Goede Doelen Facebook Top 250 [Sep 2017]

Feestje! Een jubileumuitgave deze keer.

Voor de 25e keer maak ik het kwartaaloverzicht van de grootste goede doelen op Facebook. De eerste keer was inmiddels 6 jaar geleden, in september 2011. Nog altijd, vanaf de eerste meting is het, ieder kwartaal opnieuw, de best gelezen post op Fundraiser Online! 

En dat vraagt om een korte bespiegeling...

Het belang van de Top 250

Is de Goede Doelen Facebook Top 250 nu eigenlijk belangrijk?

Ja! Want alhoewel 'likes' op het eerste zicht niet meer dan 'vanity metrics' zijn, geven ze enerzijds een goede indicatie van de activiteit van de diverse goede doelen op Facebook, en anderzijds een interessant beeld van de aantrekkelijkheid van hun communicatie voor hun achterban.

Ten aanzien van de activiteit is het vooral van belang te beseffen dat Facebook een grote generator van website bezoek, leads en online donaties voor goede doelen kan zijn. Het verband is behoorlijk lineair: Hoe meer likes, des te meer sociaal bezoek. Het belang van Facebook voor (online) fondsenwerving neemt de laatste jaren dan ook alleen maar toe.

Daarnaast moeten organisaties die er moeilijk in slagen een substantiële achterban op Facebook op te bouwen zich achter de oren krabben over de kwaliteit van hun communicatie. Zijn ze wel in staat om voldoende mensen bij hun doelstelling te betrekken? En wat is de boodschap die ze afgeven over hun organisatie als ze, zo zichtbaar, nauwelijks mensen aan zich weten te binden? Wat zegt het over hun relevantie?

Kortom, ik blijf er nog even me doorgaan.

Samenstelling

De begin dit jaar geïntroduceerde systematiek laat ook bij deze meting haar sporen na, naast wat kleinere mutaties:
  • Emerge Kinderfonds is definitief van de waarnemingslijst verwijdert wegens inactiviteit in de afgelopen 6 maanden. Ook vorig kwartaal hadden zij al geen vermelding meer.
  • Opvallend was dat verder de hele waarnemingslijst tenminste één post plaatste in het afgelopen kwartaal!
  • Eén organisatie valt uit de Top 250 wegens te beperkte groei. Het betreft Stichting On Wheels.
  • Die plek wordt opgevuld door Fonds Slachtofferhulp.
De ondergrens voor opname steeg van 1.775 naar 1.863 likes.

Ontwikkeling

De ontwikkeling van het aantal likes is deze zomer bepaald niet spectaculair te noemen, getuige de groei van 354.459 likes. Ik vond het vooral opvallend dat er maar liefst 14 organisaties daalden in aantal likes. Dat zag ik alleen eerder toen Facebook 'nepaccounts en inactieve accounts' op ging schonen en dat zou er dus op kunnen wijzen dat er ook in dit kwartaal een opschoning plaats heeft gevonden.

Ook onderstaand grafiek laat zien dat de kwartaalgroei achter blijft bij die van de afgelopen twee jaren. We moeten tot juni 2015 terug om een vergelijkbare groei te zien.


Snelle groeiers

Is het dan allemaal kommer en kwel?

Welnee, er zijn natuurlijk altijd organisaties die zich aan de algemene trend onttrekken, zoals blijkt uit de lijst van snelle groeiers:


Opmerkelijke 'nieuwkomers' in deze lijst zijn KNCV Tuberculosefonds en Stichting De Noordzee. Minstens zo opvallend is het ontbreken van KWF Kankerbestrijding, dat bij de afgelopen twee metingen nog zo hoog scoorde.

Het groeiaandeel van deze 10 daalde naar 50% (van 60% bij de vorige meting en 71% bij de meting van maart 2017) Dat duidt op een meer evenwichtige distributie van de groei.

Verschuivingen

Zoals op basis van het voorgaande verwacht mag worden, neem ik geen grote verschuivingen waar. Het Rode Kruis komt terug in de Top 10 in de plaats van KidsRights, dat een plaatsje zakt.

Conclusie?

Valt er op basis van de cijfers van dit kwartaal iets belangrijks te concluderen? Ik zie het niet. Hoogstens vind ik het opmerkelijk dat een behoorlijk aantal grotere goede doelen het deze zomer wel erg rustig aan lijkt te doen. Maar zoals mede uit bovenstaande grafiek blijkt, heb ik in het verleden nooit een 'zomerdip' waargenomen. Waarom dan nu wel?

De verklaring moet, tenminste deels, ook bij Facebook gezocht worden:
  • Facebook lijkt in de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen en de rel rond 'fakenews' een opschoningsronde ingelast te hebben...dat kan over het algemeen de resultaten wat drukken.
  • Er zijn diverse aanwijzingen dat Facebook weer wat meer aan het sleutelen is aan 'edgerank', waardoor het organisch bereik Facebook pagina's verder daalt en de organische groei logischerwijs ook afneemt.
  • Bij diverse klanten neem ik deze zomer oplopende wervingskosten voor likes op Facebook waar, dus ook dat zou enige groeivertraging kunnen veroorzaken.
De volgende meting moet maar aantonen of er van een nieuwe trend sprake is...


De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl . 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten