Analyse van 3 jaar goede doelen op Twitter (I)

Al bijna 3 jaar lang publiceer ik ieder kwartaal de Twitter top 250 van goede doelen in Nederland op Fundraiser Online. Parallel daaraan volg ik al 3 jaar lang een homogene groep van 100 goede doelen op Twitter.

Door naar de ontwikkeling van die vaste groep van 100 goede doelen te kijken worden de veranderingen van hun prestaties op Twitter door die jaren heen beter zichtbaar. Dat is een leerzame exercitie en het levert goede benchmarks op.

Dit is deel I van een overzicht van die veranderingen. Later deze week nog veel meer!

De homogene groep

De homogene groep zijn de 100 grootste organisaties in 'baten eigen fondsenwerving', zoals die eind 2010 hun jaarcijfers over 2009 gerapporteerd hadden aan het CBF.

Bij de eerste meting waren die organisaties lang nog niet allemaal actief op Twitter. Het participatiepercentage heeft zich sindsdien als volgt ontwikkeld:

  • Nog altijd is 5% van de organisaties niet actief op Twitter, hetgeen anno 2014 bijna niet voor te stellen is. 

Activiteit

Aanwezig zijn op Twitter is stap één, maar veel interessanter is de vraag of en hoe actief de organisaties zijn. Dat is af te lezen aan het aantal verzonden tweets per kwartaal, zoals weergeven in onderstaande grafiek:

  •  Het aantal verzonden tweets blijft nog altijd toenemen, zowel het totaal als gemiddeld per actieve organisatie.
Op grond hiervan kan dus gesteld worden dat goede doelen actiever worden op Twitter, maar die ontwikkeling vindt wel heel langzaam plaats.  Het gemiddelde is in 3 jaar gestegen van 2 naar 3 tweets per dag!

Dat is opvallend. Twitter is een conversatiemedium, waarbij een gemiddelde toename van enkele tweets per kwartaal nauwelijks als een 'intensivering van de conversatie met de volgers' geduid kan worden.

Volgers

De volgende stap is een blik op de resultaten van die activiteiten. Hoe ontwikkelt het aantal volgers zich? Dat plaatje ziet er als volgt uit:

  • We zien een bijna lineaire groei van het aantal volgers, zowel in totaal als per actieve organisatie.
  • Een lineaire groei betekent, voor de wiskundigen onder de lezers, dat de groei als percentage van de basispopulatie dus wel afneemt!
Laten we eens wat verder naar die groei kijken. Dit is de groei per kwartaal en de gemiddelde groei per organisatie:

  • Zoals gezegd is de groei vrijwel stabiel, dreigt zelfs enigszins af te nemen, alhoewel het nog vroeg is om die conclusie als feit te bestempelen.
  • Indien we dit gegeven relateren aan de toenemende activiteit van goede doelen op Twitter die we al eerder zagen, zien we dus dat organisaties steeds meer moeite moeten doen om de groei te bestendigen. 
Calimero?

Een telkens terugkerend onderwerp in gesprekken met goede doelen is de enigszins afgunstige blik van de kleine organisaties naar de resultaten van grotere organisaties. 'Ja, voor hun is het makkelijk...' 

Daarom is het goed om eens te kijken naar de groeipercentage van de grootste 50 versus de kleinste 50 accounts. Is het nu zo dat grotere accounts sneller groeien in volgers dan kleinere accounts?

Geloof het of niet, maar de groei is vrijwel gelijk:
  • 8,9% in het afgelopen kwartaal voor beide groepen
  • Over het hele jaar was de groei van de 'grote accounts' 49,2% en van de kleine accounts 46,5%
Dat laatste is weliswaar een verschil, maar statistisch niet significant.

Op basis van deze cijfers trek ik de voorzichtige conclusie dat de groei niet gebaseerd is op omvang van het account en dat het dus voor grote accounts net zo lastig is om te blijven groeien als voor kleine accounts.

Dit leidt ook tot de conclusie dat 'early adopters' wel een significant voordeel hebben. Blijven opletten bij nieuwe ontwikkelingen loont dus wel degelijk!

Zoals gezegd blijf ik nog even analyseren. Later deze week het vervolg...


Like Fundraiser Online op Facebook!
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter


Geen opmerkingen:

Een reactie posten