Goede Doelen Twitter Top 250 [mei 2015]

Het is al weer vier jaar geleden dat Fundraiser Online voor de eerst maal de 250 grootste goede doelen op Twitter op een rijtje zette. 

Inmiddels zijn we toe aan de 17e kwartaalmeting. Waaruit eens te meer blijkt dat de meningsverschillen over de waarde van de inzet van Twitter binnen de branche sterk uiteenlopen.

Toch zijn er weer de nodige verschuivingen en een aantal opvallende toetreders...leidend tot verschuivingen in de Top 10!

Samenstelling

Bij de vorige meting merkte ik op dat de CBF lijst, die als basis voor de samenstelling dient, verre van compleet was. Voor het overgrote deel is dat bij deze meting gelukkig rechtgetrokken.

Met een blik op de toekomst ben ik nog altijd in afwachting van hetgeen het CBF gaat doen met haar lijst, waardoor ik mij bezin op een gewijzigde methode van samenstelling die recht doet aan alle betrokken partijen.

Mutaties

De waarnemingslijst groeide dit kwartaal fors, maar uiteindelijk leidde dat tot een beperkt aantal wijzigingen in de Top 250. Dit kwartaal traden vier organisaties toe, namelijk:
 • Stichting DierenLot (nieuw)
 • JDRF Nederland (nieuw)
 • Verzetsmuseum Amsterdam (nieuw)
 • Samen 010 (KSA/GCW) 
Dat ging ten koste van:
 • FRES 
 • GetOn
 • Landelijke Stichting tegen Zinloos Geweld 
 • Lucille Werner Foundation
De ondergrens van de lijst stijgt (te) langzaam, maar gestaag. Dit kwartaal zijn er 457 volgers nodig om de lijst te halen, dat waren er vorig kwartaal 402. 

Ontwikkeling Top 250

De opvallendste ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal:
 • Het aantal volgers groeide met 102.496 (+8,2%), dat is fors hoger dan in de voorgaande kwartalen;
 • De groei van het aantal volgers is ook gelijkmatiger verdeeld over de diverse organisaties;
 • Het totale aantal tweets groeide met 8,6%. Iets hoger dan voorgaand kwartaal. Toch constateer ik juist hier grote verschillen tussen organisaties, want er zijn er nog steeds velen die nauwelijks actief zijn;
 • De groei van het aantal gevolgde accounts is met 3,9% stabiel.
De uiteindelijke constatering moet zijn dat de groei er goed in zit, maar dat dit niet of nauwelijks toe te wijzen is aan toenemende activiteit van goede doelen.

Dat beeld strookt wel met een bredere perceptie, dat veel organisaties nog altijd niet goed weten wat ze met Twitter aanmoeten. Ze lezen en horen dan ook nog al wat doemscenario's, maar in de praktijk blijkt dat zeker nog niet bewaarheid te worden. Misschien iets meer in het hier en nu leven?

Snelle groeiers

Bepaald opvallend is de lijst met grote groeiers niet te noemen, of het moet zijn dat hun groei zo beperkt is. Namen ze in de vorige meeting nog 47% van de totale groei voor hun rekening, dit kwartaal daalt dat percentage tot 37%.

Het strook wel met het beeld dat de groei beter verdeeld is.


Opgemerkt dient hier echter wel te worden dat Stichting DierenLot vanaf deze meting voor het eerst opgenomen is en meteen binnenkomt op plaats 9 met ruim 20.000 volgers, hetgeen de groeicijfers wel enigszins vertekent. (Disclosure: Stichting DierenLot is klant van ondergetekende) 

Verschuivingen in top van de lijst

De bovenkant van de lijst wijzigt op nog al wat punten:
 • Natuurmonumenten gaat naar plaats 5, ten koste van Greenpeace, nu 6de;
 • DierenLot komt nieuw binnen op plaats 9, waardoor KNRM naar plaats 10 zakt;
 • Foodwatch zakt uit de top 10 naar plaats 12, omdat Gered Gereedschap nu op plaats 11 vanaf 14, op de deur van de top 10 klopt.
 • De top 4 is ongewijzigd en loopt steeds verder uit, getuige ook hun bijna vaste plek in de top 10 van snelste groeiers.
Conclusie

De groei zit er nog altijd goed in, van een vermeende teruggang is absoluut geen sprake. Wel valt op dat er grote verschillen in opvatting zijn over de mate van activiteit, hetgeen mijns inziens vooral te maken heeft onduidelijkheid over doelstellingen en de daarbij behorende inspanningen.

Veel organisaties zouden dan ook gebaat zijn bij meer interne duidelijkheid over het doel van hun inspanningen. Enkele honderden volgers en 10 tweets per maand zet echt geen zoden aan de dijk!

De lijstVragen over de samenstelling? Kijk hier of mail naar fundraiseronline@sestertius.nl .


Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter

Geen opmerkingen:

Een reactie posten