Calimero

Als kind keek ik er altijd naar op TV. Calimero, het kleine zwarte kuikentje dat altijd liep te klagen. 'Zij zijn groot en ik ben klein en da's niet eerlijk'. We ontlenen aan het stripfiguurtje het 'Calimero-effect', het gevoel dat de grote partijen altijd een voorsprong hebben. Dat ze groter, sterker, beter zijn dan wij.

Met de adoptiecijfers van een zich nieuw ontwikkelend medium als Twitter in handen is het wel interessant om eens te kijken of het nu echt waar is. Is de omvang van een organisatie bepalend? Werkt omvang voor je of juist tegen je? Kortom: 'Does size matter?'

Ook voor goede doelen organisaties gaat het Calimero-effect op. Kleinere goede doelen voelen zich vaak benadeeld ten opzichte van grotere organisaties, waarbij vooral vaak het argument 'Dat kunnen wij ons niet veroorloven, wij hebben niet zulke grote budgetten' gehanteerd wordt.

Vaak heb ik me aan dit argument gestoord. Omdat het meestal niet gaat om de omvang van het budget, maar om de capaciteit om snel nieuwe ontwikkelingen te identificeren en te adopteren. De goede strategische keuzes maken dus, die je een competitief voordeel opleveren. Juist kleinere organisaties zijn vaak 'early adopters', terwijl grotere organisatie daarvoor veelal te log en bureaucratisch zijn. Maar je moet als kleine organisatie natuurlijk wel een dergelijk besluit durven nemen.

Met de cijfers van de Goede Doelen Twitter Top 200 in handen hebben we een mogelijkheid om eens te toetsen of het nu waar is dat kleine organisaties het inderdaad afleggen tegen de groten. Omdat het Calimero argument altijd aan de omvang van het budget gerelateerd wordt, en  je er van uit mag gaan dat een organisatie met hogere Inkomsten Eigen Fondsenwerving normaal gesproken ook over een groter budget voor fondsenwerving en communicatie beschikt, zou een hogere CBF ranking ook tot meer mogelijkheden moeten leiden en dus betere resultaten. Is dat ook zo?

Wanneer we het aantal volgers van de nr. 1 tot nr. 100 vergelijken met de resultaten van de nr. 101 tot 200 op de CBF ranglijst zien we wel een verschil. Het aantal volgers van de 'bovenste helft' is 116.535 voor de 'onderste helft' is dat 50.122, ruim minder dan de helft dus.

Maar zodra we iets dieper kijken, in blokken van 20 organisaties, wordt het beeld meteen minder duidelijk, zoals we zien in nevenstaand overzicht. De belangrijkste oorzaak hiervan lijken de 'uitzonderingen' te zijn. Nog boeiender wordt het beeld als we de grootste 10 organisaties vergelijken met de 190 overige organisaties. Die grootste 10 zijn namelijk goed voor 19,8% van alle volgers. 

Er is dus wel degelijk een verband tussen omvang van de eigen fondsenwerving en de aantallen volgers op Twitter van een goed doel. Maar daarmee is de verklaring nog lang niet eenduidig gevonden. Want er zijn voor deze resultaten meer mogelijke verklaring dan 'omvang van het budget'.
  • Grotere organisaties hebben al veel meer relaties. Het is logisch dat die zich ook op Twitter aan hen verbinden. Als dat zo is zou dat betekenen dat het rendement van een communicatieve inspanning bij grote organisaties hoger is. Minder tweets per volger dus. En dat is ook zo. De grootste 10 hadden 17,1% van de tweets nodig om 19,8% van volgers aan zich te binden.
  • Grotere organisaties leren sneller. Wanneer dit het geval zou zijn zou het aandeel van de grote organisatie sneller moeten groeien. Ik kan daartoe alleen de cijfers van mei (top 100) vergelijken. De grote 10 hadden toen een aandeel van 29,4 % en nu 28,3%. Dat lijkt dus niet waar, maar in de nr 11 tot 100 zijn in augustus extra organisaties toegevoegd, die in mei nog niet bekend waren. Het echte aandeel is waarschijnlijk vrijwel identiek gebleven, maar zeker niet sterk gestegen!
  • Grote organisaties signaleren nieuwe ontwikkelingen sneller.  Dit lijkt zeker het geval te zijn, in ieder geval is het zo dat daar waar de grootste 20 allemaal actief zijn op Twitter, van de 180 overigen er 44 niet actief zijn. 
Dat omvang er dus toe doet is absoluut waar. Maar dat er ook genoeg organisaties te vinden zijn die zich hieraan onttrekken is ook een feit. Van de 25 organisaties met de meeste volgers komen er 9 niet uit de Top 50 van het CBF, 4 zelfs niet uit de Top 100. Het kan dus wel degelijk, het effect is zeker niet absoluut.

Wanneer je als organisatie nu pas begint of nauwelijks actief bent, sta je serieus op achterstand. Dan moet je niet klagen als Calimero, maar je afvragen waarom het zo lang duurt voordat je door hebt dat je dringend aan de slag moet. Dat heeft niets met budget te maken, maar alles met het (on)vermogen om ontwikkelingen te signaleren en te duiden!

Ter informatie:

Volg je FundraiserOnline op Twitter?

Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten