Special: Tips voor Goede Doelen op Twitter (7)

In deel 7 van de serie aandacht voor 'actieve werving' van nieuwe volgers. Welke activiteiten kun je zelf als organisatie ondernemen om gepland nieuwe volgers aan je te binden?

Dit deel is een vervolg op deel 5 van de serie, over 'Bereik', waarin een onderscheid werd gemaakt tussen actieve en passieve werving om je bereik te vergroten. Actieve werving zijn alle activiteiten waarbij je mensen gericht uitnodigt om je te gaan volgen.

Het is natuurlijk de 'One-Million-Dollar-Question' op Twitter. 'Hoe komen we aan meer volgers?' En hoe kunnen we dit gestructureerd doen?

Actieve werving van volgers kan op heel wat manieren. Werving begint echter met planning. Want zoals we eerder zagen:
 • Het gaat om de kwaliteit van volgers, niet om de kwantiteit;
 • De organisatie heeft bij de inzet van Twitter doelen geformuleerd;
 • De volgers moeten wel uit de bij de doelen behorende doelgroep komen; 
De roep om 'actieve werving' zien we vooral bij organisaties die Twitter in willen zetten voor fondsenwerving, met name voor lead generation. Zodra de doelstelling hiertoe versmald wordt, en je er ook nog budget voor gaat reserveren, moet je je als goed doel echter een paar zaken afvragen:
 • Is je corporate account hiervoor de meest geschikte plek, of moet je dit actiematig oppakken met aparte Twitter-accounts? Wat mij betreft het laatste, omdat je corporate account niet vervuild moet worden met een mix van stakeholders die plotseling allemaal benadert worden als fondsenwervende prospects.
 • Wat is een 'lead'(een volger is nog geen donateur!) je waard. Kan je dit kwantificeren? 
 • Hoe ga je de volger omzetten naar een donateur en welke kosten zijn daar mee gemoeid?
 • Hoe ga je de volger 'waarderen'. Niet iedere volger is immers gelijk:
  • Hoe lang blijft de volger je volgen?
  • Wat is de invloed van een volger?
  • Hoe actief is de volger bij je betrokken, gaat hij bijvoorbeeld je tweets retweeten?  
Tot op heden ben ik nog geen Nederlandse goede doelen tegen gekomen die deze vragen daadwerkelijk konden beantwoorden, hoogstens een paar die de eerst voorzichtige stappen op dit pad gezet hebben. Daarom beperk ik mij vooralsnog tot actieve wervingsmethoden die geen of weinig geld kosten, hoogstens inspanning. Een overzicht van mogelijke activiteiten:

Werving op Twitter
Twitter zelf biedt natuurlijk mogelijkheden om actief volgers te werven:

 • Vraag je ambassadeurs om een oproep voor het volgen van je organisatie te doen.
 • Vraag personeelsleden om een oproep voor het volgen van je organisatie te doen.
 • Heel verrassend: vraag je volgers om te retweeten en anderen op te roepen je te volgen!
 • Bedank mensen die je retweeten, en vraag diegene die je nog niet volgen om dat wel te gaan doen.
Daarnaast zijn er op Twitter wat wervingsmethoden in gebruik die wat meer vraagtekens oproepen en waar je voorzichtig mee moet omgaan, of zelfs ver weg van moet blijven:
 • Zelf mensen uit je doelgroep gaan volgen. Je komt immers in beeld bij iedereen die je gaat volgen, en veel mensen volgen je meteen terug. Overdrijf dit echter niet en tracht ongeveer een 1:1 ratio tussen volgers en gevolgden aan te houden, dan zal je zien dat dit je nieuwe volgers oplevert. Maar... Twitter accepteert niet dat je oneindig veel mensen volgt zonder zelf gevolgd te worden. Wanneer je bijvoorbeeld meer dan accounts 2.000 volgt, en zelf nauwelijks gevolgd wordt, loop je het risico dat je account door Twitter geblokkeerd wordt. Dat geldt ook voor partijen die grote groepen 'volgen' en enkele dagen later weer 'ontvolgen'. Wees hier dus terughoudend in, en vraag je af of dit bij het imago van je organisatie past!
 • Er zijn partijen die 'veel gevolgde accounts' verkopen, maar vraag je af hoe ze aan die volgers komen en of je hiermee je doelgroep bereikt. Ik raad het sterk af om hier mee in zee te gaan!
Werving in andere Sociale Media
 • Door je tweets in andere sociale media (Facebook, Hyves, LinkedIn)  te publiceren (Twitter heeft daar tools voor, kijk onder 'resources'), ben je niet alleen zichtbaar, je kan ook de lezers van je tweets daar gericht oproepen om je account op Twitter te gaan volgen!
 • Er zijn heel wat partijen die niet alleen hun eigen tweets publiceren in andere sociale media, maar die 'hashtags' publiceren. Door hier gericht mee om te gaan kan je ook 'on-topic' volgers werven. Maar...er zijn ook partijen op Twitter actief die hiervan misbruik maken door via hashtags die trending worden in beeld te willen komen. Pas voor dat gedrag op, het wordt gezien als spamming, dus gebruik hashtags die bij jouw organisatie thuishoren.  
Online acties
Er zijn inmiddels heel wat succesvolle acties georganiseerd om meer Twitter volgers te krijgen. Dit kan heel succesvol zijn, maar pas op! De aard van de actie bepaalt ook wat die nieuwe volger van je verwacht. Zorg dus dat de actie in het verlengde ligt van hetgeen je altijd al doet en logisch bij je past. Enige voorbeelden: 

 • Enkele Goede Doelen hebben gedurende een korte periode een actie gedaan onder het motto 'Leen je volgers uit', waardoor ze dus in staat waren de volgers van andere mensen rechtstreeks te benaderen met hun content. 
 • Een andere bekende methode is tijdelijk een gadget toevoegen aan de avatar (het fotootje) van mensen die daar toestemming voor geven. Ze moeten je daartoe wel gaan volgen Meer weten? Kijk eens op Twibbon.
 • Ook kleine acties als: 'Wie wordt onze 1000ste volger?' werken wel degelijk.
 • Verstrek in het kader van evenementen  exclusieve content via Twitter, zodat deelnemers een incentive hebben om je te volgen.
 • Iets agressiever maar wel heel succesvol gebleken: Verstrek bij je eigen evenementen, bijvoorbeeld een congres, een specifieke hashtag en benader later de gebruikers van de hashtag met exclusieve content, mits ze je volgen...
 • Doe onderzoek onder je volgers en publiceer naderhand de resultaten.
Werving in eigen online media
Bij de passieve werving is het al ruimschoots aan de orde geweest maar, het werkt ook voor actieve werving:
 • Zet niet alleen een 'follow us'-botton op de homepage van je website, maar maak er een actieve oproep van, bijvoorbeeld door middel van een banner.
 • Plaats een banner met oproep in de handtekening van je e-mail.
Persoonlijke werving
 • Vraag belangrijke stakeholders, bijvoorbeeld je ambassadeurs, persoonlijk om je te volgen! Dit heeft een bijkomend voordeel: Veel mensen kijken bij bekende Nederlanders wie zij volgen en volgen die mensen ook!
 • Vraag voor je doelgroep belangrijke personen in een persoonlijk gesprek om je te volgen en af en toe aandacht aan je organisatie te besteden, bij voorkeur met een directe oproep.
Offline werving in eigen media
 • Ook in je eigen offline media kan je meer doen dan je Twitter account melden. Meld je donateurs  niet alleen dat je een account hebt, vraag ze ook expliciet om je te volgen, en biedt ze voordelen wanneer ze dat daadwerkelijk doen.
Wanneer je toch betaald adverteert om volgers te werven, doe het dan zeer gericht bij evenementen waar je stakeholders aanwezig zijn (bijvoorbeeld een festival), of een plek waar stakeholders zich verzamelen, bijvoorbeeld een ziekenhuis of bij de ingang van een natuurgebied o.i.d.

Vergeet bij actieve werving echter nooit:
(1) Doelstelling, (2) Doelgroep en (3) Kwaliteit te toetsen!


Volg je Fundraiser Online al op Twitter?

@FundraiserOnl 
of druk hier:
 
Follow FundraiserOnl on Twitter
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten