Goede Doelen Instagram Top 100 [Aug 2018]


Ieder half jaar werp ik een blik op de ontwikkeling van Instagram bij goede doelen in Nederland. Sinds de vorige meting, in februari, wordt er een Top 100 samengesteld. Zo ook nu.

Natuurlijk zien we weer veranderingen. Het belang van Instagram neemt toe en de diverse organisaties zetten er dus ook meer op in. Dat levert onderstaand resultaat op.

Samenstelling

Bij de vorige meting constateerde ik een forse groei van het aantal actieve accounts. Omdat ik, zoals eerder aangekondigd, vanaf nu minder actief naar nieuwe accounts op zoek ga, groeit de waarnemingsgroep bij deze meting beperkt. Desalniettemin is het aantal gevolgde accounts wel iets uitgebreid. Meestal komt dat door het bestaan van meerdere accounts van een organisatie, waardoor niet altijd duidelijk is/was wat het officiële account is.

Extra belemmerende factor is daarbij het gegeven dat lang niet alle organisaties hun Instagram account vermelden op de eigen website, wat ik persoonlijk nog al opmerkelijk vind. (De voorwaarden voor opname vind je hier)

Diverse organisaties hun account van naam gewijzigd. In één geval (Reuma Nederland) was dat het gevolg van de naamswijziging van de organisatie.

Tot slot dient opgemerkt te worden dat er (nu al?!) organisaties zijn die in de laatste 6 maanden geen enkel bericht meer posten en dus ook niet voor vermelding in de Top 100 in aanmerking komen.

Nieuwe toetreders

De dynamiek van de Top 100 is nog groot, wat leidt tot een serie nieuwe toetreders. Ik verwelkom Artis, Reddingsbrigade Nederland, Vogelbescherming, Lezen en Schrijven, Solidaridad, Huidfonds en AutismeNVA.

Hun toetreding gaat ten koste van ALS, Wetlands, Metakids, Fietsersbond, Gered Gereedschap, Aflatoun en het Muziekinstrumentenfonds.

De ondergrens voor opname in de Top 100 stijgt bij deze meting van 380 naar 612 volgers.

Resultaat

Bij de vorige meting is er voor gekozen om een vergelijking te maken met de eerdere top 50's. Vanaf deze meting wordt er vergeleken met de toen reeds gepubliceerde Top 100. Dat levert de volgende resultaten op:
  • Het aantal volgers steeg met 390.248 tot een aantal van 2,1 miljoen. Dat is een groei van 22,5%
  • Het aantal volgers exclusief de top 2, die erg dominant zijn in de resultaten, bedroeg 69.318, een groei van 22,2%. Relatief was de groei dus vrijwel identiek.
  • Het aantal verzonden berichten groeide met 16,4%. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat het absolute aantal berichten van de top 2 (849) in deze 6 maanden heel veel hoger is dan het gemiddelde van de overigen (48). 
Tot opmerkelijke verschuivingen in de ranglijst heeft het allemaal niet geleid. De top 10 is ongewijzigd ten opzichte van de vorige meting.

Conclusie

Wat valt er af te leiden uit deze resultaten? Ik constateer een behoorlijke groei. Dat is mooi, maar die groei lijkt vooral voort te komen uit het regelmatig actief zijn, zonder dat er iets specifiek voor Instagram gedaan wordt. Bijzondere ontwikkelingen of gerichte campagnes blijven vooralsnog uit.

Het hoort een beetje bij een grotere tendens die ik waarneem bij de inzet van sociale media. Het 'nieuwe' is er nu wel af, we doen wat we altijd deden. Tja, dan ga je het verschil ook niet maken...

De Top 100

Onderstaand de Top 100, zoals gemeten op 9 augustus 2018. In de laatste kolom staat het verschil in volgers ten opzichte van de meting in februari 2018.

In rood de nieuwe accounts én wijzigingen. De volgende meting vindt plaats in februari 2019.

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten