuinigd op de kosten.
  • Deze bezuiniging is zo fors, dat het kostenpercentage eigen fondsenwerving over het geheel daalde van 16,2% in 2013 naar 15,7% in 2014. Er wordt dus bepaald niet 'anticyclisch geïnvesteerd'. Of weet men het gewoon niet meer?
 7. Netto resultaat eigen fondsenwerving daalt beperkt.
  • Door de forse daling van de wervingskosten is de mutatie van het netto resultaat uiteindelijk erg beperkt, -0,6%.
Conclusie

Uit de resultaten valt eenduidig de conclusie te trekken dat 2014 opnieuw geen goed jaar voor de eigen fondsenwerving van goede doelen is geweest, in ieder geval niet voor de grootste 50 van Nederland. Hoog tijd voor actie!

Wat mij persoonlijk zorgen baart zijn de sterk dalende wervingskosten. Daar kom ik binnenkort in detail op terug!

Zoals altijd: Ik blijf het volgen!

Tot slot

Ter afsluiting een kleine observatie:

Waarom publiceren sommige organisaties hun jaarrekening toch in het Engels op hun website?

De publicatieplicht vanuit de ANBI regels zijn er voor bedoeld om de cijfers toegankelijker te maken voor donateurs en niet van iedere Nederlander mag verwacht worden dat hij deze taal beheerst. Waar is dan de grens? Mag het ook in het Chinees, Hindi of Swahili...om het maar even in het belachelijke te trekken...?


 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten