Goede Doelen Twitter Top 250 [Mei 2013]

Dit is voor Fundraiser Online alweer het 9e kwartaaloverzicht - sinds mei 2011- van de 250 grootste Nederlandse goede doelen op Twitter.

Ten opzichte van een jaar geleden, mei 2012, is de groei aanzienlijk. Het aantal volgers nam met 70% toe!

Opvallend is verder dat er voor het eerst in deze meting weinig grote wijzigingen zijn ten opzichte van vorig kwartaal. De verhoudingen lijken zich enigszins te stabiliseren.

Inleiding

Over de totstandkoming van deze lijst kan je hier alles vinden, evenals hoe je zelf ook opgenomen kunt worden! Voor de volledigheid wijs ik er op dat:
 • Niet alle goede doelen gemonitord worden, bijvoorbeeld degenen die geen CBF vermelding hebben. Enkelen daarvan zouden anders zeker een prominente plaats hebben!
 • Organisaties waarvan een 'steunstichting' of 'vriendenstichting' aan het CBF rapporteert, zoals bijvoorbeeld enkele musea en ziekenhuizen, zijn alleen opgenomen indien die betreffende steun of vriendenstichting over een eigen Twitteraccount beschikt.
 • Per organisatie wordt slechts 1 account opgenomen.
 • Internationale organisaties waarvan het hoofdkantoor in Nederland gevestigd is en aan het CBF rapporteert worden wel opgenomen.
Homogene groep

Zoals gebruikelijk is ook deze keer eerst naar de homogene groep gekeken. Dit is de top 100 eigen fondsenwervers van 2009 volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij worden sinds mei 2011 gevolgd. Omdat de groep qua samenstelling onveranderd is, krijgen we zo het zuiverste beeld van de ontwikkeling op lange termijn.

Activiteit
 • Van de 100 goede doelen hebben er nog altijd 92 een Twitter account.
 • Het aantal verzonden tweets steeg licht, van 21.288 naar 21.793;
 • Gemiddeld werden er 236 tweets per organisatie verzonden (was 231);
 • 15 organisaties verstuurden 50 of minder tweets, 7 organisaties meer dan 500.
Volgers
 • De homogene groep heeft nu 333.205 volgers;
 • Het aantal volgers steeg met 37.754, ten opzichte van 33.693 een kwartaal eerder;
 • Het aantal volgers groeide gemiddeld met 12,8% , het vorige kwartaal was dit ook 12,8%.
 • 8 organisaties groeiden met meer dan 25% (was 15);
 • Inmiddels hebben 8 organisaties meer dan 10.000 volgers (was 5);
 • Nog 12 organisaties (was 14) hebben minder dan 500 volgers;
Volgen
 • De groei van het aantal accounts dat gevolgd werd bedroeg 11,2%, t.o.v. van 8,3% een kwartaal eerder. 
Over de homogene groep kan dus gesteld worden dat dit kwartaal een vrijwel lineaire voortzetting van het vorige kwartaal laat zien. De toen geconstateerde groeiversnelling zet zich door!

Ontwikkeling Top 250 (9e meting)

Samenstelling

De Twitter Top 250 is bij de vorige meting zeer fors van samenstelling verandert. Dat kwam met name omdat er toen in de Top 250 eigen fondsenwervers van het CBF veel nieuwe toetreders waren.

Bij deze meting zijn er geen organisaties aan de totale groep van 408 gevolgde organisaties toegevoegd.
 • Er  valt 1 organisaties buiten de Top 250.
 • Er is dus ook 1 nieuwe toetreder (IFAW)
 • Eén organisatie veranderde het Twitter account. 
De totale resultaten
 • De ondergrens voor opname in de Top 250 is gestegen naar 160 volgers (was 140);
 • De Top 250 heeft nu 728.169 volgers, dat waren in november 660.606 volgers.;
 • De groei in volgers bedraagt 10,2 %, vorig kwartaal  was dit17,4% ;
 • Er zijn nu 149 organisaties met meer dan 1.000 volgers (was 138);
De top van de lijst
 • De top 3 is ongewijzigd. Het Van Gogh Museum (@vangoghmuseum) blijft niet alleen aan kop staan, ze lopen steeds verder uit, omdat ze in absolute aantallen ook de op één na snelste groeier zijn. (+ 5.861 volgers); Alleen World Press Photo groeide dit kwartaal sneller (+ 8.593)
 • Nieuw in de Top 10 is KiKa, ten koste van Bont voor Dieren;
 • De actiefste tweeters waren Kika en Groninger Kerken.
De lijst


Opmerking: Bont voor Dieren valt in aantal volgers fors terug t.o.v. de vorige meting. Ik heb hier geen verklaring voor kunnen vinden.
  

Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten