Het recept voor succes!

Ieder goed doel wenst geweldige resultaten in fondsenwerving. Maar is het je wel eens opgevallen dat snel groeiende goede doelen lang succesvol blijven? En dat slecht presterende organisaties meestal gedurende langere tijd zwakke resultaten boeken? 

Waarom blijven succesvolle organisaties zo lang bovenmatig groeien? Wat is 'het geheime ingrediënt van hun recept'? En vooral...wat kan je doen om dit ook te realiseren?

Harvard Business Review publiceerde  een interessant artikel waarin geanalyseerd werd waarom succesvolle atleten, zowel individuen als teams, vaak gedurende langere tijd winnaars blijven. Dat bleek niet noodzakelijk alleen doordat het betere atleten zijn. Er spelen meer factoren een rol. De onderzoekers identificeerden er 10.

Deze resultaten zijn echter ook toepasbaar op fondsenwervende organisaties! Dus is het extra interessant om die resultaten te bekijken. Dit zijn de bevindingen van de onderzoekers en wat we er als fondsenwervende organisaties van kunnen leren:

1. Goede stemming

Iedereen voelt zich goed bij successen. Die emotie stimuleert de mensen in de directe omgeving extra door de positieve energie die er vanuit gaat.

De les voor fondsenwervers: Succes is leuk! Vertel over successen, deel successen, straal de (terechte) vrolijkheid uit die erbij hoort.

De les voor managers en directies: Stimuleer dat successen gevierd worden. Doe er zelf aan mee!

2. Goede sfeer

Succes levert een goede sfeer op. En bij een goede sfeer blijven mensen betrokken. Het ziekteverzuim daalt, er is meer tijd voor uitwisseling van informatie, tijd voor begeleiding, tijd voor kennisontwikkeling etc.

De les voor fondsenwervers: Maak gebruik van de toegenomen motivatie die succes oplevert. Ontwikkel jezelf en ontwikkel samen als team.

De les voor managers en directies: Stel realistische doelstellingen, die ook haalbaar zijn. Het houdt mensen gemotiveerd!

3. Meer bereidheid tot leren

Winnaars hoeven zich niet te verdedigen, dus feedback wordt niet opgevat als 'kritiek' of 'straf' maar als iets om nog beter van te worden.

De les voor fondsenwervers: Juist bij succes moet je externe input gebruiken!  

De les voor managers en directies: Evalueer succesvolle acties, richt je op verbetering van wat goed gaat, geef nu feedback. 
 
4. Minder afleiding

Piekeren helpt nooit! Maar als de resultaten slecht zijn, leidt dat bij veel mensen tot twijfel en verlies aan zelfvertrouwen. Succes geeft mentale rust en brengt daardoor scherpte, concentratie en focus.

De les voor fondsenwervers: Focus op wat er goed gaat! Probeer dat te verbeteren. Denk in kansen, niet in bedreigingen.

De les voor managers en directies: Creëer geen 'angstcultuur' of 'afrekencultuur', zorg dat mensen durven te falen. Creëer rust, wees duidelijk over de strategie, waak voor paniek.

5. Wederzijds respect

In een succesvolle organisatie profiteert iedereen mee en is het ook makkelijker om succes te delen. Dit gevoel van saamhorigheid wordt door tegenvallers doorbroken. In slecht presterende organisaties maken medewerkers elkaar verwijten en wordt de 'schuldvraag' heen en weer geschoven. 

De les voor fondsenwervers: Accepteer andermans falen en probeer tegenvallers 'als team' te verwerken, vooral door de positieve elementen te benadrukken. Iedereen ziet echt wel wat er mis gaat, dat uitspreken leidt alleen maar tot defensief gedrag en verlies van 'team-spirit'.

De les voor managers en directies: Stel geen 'schuldvragen', bewaak de 'team-spirit'. Waak voor het ontstaan van koninkrijkjes en wees voorzichtig met 'oplossingen' die ten koste van individuele personen gaan.

6. Trouwe fans

Wanneer een organisatie succes boekt is het makkelijk voor de achterban om trouw te zijn. Supporters, vrienden, ze motiveren de medewerkers en versterken de motivatie.

De les voor fondsenwervers: Gebruik succes om fans, donateurs, vrienden ook echt aan je te binden, zodat het in moeilijkere tijden voor hen een hogere drempel wordt om afscheid van je nemen! 

De les voor managers en directies: Zet succesvolle teams/mensen in de schijnwerpers, zodat ze ook gemotiveerd worden. Gun hen hun welverdiende 'moment of glory'.

7. Positieve publiciteit

De pers heeft de natuurlijke neiging om succes te versterken en deze organisaties meer toekomstige successen te voorspellen. Daarentegen worden minder succesvolle organisaties juist geconfronteerd met hun falen, wordt er om verklaringen gevraagd en wordt hen een minder succesvolle toekomst toegedicht.

De les voor fondsenwervers: Deel successen breed, dus juist ook met de pers. 

De les voor managers en directies: Deel successen en wees bij tegenvallers eerlijk zonder daarbij mensen te slachtofferen. Winnen doe je samen, verliezen ook! 

8. Toegang tot betere bronnen

Velen willen bij succes betrokken zijn, vaak in de hoop dat daarmee een deel van het succes op hen afstraalt. Winnaars worden uitgenodigd bij de betere feestje, hebben sneller toegang tot hooggeplaatste personen en instanties.

De les voor fondsenwervers: Maak gebruik van de mogelijkheden die geboden worden. 'Smeedt het ijzer als het heet is', luidt niet voor niets het gezegde. Dit zijn dus geen 'genietmomentjes', maar kansrijke momenten om van een groot succes een nog veel groter succes te maken!

De les voor managers en directies: Idem, maar met meer verantwoordelijkheid. Juist nu is het aan management en directie om zelf bij te dragen en  'het laaghangend fruit te plukken'

9. Rust

Wie durft een succesvolle organisatie te vertellen wat er anders moet? Slecht presterende organisaties hebben de neiging veel meer tijd te spenderen aan zelfreflectie of worden van buiten af gedwongen zich met hulp te versterken. Waarmee veel tijd verloren gaat en er minder tijd voor 'het echte werk' is.

De les voor fondsenwervers: Als het even tegenzit, ga dan vooral niet te veel 'evalueren', maar focus op de klus die gedaan moet worden. Zet de schouders eronder!

De les voor managers en directies: Zorg dat de energie van medewerkers bij tegenwind 'naar buiten gericht' blijft. Minder vergaderen, minder documenten produceren, geen grote interne 'verbeteringsprocessen' opstarten.   

10. Continuïteit

Wanneer de resultaten achterblijven, wordt de coach ontslagen. Nieuwe leiders, nieuwe strategieën, hetgeen vaak tot zwabberend beleid leidt en (te) weinig tijd om strategieën daadwerkelijk tot bloei te laten komen.

De les voor fondsenwervers: Heb geduld, blijf bij het plan, geef plannen tijd om zich te bewijzen.

De les voor managers en directies: Behoeft dit enige uitleg?

Samengevat kan gesteld worden dat 'succes' vooral het gevolg van een collectieve 'state-of-mind' is. Je kan als organisatie, directie, management of individuele medewerker er veel aan doen om die 'state-of-mind' te bewerkstelligen, te beginnen met een overdosis positiviteit.

Het lijkt me een mooi uitgangspunt van dit nieuwe jaar, een echt goed voornemen. Laten we vooral focussen op wat er wel goed gaat! 

Ik wens iedereen  een voorspoedig, positief en vooral fondsenwervend succesvol 2013!Fundraiser Online vind je ook op Facebook?
Lees nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
   

2 opmerkingen: