Goede Doelen Twitter Top 250 [Nov 2017]

Ken je dat gevoel? 

Je kijkt naar het resultaat van een waarneming en denkt...'er klopt iets niet'...maar wat? 

Dat gevoel had ik vorige week bij deze nieuwe meting van de Twitter Top 250. Geen grote verrassingen, maar de som der delen levert toch een opmerkelijk beeld op. 

Enfin, kijk zelf maar...

Samenstelling

De eerste kriebel ontstond al snel. Niet alleen vielen er drie organisaties uit de waarnemingslijst weg (Eén is onvindbaar en twee hebben sinds begin dit jaar geen tweet meer verzonden), maar liefst 8 (!) organisaties van die lijst verzonden geen enkele tweet in de laatste drie maanden. Waaronder diverse organisaties met 1.000+ volgers. Dat is ronduit bijzonder te noemen.

Het leidt uiteindelijk tot 4 mutaties in de Top 250.  Daarnaast zijn er twee organisaties van naam veranderd in de afgelopen periode: HealthNet TPO werd Health Works en Bataviawerf veranderde in Batavialand.

De ondergrens voor opname in de Top 250 daalde hierdoor naar 526 volgers.

Resultaten

Een tweede, nog veel groter, gevoel van onbehagen ontstond bij het aanschouwen van de resultaten. Bij bijna 15% van de lijst daalde het aantal volgers. En niet bij de minste organisaties, want ook namen als Nierstichting, Plan Nederland en KiKa doken op in die lijst.

Combineer dat met het feit dat de meeste van deze organisaties zeker niet inactief waren sinds de laatste meting en je begint nattigheid te voelen. Is er meer aan de hand?

Als ik kijk naar het aantal verzonden tweets zie ik een sterke stijging van +50% ten opzichte van de vorige meting. Het aantal tweets steeg van 27.000 naar bijna 42.000. Dat lag overigens ook wel in de lijn der verwachting, gezien de extreme daling bij de vorige meting. Eigenlijk is er meer sprake van 'een terugkeer naar normaal'

De ontwikkeling van het aantal volgers laat echter ook een opmerkelijk beeld zien. De totale toename was 223.935 volgers, naar een respectabel aantal van 3,1 miljoen, maar zonder het Van Gogh Museum bedroeg de groei 39.512 volgers. En dat aantal is echt heel laag en lang niet gezien!  

Snelle groeiers

Is het dan allemaal kommer en kwel? Er zijn natuurlijk altijd organisaties die zich onttrekken aan de malaise, getuige de lijst van grootste groeiers:

Groei? Ja dat wel. Maar dit lijstje wijkt eigenlijk nauwelijks af van eerdere lijsten en werpt dan ook geen nieuw licht op de zaak.  

Conclusie?

Wat voor conclusie moest ik hier nu uit trekken? We doen in totaal veel meer, het aantal volgers groeit, maar erg beperkt en daalt bij sommige organisaties zelfs. Mijn primaire reactie was dan ook een negatieve...het gaat de verkeerde kant op met Twitter.

Maar vervolgens informeerde ik eens bij wat (internationale) collega's. Wat zagen en wisten zij?  

Dat leverde een beeld op dat ik zelf eigenlijk onvoldoende op het netvlies had. Ik werd er op gewezen dat er de laatste maanden achter de schermen wel wat verandert bij de diverse sociale media ten gevolge van het rumoer rond de beïnvloedingen van verkiezingen, waaronder prominent de presidentsverkiezing in de V.S. Dat leidde onder andere tot 'schoonmaakacties' en heroriëntatie op advertentieprogramma's en procedures.

Het zou dus heel goed kunnen dat we daar nu ook, tenminste ten dele, de resultaten van waarnemen.

Maar dat neemt niet weg dat er ook nog wel iets anders speelt. Niet alle organisaties krijgen het op dit moment voor elkaar om voldoende tijd te vinden om de inzet van sociale media overeind te houden.

De verklaringen daarvoor zijn divers. De één wijst op vacatures en gebrek aan goede sollicitanten, nummer twee zegt 'andere prioriteiten te stellen in de inzet van sociale media (lees: we doen alleen nog Facebook)', weer een ander stelt dat 'sociale media te weinig direct bijdragen' en van één directeur hoorde ik zelfs dat 'de inzet van sociale media intern zoveel negatieve energie opleverde dat we besloten hebben het op een laag pitje te zetten'.

Kortom...ligt het nu aan Twitter? Of moeten we toch bij onszelf te raden gaan? De tijd zal het leren...

De lijstVragen over de samenstelling? Wil je ook in de lijst? Kijk eerst hier en mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl . 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten