Goede Doelen Twitter Top 250 [nov 2014]

Dit is alweer het 3e lustrum van de goede doelen Twitter Top 250! 

Voor het 15e kwartaal op rij zijn de 250 grootste eigen fondsenwervers op Twitter op een rijtje gezet.

Zoals altijd met wisselingen in volgorde, afvallers en toetreders en andere opvallende veranderingen.

Of juist het misschien wel meer opvallende ontbreken van verandering...
 
Samenstelling

De gevolgde groep van 438 Twitter accounts blijft dit kwartaal ongewijzigd.

Ten opzichte van de vorige meting levert het de volgende veranderingen op:
 • Er zijn twee nieuwe toetreders, Stichting Down Syndroom en de Richard Krajicek Foundation. In beide gevallen omdat hun account nieuw toegevoegd is.
 • Waar er twee toetreden vallen er ook twee af. Dat zijn dit kwartaal het Legermuseum, dat gesloten is en binnenkort overgaat in het Nationaal Militair Museum waarvan ik nog niet kan bepalen of die opgenomen gaat worden als eigen fondsenwervende organisatie, en het Twitter account van HGJB, dat opgeheven lijkt te zijn.
 • Stinafo veranderde de naam van haar account in @gehandicaptkind
 • De ondergrens voor opname in de Top 250 steeg van 330 naar 342 volgers. Het wordt bijna gewoonte om hier aan toe te voegen dat dit nog altijd een bijzonder laag aantal is.
Homogene groep

Sinds de 1e waarneming wordt de ontwikkeling van een homogene groep van 100 organisatie gevolgd. De groepsparticipatie aan Twitter is ongewijzigd, 96%.

De homogene groep heeft bij deze meting 550.684 volgers, een toename van 6,8% ten opzichte van de vorige meting. dat was bij de vorige metingen in augustus en mei nog 7,9% en lijkt dus iets te dalen.

Top 250

Ten aanzien van de ontwikkeling van de Top 250 valt er het volgende te constateren:
 1. Licht afnemende groei
  • Het totale aantal volgers groeide dit kwartaal met 65.516 naar 1.155.963. Dat is een groei van 6, 01% terwijl dat een kwartaal eerder nog een groei van 6,58% was.
 2. Dalend aantal tweets
  •  Een deel van de groeiafname is ongetwijfeld toe te schrijven aan een afnemend volume in tweets. Het totale aantal tweets daalde in het laatste kwart naar 47.849, een afname van 6,3%.
 3. Aantal inactieve organisaties blijft toenemen
  • Ik constateerde het al eerder, maar het het aantal kleinere goede doelen dat Twitter vaarwel zegt is ook dit kwartaal weer toegenomen. Het zijn er nu 49, exclusief één verdwenen Twitter account, terwijl het er een kwartaal geleden nog 41 waren. Ik schreef hier eerder al een blogpost over, de verklaring zal bij de laatste afhakers niet substantieel anders zijn.
Grote Groeiers

De lijst van Twitter accounts die het snelste groeien is niet substantieel veranderd in de afgelopen 3 maanden. We zien 7 organisaties terug die ook in de lijst van augustus stonden. De bovenste 4 zelfs op dezelfde plek.


Conclusie

En met dat beeld springt meteen één ding in het oog.

Het afgelopen kwartaal is er wel degelijk het nodige veranderd op Twitter. Het platform is namelijk toegankelijk geworden voor kleine adverteerders. Daarover schreef ik enkele weken geleden al.

Wat dus echt opvalt is dat er nog vrijwel geen enkel goed doel in de afgelopen 8 weken gebruik heeft gemaakt van deze nieuwe mogelijkheid om het aantal volgers substantieel uit te breiden! Zijn ze zo traag, zich niet bewust van de nieuwe mogelijkheden, getuigt dit van organisatorische inflexibiliteit of heeft men helemaal geen beeld van nut en noodzaak?

Daar waar commerciële partijen massaal deze mogelijkheid aangegrepen hebben, blijven de goede doelen opvallend stil op dit terrein. Ik ben dan ook heel benieuwd wat het beeld van volgend kwartaal zal zijn... 

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten