De trends van 2018 voor goede doelen

We zijn weer aan het eind van het jaar. Zoals gebruikelijk haal ik dan mijn glazen bol van zolder om een blik vooruit te werpen en te bezien wat het komend jaar onze sector zal gaan brengen.

Het was een roerig jaar dat achter ons ligt, waarin veel eerdere voorspellingen uitgekomen zijn, maar waarin zich ook nieuwe ontwikkelingen aandienden die een grote invloed gaan hebben op hetgeen ons te wachten staat...

Economische groei

Het gaat goed in Nederland! De economische vooruitzichten voor 2018 zijn rooskleurig en dat is in de achterliggende jaren wel eens anders geweest.

De grote vraag is wat deze groei gaat betekenen voor onze sector. Mensen krijgen meer te besteden maar het verleden heeft ons geleerd dat dit niet noodzakelijk meteen leidt tot een grote groei van fondsenwervende inkomsten. Reken jezelf dus niet rijk!

Stijgende beurskoersen zullen er echter wel voor zorgen dat de waarde van nalatenschappen en legaten zal toenemen en natuurlijk de opbrengsten uit beleggingen. Da's alvast goed nieuws.  

Meer lokale zeggenschap

De opkomst van het populisme en de communicatiemethoden waarvan men zich bedient ('fake nieuws') ondermijnen het vertrouwen in de (inter)nationale politiek en globalisering. Dat biedt kansen voor partijen die wél zorgvuldig omgaan met feiten en geen luchtkastelen beloven. Zo zien we een opkomst van 'lokaal', dat zich afzet tegen 'nationaal' en een eigen plan trekt. 'Lokalisering' is het huidige toverwoord.

Goede doelen die respectvol omgaan met hun donateurs, luisteren en handelen naar hun wensen en verwachtingen, en zich dienstbaar opstellen kunnen meeliften op deze ontwikkeling. Organisatie die lokaal goed ingebed zijn krijgen juist nu de kans hiervan te profiteren.

Cryptocurrency

Een nieuw fenomeen op de financiële markten zijn de cryptocurrencies, waarvan de Bitcoin wel de bekendste is. De eerste goede doelen in Nederland die donaties in deze nieuwe valuta ontvangen hebben zijn er al! Dat zullen er de komende jaren wel meer worden, ondanks het feit dat er veel organisaties zijn die er, terecht mijns inziens, huiverig voor zijn. Je moet er immers niet aan denken dat je een donatie ontvangt en enkele dagen later al een verlies moet nemen op de waarde...

En dan zullen we het nog maar niet hebben over de bizarre energieconsumptie van de diverse cryptocurrencies en de vraag of dat allemaal wel ecologisch verantwoord is...

Desalniettemin bieden de cryptocurrencies wel kansen. Maar blijf voorzichtig!

Blockchain technologie

De technologie achter de cryptocurrencies, blockchain, biedt echter zeker nieuwe kansen, ook voor goede doelen. De eerste, prille, toepassingen zijn internationaal in onze sector al gesignaleerd en er zullen er komend jaar ongetwijfeld meer volgen.

Maak dus vooral niet de fout om de technologie te verwarren met de toepassing, zoals ik maar al te vaak merk in gesprekken! 

Toenemende regulering

Het is onvermijdelijk dat 2018 een jaar gaat worden waarin veel overheden, Europa en/of Nederland, regulering zullen versterken op het gebied van online communicatie. Na alle beschuldigingen over inmenging tijdens verkiezingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en zelfs onze eigen verkiezingen, is het haast onvermijdelijk dat men op zoek gaat naar methoden om de verspreiding van onwenselijk geachte content, natuurlijk met name in sociale media, te beperken.

Vooralsnog wordt er veel overgelaten aan de sociale bedrijven. Maar die worstelen er tot nu toe ook nog al mee.

Het zijn ook complexe vraagstukken. Wanneer is een 'afwijkende mening' een 'onwenselijke mening'? Wie bepaalt dat? Onze sector zal in deze discussie een actieve rol moeten spelen, al was het maar om te voorkomen dat kritische organisaties wel erg makkelijk 'monddood' gemaakt worden. De grens met 'vrijheid van meningsuiting' is immers dun en wordt niet in ieder land op dezelfde wijze geïnterpreteerd.

Een ander aandachtspunt voor goede doelen is in dit verband het checken van je informatiebronnen. Want voor je het weet deel je informatie van twijfelachtig allooi of kom je in de verleiding om uitspraken te baseren op bewust verspreidde desinformatie. En dat kan als een boomrang terug komen...

Veilig omgaan met data

In het voorjaar van 2018 treedt de Europese GDPR in werking treedt, die de Nederlandse WBP buitenspel zal zetten. Voor de Nederlandse goede doelen sector is de invloed van de GDPR sowieso beperkt omdat de de meeste nieuwe verboden die hierin opgenomen zijn in onze sector toch al geen usance zijn.

Maar blijf voorzichtig, want we zien al dat er in het buitenland fouten gemaakt zijn (o.a. in de UK met het met behulp van banken identificeren van vermogende donateurs en in Frankrijk met het delen van e-mail adressen met Facebook).

Bescherming van persoonsgegevens zal komend jaar echt wel een aandachtspunt worden in de media, dus pas op je tellen!

Persoonlijk contact 

Persoonlijk contact met relaties is van cruciaal belang voor ieder goed doel. In de achterliggende maanden zien we de ontwikkeling van een nieuwe dimensie: het online chatten met relaties via sociale media neemt een grote vlucht.

Veel bedrijven experimenteren daartoe met chatbots om hun klanten te woord te staan bij eenvoudige vragen en deze technologie ontwikkelt zich nu razendsnel.

Ik verwacht niet dat onze sector in de implementatie van deze technologie massaal voorop zal lopen. Toch ligt het in de lijn der verwachting dat er uiteindelijk wel toepassingen gevonden zullen worden, al was het maar uit oogpunt van kostenbesparingen.

Video

In het sociale media domein valt vooral op dat video een grote vlucht heeft genomen in het afgelopen jaar en dat alle sociale media hier ook fors op inzetten in hun ontwikkeling. 'Video rules' en wordt alleen maar belangrijker.

Twee aspecten vallen daarbij echt op. In de eerste plaats het belang van video op Facebook. Daar worden video's veel vaker gedeeld en becommentarieerd dan op YouTube. Facebook stimuleert dit ook.

In de tweede plaats neemt livestreaming een grote vlucht. Dat zal in 2018 zeker verder toenemen. 

Virtual en augmented reality

Het kondigt zich al een tijdje aan, maar 2018 wordt absoluut het jaar dat virtual en augmented reality de grote doorbraak beleven, ook in onze sector. De productiekosten zijn hard aan het dalen en de toepassingen nemen snel toe. Combineer dat met het bovengemelde toenemende belang van video en er ontstaan fantastische mogelijkheden om (potentiële) donateurs bij je organisatie te betrekken.

Maar er zijn meer toepassingen denkbaar op verschillende plekken in de organisatie. Denk maar eens aan virtuele trainingen, gamification etc.   

Bijscholen wordt steeds belangrijker 

Vorig jaar schreef ik het al, maar de trend wordt alleen maar sterker...de branche kampt met een groot gebrek aan kundig personeel op het werkterrein van online fondsenwerving!

Combineer dat met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt en er zijn simpelweg maar twee oplossingen: we zorgen dat bestaande fondsenwervers hun online kennis fors bijscholen, of we gaan de toch al schaarse online marketeers het vak fondsenwerving beter leren.

Linksom of rechtsom, bijscholen is dringend noodzakelijk en daar zijn lang niet alle betrokkenen voldoende van doordrongen. Niet in de laatste plaats omdat er (te) veel medewerkers en/of organisaties zijn die hun eigen kennisniveau fors overschatten. En dat gaat vroeg of laat consequenties hebben...waarschijnlijk door de toetreding van nieuwe organisaties die hun boeltje wel op orde hebben. Er zijn in diverse landen al van deze 'disruptors' waar te nemen, dus Nederland komt vroeg of laat vast ook aan de beurt...wie weet al in 2018!Ik wens alle lezers van Fundraiser Online een gelukkig 2018 en moge het een jaar worden waarin al onze dromen voor een mooiere wereld uitkomen!


Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten