Adverteren op Twitter voor goede doelen ?

Sinds Twitter haar Ads platform enkele weken geleden openstelde voor organisaties met een beperkter budget, voer ik weer heel wat gesprekken met goede doelen over de waarde van adverteren in sociale media.

Het is een telkens terugkerend dilemma. Zodra er nieuwe mogelijkheden ontstaan, slaat de twijfel toe.

En terecht! Want je kan je budget maar één keer besteden, nietwaar? Maar waar doe je nu goed aan? Wat zijn de belangrijkste overwegingen?

Nieuw platform, nieuwe mogelijkheden?

Tot voor kort was adverteren op Twitter slechts weggelegd voor organisaties die over een groot budget beschikten. Maar daar is recentelijk verandering in gekomen. Tegenwoordig is Twitter voor iedereen toegankelijk als advertentieplatform, ook voor hen met een minder diepe buidel.

Voor de meeste goede doelen was Twitter als advertentieplatform voorheen een onbegaanbare weg. Voor hen is het nu echter ook veranderd. En dat roept bij velen de vraag op: 'Moeten we hier nu iets mee?'

Het antwoord op die vraag is nog niet zo eenvoudig. Want er zijn nog al wat relevante variabelen:

1. Doelstelling

Waarom ben je als organisatie op Twitter aanwezig? Wat wil je bereiken met de inzet van het medium? Naamsbekendheid? Inhoudsbekendheid? Conversatie met je achterban en potentiële nieuwe relaties? Traffic naar je website genereren? Conversie?

Het doel bepaalt het belang van, bijvoorbeeld, het substantieel vergroten van je bereik, het aantal volgers. Want tenzij je wekelijks een virale campagne bedenkt, is adverteren de snelste manier om je bereik te vergroten.
 
2. Rendement 

Zoals ik al schreef in de inleiding, je kan je euro maar één keer uitgeven. Daarom is het belangrijk dat je afweegt wat het rendement van je investering is. Wat is een volger op Twitter of een bezoek aan je website vanuit Twitter je waard? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van een 'like' op Facebook?

Rendement is vaak wel inzichtelijk als je het afweegt aan uiteindelijke conversie. Maar dan moet je wel de kosten en baten van je hele online en offline keten in beeld hebben. Want wat is de waarde van een e-mailadres? Of de waarde van een fysiek adres? Of van een verzoek om additionele informatie?

Het wordt natuurlijk al een stuk lastiger om een rendementsuitspraak te doen indien 'betrekken van je achterban' of 'inhoudsbekendheid' je doelstelling is.

3. Competitief speelveld

Wanneer je adverteert op Twitter concurreer je met alle andere adverteerders om aandacht. Wie het hoogste biedt, krijgt de meeste aandacht, zo simpel is het. Slim van Twitter, maar het betekent ook dat je concurreert in een competitief en dynamisch speelveld met steeds wisselende profit én non-profit concurrenten.

Dat is een harde competitie, die best wel wat kennis en aandacht van je organisatie vraagt. En geloof maar dat tenminste een substantieel deel van 'de competitie' heel precies weet wat het rendement van hun investering is en zij hun grens ook op zullen zoeken.

4. Budget

Om te adverteren zul je over budget moeten beschikken. De hoogte van het budget bepaalt je sprongkracht. Of je nu meer volgers wilt of meer conversie, de grens van je groei wordt primair bepaalt door wat je er voor over hebt. Met een paar honderd euro per maand kun je al aan de slag.

Vergeet daarbij niet dat je budget ook je leercurve voor een groot deel bepaalt. Hoeveel en hoe snel kun je betrouwbaar testen?   

5. Creativiteit

Uiteindelijk gaat het er wel om dat je creatief bent in je uitingen. Wat werkt wel, wat niet? Afbeelding of juist niet? Welke doelgroep moet je met welke boodschap benaderen? Het is een continu proces van het goede aanbieden op het juiste moment aan de juiste doelgroep. 

6. Capaciteit

Er zit natuurlijk een 'gemeen' addertje onder het gras: Je wordt wel geacht het allemaal zelf te doen. Althans, Twitter stelt alleen het platform beschikbaar, je moet het wel zelf inrichten, bewaken, evalueren en continu(!) bijsturen. En dat vraagt dus tijd en aandacht, oftewel arbeidscapaciteit. En die moet je maar weer kunnen vrijmaken binnen je organisatie...

7. Voordeel van de first movers

Zoals altijd waren de eerste partijen, ook goede doelen, er als de kippen bij om snel gebruik te maken van de geboden kans. Het ligt in de lijn der verwachting (vergelijk het maar met Facebook), dat het aantal adverterende partijen in het komende jaar fors toe zal nemen. Degenen die nu nog denken 'Ach, laat maar, we zien het wel even aan' , zullen nooit meer zo goedkoop in kunnen stappen. Snel beslissen heeft zo zijn voordelen, juist ook voor kleinere organisatie.

8. Transparantie

Een groot voordeel van de inzet van het Twitter Ads platform is de toegankelijkheid van activiteiten en resultaten en daarmee de transparantie van het gehele proces. Ook voor hen die er niet dagelijks mee bezig zijn.

Afwegingen

Wel of niet adverteren? Het is een afweging die je als organisatie zelf zal moeten maken.

Maar maak die afweging nu en doe het wel op de goede gronden! 

Heb je wel budget, maar onvoldoende kennis en/of capaciteit? Geen onoverkomelijk probleem! Inmiddels zijn er diverse partijen die je kunnen helpen, waaronder zeker ondergetekende.

Voor een aantal goede doelen én commerciële partijen voer ik Twitter advertentiecampagnes inmiddels al succesvol uit. Geïnteresseerd? Mail info@sestertius.nl of bel naar 06-81 39 99 83 voor een afspraak.Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

1 opmerking: