Goede Doelen Facebook Top 250 [Sep 2018]

Met grote spanning heb ik uitgekeken naar deze 29e kwartaalmeting. Na het schokkende resultaat van de vorige meting was het maar de vraag hoe het beeld nu zou zijn.

Welnu, het is toch weer anders dan ik verwacht had, maar gelukkig gloort er licht aan horizon. Dit is het.

Samenstelling

De nieuwe Top 250 heeft bij deze meting 4 wijzigingen ondergaan:
  • Nieuw in de lijst zijn Support Casper, HandicapNL, Vereniging Hendrick de Keyser en de Trombosestichting;
  • Verdwenen uit de lijst zijn Siriz, Fiets voor een huis, Krajicek Foundation en Interserve.
De ondergrens voor opname in de lijst steeg dit kwartaal van 2.048 naar 2.152 likes

Het Reumafonds wijzigde haar naam naar Reuma Nederland.

Ontwikkeling

Het aantal likes van de Top 250 stijgt dit kwartaal met het historisch lage aantal van 171.103. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt moet ik terug naar 2013 om een vergelijkbare kwartaalgroei waar te nemen.


Er is echter een grote 'maar...' bij deze waarneming.

Zoals we uit eerdere metingen weten is de invloed van het Van Gogh Museum op de totaalcijfers altijd erg groot. Dit geeft eigenlijk altijd een vertekening van de groei 'naar boven'. Maar laat dat bij deze meting nu eens niet het geval zijn!

Exclusief Van Gogh groeit het aantal likes met 157.492. Dat was vorig kwartaal slechts 84.000. En dat ziet er dus wel degelijk weer wat beter uit.

Groeiers en dalers

Bij de vorige meting constateerde ik een explosieve groei van het het aantal accounts met een dalend aantal likes. Ook bij deze meting is dat aantal nog substantieel, namelijk 46, maar beduidend beter dan het aantal van 84 dat ik bij de vorige meting waarnam.

Opmerkelijk is wel dat het aantal dalers bij de grotere accounts beduidend hoger is dan bij de kleine accounts. De accounts die het snelst gekrompen zijn zie je in onderstaande tabel.


Maar, zoals gezegd is het beeld overall een stuk positiever dan drie maanden geleden. Verreweg de meeste organisaties laten weer groei zien. Dit zijn de snelste groeiers van het afgelopen kwartaal:


Verschuivingen

Natuurlijk leiden de verschillen in ontwikkeling ook tot verschuivingen in de Top 250. Dit zijn de opmerkelijkste veranderingen:
  • Het Rode Kruis komt in de Top 10 ten koste van KidsRights dat een plaatsje zakt.
  • Greenpeace springt over Wakker Dier en Dress Red Day naar positie 13.
  • De zonnebloem stijgt van positie 21 naar 19, ten koste van Foodwatch en Plan.
  • KNCV Tuberculosefonds zet de gestage opmars door en klimt van positie 30 naar positie 25.
  • Handicap NL komt na de naamswijziging en de tijdelijke afwezigheid meteen terug op positie 101.
Conclusie

Alles overziend lijkt het dramatische resultaat van vorig kwartaal enigszins gedempt bij deze meting. Weliswaar geldt dat nog niet voor alle organisaties, maar het gehele beeld ziet er weer iets normaler uit.  Niet te vroeg juichen, het resultaat is nog altijd minder dan in het eerste kwartaal van dit jaar.

Tenzij Facebook komende maanden nog grote verrassingen in petto heeft verwacht ik dat de volgende meting een verdere verbetering van het resultaat zal laten zien. Maar gezien de immense politieke druk op de organisatie in de VS, waar in november weer verkiezingen plaats zullen vinden en de angst voor beïnvloeding via sociale media nog altijd erg hoog is, mag het geen verrassing zijn indien er wel verdere aanpassingen plaats zullen gaan vinden, die mogelijk ook invloed hebben op onze resultaten. Ik wacht dus af...

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .


 

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten