Goede doelen op Facebook in 2017

Iedere kwartaal maak ik een overzicht van de ontwikkeling van de 250 grootste Nederlandse goede doelen op Facebook. De som van al die waarnemingen levert een schat aan informatie op, waar veel meer uit te halen valt dan alleen de kwartaaloverzichten.

Daarom maar eens even een blik terug in het recente verleden. Hoe deden de goede doelen het op Facebook in 2017?

Lange termijn ontwikkeling

Om te beginnen is het goed om te kijken naar de groei van het aantal volgers van de top 250 in 2017. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, blijft die in absolute aantallen iets achter ( -2%) bij de ontwikkeling van 2016.


Maar...over deze ontwikkeling valt wel wat meer te zeggen:
  • Door fusies (Het Vergeten Kind/Heppie, STOP AIDS NOW/Aids fonds) en inactiviteit (o.a. Islamic Relief ) wat sinds 1/1/2017 een toegevoegde regeling is, verdwenen er organisaties uit de lijst t.o.v. een jaar eerder. Zonder deze mutaties zou er sprake zijn geweest van een beperkte groei.
  • De fusie van Fonds Psychische Gezondheid tot MIND, en daaruit voortvloeiende samenvoeging van eerder niet vermelde pagina's, zorgde echter voor een groeispurt die bovenstaand punt weer teniet deed.  
  • Het Van Gogh Museum is zeer bepalend voor de totale ontwikkeling. Was hun groeiaandeel in 2016 nog 25%, in 2017 is dat opgelopen naar bijna 30% van het geheel.
Als je al deze bewegingen bij elkaar veegt, kan ik dus niet anders dan constateren dat de groei van de overige organisaties in 2017 daalde ten opzichte van 2016, maar natuurlijk altijd nog hoger is dan de daaraan voorafgaande jaren.

Distributie van de groei over het jaar

De verdeling van de groei over het jaar is zeer opmerkelijk. In de eerste helft van 2017 werd 65% van de totale groei gerealiseerd, in de tweede helft slechts 35%. Daarmee was de eerste helft van 2017 de periode van grootste groei ooit, terwijl de terugval in de tweede helft extreem was, naar een niveau dat we in 2013 zagen en alleen in de zomer van 2015 nog even terugkwam.

Wat dat zegt over de trend voor 2018? Ik durf er geen uitspraak over te doen.

Groei

Er is dus wel substantiële groei in aantallen likes. Het gemiddeld aantal likes per organisatie bedroeg in 2016 28.800 likes en groeide in 2017 naar 36.600. Een gemiddelde groei van het aantal likes van 27,3%.

Omdat de cijfers van het Van Gogh Museum zo dominant zijn, is het goed om dit ook zonder hen te bekijken. Zonder hen groeide het gemiddeld aantal likes per pagina met 23,5% naar 29.017.

...Sta eens even stil bij die aantallen...

In de top 250 staan 64 organisaties met een paginaomvang van meer dan 29.000 likes. Een kwart van de organisaties heeft dus een pagina van bovengemiddelde omvang, terwijl driekwart een pagina heeft met minder dan het gemiddelde aantal likes. 

Daarentegen zijn er 122 organisaties die in 2017 met meer dan 23,5 % groeiden. Dat is ongeveer de helft van de organisaties. En het zijn zeker niet de grote organisaties die meer dan gemiddeld groeien. Van de grootste 10 pagina's staan er maar 4 in dit lijstje!

Zelfs helemaal aan de onderkant van de lijst vindt groei plaats. De ondergrens voor opname in de top 250 steeg van 1.560 naar 1.877 likes, een groei van 20,3%.

Snelle groeiers

Groei is nooit evenwichtig verdeeld. Er zijn nu eenmaal organisaties die sneller groeien dan anderen. Onderstaande tabel laat de 25 grootste groeiers van 2017 zien in absolute aantallen.

* De groei van MIND kwam voort uit een fusie van pagina's.

Het is een niet zo'n verrassende lijst, aangezien we de meeste organisaties al tegenkwamen in de top 10 van snelle groeiers in de kwartaalrapportages.

Wat wel opvalt is dat deze 25 organisaties (10% van het totaal) goed zijn voor 75% van de totale groei van 2017.

Relatieve groei

Zoals boven beschreven heb ik ook een lijst gemaakt met de relatieve groei. Omdat een hoog groeipercentage nu eenmaal makkelijker te realiseren is wanneer je bijna geen likes hebt, heb ik hiervoor wel een ondergrens van 3.000 likes gehanteerd. Dit zijn de 25 organisaties met het hoogste groeipercentage in 2017.


Conclusie

Wat kan je hier nu uit afleiden? In ieder geval dat 2017 in grote lijnen gelijk was aan 2016, met een groei van rond de 2 miljoen likes voor de top 250.  De laatste twee jaar is de groei wel veel groter dan de jaren ervoor.

Opmerkelijk is vooral het onderscheid tussen de eerste en tweede helft van 2017. Het zou de aankondiging van een kentering kunnen zijn, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Over enkele maanden weten we meer daarover.

Daarnaast valt op dat het aantal organisaties dat over een Facebookpagina van redelijke omvang beschikt én blijft groeien toch nog altijd erg beperkt is. Blijkbaar zijn er nog altijd veel organisaties die niet goed weten wat ze met Facebook aan moeten vangen....

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten