Goede Doelen Facebook Top 250 [Dec 2017]

Het jaar 2017 loopt ten einde en dus kijk ik voor de 26e keer naar de ontwikkeling van Nederlandse Goede Doelen op Facebook. 

Zoals eigenlijk bij ieder meting zijn er ook nu weer enkele opmerkelijke zaken te vermelden. Hoe zijn 9,1 miljoen likes verdeeld? Wie vielen er af en wie komen er bij? En wie groeit er nu echt snel?

Je vind het allemaal hier... 

Samenstelling

Vorig kwartaal was er geen enkele organisatie die niet getweet had, waardoor het bij voorbaat al duidelijk was dat er bij deze meting geen enkele organisatie wegens inactiviteit definitief uit de lijst verwijderd zou worden. Wel zijn er dit kwartaal twee organisaties die geen enkele tweet verzonden en dus niet in de Top 250 opgenomen zijn. Het betreft Yojana Projecthulp en Be More. En dat heeft consequenties voor de totale ontwikkeling, zoals verderop zal blijken.

ICS haalde de ondergrens van 1.877 likes (was 1.863) niet.

Hierdoor zijn er drie nieuwe toetreders tot de Top 250, namelijk XminY, het Huidfonds en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Ontwikkeling

Bij de vorige meting constateerde ik al een sterke terugval van de kwartaalgroei. Bij deze meting moet geconstateerd worden dat de groei nog lager is uitgevallen!

De totale groei van het aantal likes bedroeg 347.417 en is daarmee net lager dan die van het vorige kwartaal. Maar...zonder de inactiviteit van de twee eerder genoemde organisaties zou de groei wel enigszins verbeterd zijn. Desalniettemin is de groei toch nog tegenvallend, zoals ook uit onderstaande grafiek blijkt.


Het totale aantal likes van de Top 250 bedraagt bij deze meting 9,16 miljoen.

Tot slot vallen er twee zaken op die niet onvermeld kunnen blijven:
  • Net als bij de vorige meting moet ik constateren dat het aantal likes van heel wat organisaties daalt, waaronder opnieuw enkele grote organisaties.
  • Het is opvallend dat er al een tijdlang sprake is van een toenemend evenwicht van de groei. Het onderste deel van de lijst heeft een steeds groter aandeel in de groei van het aantal likes. Dat zie ik ook dit kwartaal terug.
Snelle groeiers

Natuurlijk zijn er ook dit kwartaal organisaties die meer dan succesvol waren, getuige onderstaande tabel.


Het aandeel in de groei van deze top 10 bedroeg 54,3%, net iets meer dan van vorig kwartaal.

Verschuivingen

Veel verschuivingen waren er dit kwartaal niet. KidsRights betrad opnieuw de Top 10, waardoor Rode Kruis terug naar positie 11 zakte. Dress Red Day ging van 17 naar 14 en Foodwatch van 22 naar 18. Alzheimer Nederland sprong van 29 naar positie 23.

Iets lager op de lijst valt vooral de groei van KNCV Tuberculosefonds op. Stonden zij bij de meting in juni nog op positie 86, inmiddels klimmen ze op naar positie 43.

Conclusie

Bij de vorige meting schreef ik dat 'deze meting maar moest aantonen dat er sprake is van een nieuwe trend'. Welnu...is die er? Het lijkt er voorzichtig op, maar om nu te stellen dat er sprake is van een grote verandering. Nee, dat ook weer niet.

Toch valt er genoeg over het gehele jaar 2017 te zeggen. Dat bewaar ik echter voor een aparte post.

Al met al lijkt het er op dat vooral de grote organisaties het voorlopig wat rustiger aan doen op Facebook. Wat daarvan de oorzaak is, valt vooralsnog moeilijk te achterhalen. Het betekent echter vooral dat er sprake is van een status quo en dat biedt vanzelfsprekend mogelijkheden voor organisaties die tegen de stroom in zwemmen...

Iets nieuws?

Inmiddels heeft Facebook dit najaar ook in Nederland de mogelijkheid gelanceerd om fondsenwervende acties voor goede doelen op te zetten. Natuurlijk is het dan interessant om te kijken of er al goede doelen zijn die er gebruik van maken.

Tot op heden heb ik 20 Nederlandse goede doelen kunnen identificeren die deze mogelijkheid toegevoegd hebben aan hun pagina (waarvan 10 uit de Top 250). Ik ben heel benieuwd hoe dat bij de volgende waarneming zal zijn.

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .


 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten