Goede Doelen Twitter Top 250 [aug 2015]

Voor de 18e maal zet Fundraiser Online de grootste goede doelen van Nederland op Twitter op een rijtje. 

Het is zomer en dat leidde de afgelopen jaren al tot de constatering dat de activiteit van goede doelen in die periode afneemt. Toch is er nog altijd een stabiele en robuuste  groei te melden. 

En natuurlijk zijn er weer de nodige verschuivingen...

Samenstelling

De samenstelling van de waarnemingslijst is bij deze meting nauwelijks gewijzigd:
 • Er is slechts één  nieuwe toetreder tot de waarnemingslijst, Reddingsbrigade Nederland, te melden. Die trad meteen ook toe tot de Top 250;
 • Ook Stichting GetOn haalde de Top 250;
 • Onderaan de lijst vallen Vereniging Wereldkinderen en de Rudolphstichting daardoor net uit de Top 250;
 • Daarnaast wijzigde één organisatie haar naam en dientengevolge ook de benaming van het Twitteraccount. EA-EZA werd Missie Nederland.
 • De grens voor opname verschoof van 457 volgers naar 473. Nog altijd een erg bescheiden aantal.
Constateringen
 1. Het aantal volgers groeit dit kwartaal met 5,0% naar ruim 1,4 miljoen. In absolute aantallen werden er 67.756 nieuwe volgers toegevoegd. 
 2. De groei is vrij gelijkmatig verdeeld over de diverse organisaties, met uitzondering van de twee die er al jaren uitspringen (World Press Photo en Van Gogh Museum). Zij zijn gezamenlijk goed voor 30% van de totale groei!
 3. Ten opzichte van vorig kwartaal is de terugval van de groei daarentegen groot, van -33%
 4. Opvallend is vooral de afname van het aantal tweets. Waren er dat in de voorgaande kwartalen nog resp. 72.000 en 67.000, in dit kwartaal liep dat terug naar 57.000. Het lijkt erop dat 'vakantietijd' toch vooral betekent 'minder personeel aanwezig', dus doen we ook wat minder! Tja, dan is mindere groei het logische gevolg...
 5. Het aantal inactieve accounts is ongewijzigd. Nog altijd neem ik 41 accounts waar die geen enkele tweet verzonden.
 6. (Terug)volgen doen we bijna helemaal niet meer. De groei hiervan haalde niet eens de 2,5% en is gebaseerd op activiteiten van een beperkt aantal organisaties. 
Uit deze laatste waarneming valt af te leiden dat Twitter voor veel organisaties toch vooral een 'zendmedium' is, waarbij men weinig geïnteresseerd is in interactie met volgers. 'Geen tijd' en 'te arbeidsintensief', zijn hiervoor veelgenoemde argumenten.

Top 10

De Top 10 laat weinig veranderingen zien. Zoals ik eerder al verwachtte is Gered Gereedschap, dat al een tijdlang aan een gestage opmars bezig is, nu op plek 10 gekomen. Dit gaat ten koste van KNRM, dat naar plaats 11 zakt.

Daarachter valt vooral de sprong van Plan Nederland op, van de 18e naar de 12e plaats.

Grote groeiers

Zoals al geschreven wordt de lijst van grote groeiers ook dit kwartaal aangevoerd door de 'usual suspects'. Daaronder valt vooral op dat de top 10 toch weer goed is voor meer dan 50% van de totale groei, terwijl dat bij de vorige meting gedaald was naar 37%.Conclusie

De groeisprong van vorig kwartaal zet zich niet door. De traditioneel rustige zomermaanden nemen we ook dit jaar waar.

Daarbij dient wel aangetekend te worden dat 'rustig' nog altijd een groei van ruim 5% betekent. De ontwikkeling staat dus zeker niet stil!

Om dit wat verder te illustreren: Ten opzichte van de meting van augustus 2014 is de groei van het totale aantal volgers 30,2% geweest. (+ 330.000)

Twitter 'doodverklaren' - dat hoor en lees ik recentelijk steeds vaker- , terwijl het afgelopen jaar met 30% groeide, vind ik veel te kort door de bocht. Dit zijn absolute aantallen die 'marketing darling' Instagram echt niet laat zien, en al helemaal niet in termen van 'funnel-fueling' (website traffic), hetgeen voor fondsenwervers toch prioriteit nummer 1 zou moeten zijn!

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .


Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

1 opmerking:

 1. St. Bevordering Huisdierenwelzijn (Facebook.com/huisdierenwelzijn1) steunt huisdieren van eigenaren die door financiele nood, veelal zelf aangewezen op de voedselbank niet of onvoldoende kunnen voorzien in de basiszorg voor hun huisdier, als voeding en (acute) medische zorg. Wij fungeren voorts als platform voor alle vragen over minima huisdieren en proberen steun te verlenen aan de huisdier eigenaar. Steun zo mogelijk van kop tot staart. Huisdierenwelzijn is tegen verzuiling van goede doelen. Zij zoekt samenspel met collega dierenwelzijn organisaties, dierenartsen, maatschappelijke organisaties en gemeenten om een huisdier in nood effectief en in samenspel zorg te kunnen bieden. Help mee en wees vriend van http://www.facebook.com/huisdierenwelzijn1. Laat minima huisdieren ook in het TOP250 lijstje komen en voldoende aandacht krijgen. Wij nodigen iedereen graag uit om ons te LIKEN. Wij geven geen geld uit voor media aandacht, want elke euro gaat naar een behoeftig minima huisdier. Zo komen wij dus niet op een top250 lijst. Want onbekend is vaak ook onbemind. Wij hopen dat er ook aandacht komt voor kleinere organisaties, die op eveneens integere wijze hun werk doen en zich inzetten voor de maatschappij. Laat ons deze start maken. Stel bijv. een maximale normering voor kosten die goede doelen maken om publiciteit te creeren dan is het meten van belangstelling meer realistisch en maken ook kleinere organisaties een kans.

  BeantwoordenVerwijderen