Goede Doelen Twitter Top 250 [Feb 2018]

Een nieuw jaar, een nieuwe telling. Alweer de 28e.

Aangezien ik bij de vorige meting constateerde dat het echt niet geweldig ging met de ontwikkeling van de inzet van Twitter door goede doelen, ben ik nu wel extra nieuwsgierig welke kant het op gaat. 

Is er herstel? Of niet?

Samenstelling

Bij de vorige meting constateerde ik dat er acht organisaties geen enkele tweet verzonden hadden in de laatste drie maanden. Vijf daarvan hebben inmiddels al zes maanden geen tweet verzonden en zij vallen nu definitief uit de waarnemingslijst. Dat zijn Live Build, Wereldfoundation, e-Learning for Kids, Interserve en Youth for Christ.

Bij deze meting zijn er twee organisaties die het achterliggende kwartaal voor het eerst geen tweet verzonden hebben.

Het leidt tot 2 mutaties in de Top 250. HAPIN en ZOA keren terug in de lijst, ten koste van Kom over en help en Brooke Hospital for Animals.

De ondergrens voor opname stijgt van 526 naar 558 volgers.

Resultaat

Okay, er zijn dus meer dan genoeg goede doelen actief op Twitter. Maar hoe zit het met de ontwikkeling van het aantal volgers van de Top 250?

Het totale aantal volgers steeg dit kwartaal met 211.332 naar 3,3 miljoen.

Maar exclusief het Van Gogh Museum bedroeg de stijging slechts 36.504 volgers. Wat dat betekent zie je in onderstaande grafiek.


Ik heb hierin de kwartaalgroei opgenomen van de laatste 9 metingen, en er (in rood) een trendlijn aan gekoppeld. Het laat zien een duidelijke achteruitgang zien.

Maar misschien nog wel meer verontrustend is het feit dat traditioneel het eerste kwartaal van een jaar ook altijd het beste kwartaal van het jaar is! Dat belooft voor wat komen gaat...

Kortom, het gaat echt niet goed met de inzet van Twitter door Goede Doelen. Dat zien ik ook terug in de groei per organisatie. Het aantal volgers van 10% van de Top 250 groeit niet of krimpt zelfs.

Het aantal verzonden tweets is een andere indicatie voor de ontwikkeling. Dat zijn er dit kwartaal 32.909, een achteruitgang van ruim 8.000 ten opzichte van vorig kwartaal. Ook dat lijkt dus minder te worden, maar dit aantal heeft altijd al wat meer gefluctueerd.

Afnemende groei

Ik zie dus nu gedurende langere tijd een afnemende groei.

Let op, er is dus nog altijd groei! Maar die groei is mager aan het worden en tendeert naar een omslagpunt. Gemiddeld is de groei dit kwartaal nog 2,0 %. (147 volgers) per account. Er zijn zelfs maar 43 organisaties die dit kwartaal het aantal volgers met meer dan 147 zagen stijgen!

Mutaties

Natuurlijk zijn er ook dit kwartaal wat verschuivingen in de Top 250. De opmerkelijkste is de sprong van KNRM van positie 6 naar positie 3. Verder valt op dat het Mauritshuis zijn opgang gestaag voortzet en inmiddels op plek 17 is beland.

Maar de groei is wel zo laag (slechts 5 organisaties, waaronder Van Gogh groeiden met meer 1.000 volgers), dat ik het wat overdreven vond om een een lijst met 'snelle groeiers' op te stellen. Want met alle respect...die zijn er dus nauwelijks.

Conclusie

Een steeds verder afnemende groei leidt vroeg of laat tot stagnatie, en dat punt hebben heel wat organisaties eigenlijk al bereikt. Twitter wordt beheert, maar meestal niet meer dan dat.

En dat vind ik persoonlijk toch zeer opmerkelijk. Al was het alleen maar omdat Twitter nog altijd een belangrijke rol vervult in nieuwsgaring én omdat Twitter nog altijd een belangrijk medium is om mensen je website te laten bezoeken. Fundraiser Online krijgt jaarlijks bijvoorbeeld 150.000 tot 180.000 bezoeken uit Twitter, en daarmee is Twitter een belangrijke bron van traffic (én veel belangrijker dan Facebook, dat berichten slechts aan een beperkte groep likes toont.)

Hebben we geen nieuws? Of begrijpen veel organisaties nog altijd niet hoe ze Twitter in moeten zetten?

Volgens mij is het dat laatste. Maar de hand in eigen boezem steken blijft voorbij veel goede doelen toch altijd lastig...

De lijstVragen over de samenstelling? Wil je ook in de lijst? Kijk eerst hier en mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl . 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten