Goede Doelen Twitter Top 250 [Mei 2018]

De 29e kwartaalmeting van de Top 250...en er valt echt wat te melden! Want wat zich al een tijd lang aankondigde lijkt nu echt plaats te vinden. Stagnatie van de groei van het aantal volgers ligt op de loer en een toenemend aantal goede doelen is inactief op Twitter.

Wat is er aan de hand? Uit de cijfers blijkt veel, maar niet alles. Want het zijn roerige tijden voor alle sociale media...

Samenstelling

De eerste indicatie dat er echt iets aan het veranderen is komt uit de grote lijst aan mutaties in de samenstelling van de Top 250:

 • Twee organisaties verstuurden de afgelopen twee kwartalen geen enkele tweet en verdwenen daarom uit de waarnemingslijst, namelijk Brooke Hospital for Animals en Help Burundi. Zij hadden al geen vermelding meer in de Top 250.
 • Maar liefst 8 organisaties, waarvan 7 uit de vorige Top 250 hebben sinds de vorige meting geen enkele tweet meer verzonden en komen dus niet in aanmerking voor vermelding in deze Top 250. Dit zijn:
  • Bart de Graaff Foundation
  • Nederlandse Coeliakie Vereniging
  • Female Cancer Foundation
  • HAPIN
  • Voedselbank Reg. Rotterdam
  • BiD Network
  • Goois Natuurreservaat
  • Worldgranny, dat al veel langer nog slechts tweets verzond vanuit een geautomatiseerde app en daarom eigenlijk al lang verwijderd had moeten zijn uit de waarnemingslijst.
 • Twee organisaties hebben dit kwartaal hun naam gewijzigd. Het Jeugdsportfonds Nederland werd het Jeugd Sport & Cultuur Fonds en het Revalidatiefonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten heten nu gezamenlijk HandicapNL. Die laatste startte een nieuw twitteraccount, dat (net) de Top 250 haalt.
 • Door de vele inactieve accounts zijn er dan ook zeven nieuwe toetreders:
  • Helsinki Comité
  • Kom over en Help
  • Kerk in Nood
  • Stichting Gave
  • miMakkus
  • ADRA Nederland
  • ICS 
Resultaat

De echte pijn wordt duidelijk als we naar de ontwikkeling van het aantal volgers gaan kijken.

Op het eerste gezicht lijkt het nog enigszins mee te vallen, met een groei van 143.364 volgers dit kwartaal naar een totaal van net geen 3,5 miljoen.

Maar dan:
 • Het Van Gogh Museum stijgt met 115.560 volgers. Dat betekent dat er voor de rest nog een groei van 27.804 volgers te noteren valt. Dat is uitzonderlijk laag, getuige ook de kwartaalgroei (ex Van Gogh) in de afgelopen jaren, zoals zichtbaar in onderstaande grafiek. Ik moet ver terug in de tijd om zo'n laag aantal tegen te komen.
 
 • Maar daar houdt het niet mee op. Zonder de groei van World Press Photo resteert een groei van 11.904 volgers. Het is een gemiddelde groei van slechts 48 volgers per organisatie. Dat is echt ongekend en heb ik nooit eerder waargenomen.
Voor ik op de oorzaken in ga, eerst nog enkele andere waarnemingen:
 • In de Top 250 zijn er dit kwartaal 42 (!) organisaties met een teruglopend aantal volgers. (excl. HandicapNL), ondanks dat ze dus wel actief waren.
 • De ondergrens voor opname daalt van 558 naar 484 volgers, de consequentie van de aanvulling van onderaf.
 • Op merkelijk is het tenslotte dat de telling van het verzonden aantal tweets totaal niet lijkt te kloppen. Het getoonde aantal daalt bij vele tientallen goede doelen, terwijl zij wel degelijk tweets verzonden hebben. Worden er tweets verwijderd door Twitter? Of gaat er iets mis met de historische telling? 
Oorzaken

Hoe kan dat nu? Wat is er aan de hand?

Als je cijfers interpreteert moet je proberen om een zo zuiver mogelijk beeld van de situatie te krijgen. Wat ik waarneem lijkt een som te zijn van diverse effecten:
 • Eerst even rekenen: De afvallers uit de Top 250 door inactiviteit hadden gezamenlijk  10.883 volgers. De som van het aantal volgers van de nieuwkomers is 3.645. Dat scheelt alvast 7.238 volgers.
 • Fonds Verstandelijk gehandicapten stond met 3.296 Volgers in de lijst. Door de omzetting naar HandicapNL daalt het aantal volgers van het nieuwe account naar 488. Dat is een verschil van 2.806 volgers.
 • Tel die effecten bij elkaar op en het verschil is al 10.044 volgers. En dat is bijna een verdubbeling t.o.v. de kleine 12.000 groei in volgers die ik eerder constateerde. Nog steeds laag, maar minder dramatisch dan het eerste beeld.
 • Maar dan ga ik er natuurlijk wel aan voorbij dat er dus goede doelen zijn die er voor kiezen volledig inactief te zijn op Twitter.
Toch is dat slechts een deel van de oorzaak:
 • Het voortdurende aandacht voor privacy, gevoed door de komst van en aandacht voor de GDPR/AVG en de nieuwsstroom rondom datamisbruik tijdens de verkiezingen in de VS, leidt tot het verdwijnen van gebruikers van alle sociale media, dus ook van Twitter. Mensen zijn door de berichtgeving voorzichtiger aan het worden als het om hun privacy gaat en wanneer ze toch al niet meer actief waren op Twitter is dit een goed moment om daadwerkelijk afscheid te nemen.
 • De druk op de sociale media giganten om grip te krijgen op 'fake news' heeft als bijkomend effect dat er door die organisaties veel meer schoning van accounts lijkt plaats te vinden.
 • Er zijn heel wat goede doelen die op dit moment moeite hebben om invulling te geven aan online vacatures. En als je geen handen hebt om het werk te doen, wordt het behoorlijk lastig om je te ontwikkelen. Die personele schaarste zal nog wel even aanhouden, de consequentie ervan dus ook...
...en dan heb ik het nog niet over een breed gedragen sentiment in de branche 'dat Twitter niet zo belangrijk (meer) is', omdat jongeren er minder gebruik van maken.

Het is een mening die ik overigens bestrijd. Kijk maar naar het onderzoek van Newcom naar het Sociale Media gebruik van Nederland in 2018 en constateer dat het gebruik van Twitter in Nederland toeneemt!

Verschuivingen

Als er weinig groei te noteren valt, is een status quo in de lijst voor de hand liggend. De enige noemenswaardige verschuivingen zijn de positiewisseling van DierenLot (naar 4) ten koste van Pink Ribbon dat een plekje zakt naar 5 en de nog altijd voortdurende opmars door de lijst van het Mauritshuis, inmiddels naar positie 16.

Conclusie

Het zou voor de hand liggend zijn om Twitter op basis van deze cijfers dood te verklaren, maar dat is veel te kort door de bocht. In de eerste plaats omdat onderzoek aantoont dat het gebruik van Twitter in Nederland toeneemt.

In de tweede plaats omdat het grote pijnpunt van Twitter, de onzekerheid over haar voortbestaan doordat het bedrijf geen winst maakte, eindelijk veranderd is en er nu wel winst te noteren valt. Dus ook in die zin gaat het Twitter voor de wind en is de toekomst een stuk rooskleuriger dan voorheen.

Toch is de groei er blijkbaar uit bij de goede doelen. Daar zijn veel oorzaken voor aan te geven, waarbij het effect van de recente ontwikkelingen rondom privacy en sociale media zeker niet onderschat mag worden. Maar ook de druk om continu content te moeten produceren en de onduidelijkheid over het rendement van de inzet is bij veel organisaties een pijnpunt, alhoewel ze dat minstens ten dele ook zichzelf mogen aanrekenen.

Al met al dus geen goed nieuws voor de Top 250. Benieuwd hoe zich dat ontwikkelt in de altijd wat rustigere zomermaanden. Wordt de echte stagnatie deze zomer al een feit?

De lijstVragen over de samenstelling? Wil je ook in de lijst? Kijk eerst hier en mail dan naar fundraiseronline@sestertius.nl . 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten