De trends van 2017 voor goede doelen

In de laatste dagen van het jaar werp ik traditiegetrouw een blik vooruit naar het jaar dat voor ons ligt. Wat kunnen we komend jaar verwachten? 

Dit jaar eens niet in de vorm van een lijstje, maar met wat meer onderling verband. Trends staan immers niet los van elkaar. 

Dit zijn mijn verwachtingen voor 2017...

Fusies

Afgelopen jaren is er een nieuwe trend ontstaan. Meer en meer zijn we getuige van consolidatie in onze branche. En die trend is zeker nog niet voorbij. Of het nu om een fusie, een strategische alliantie of een vergaand samenwerkingsverband gaat, goede doelen voelen de noodzaak om steeds meer samen te gaan werken. Soms gedreven door kostenbesparingen, voortkomend uit teruglopende inkomsten of soms omdat de programma's zo sterk overlappen dat er door een fusie veel synergetische effecten te bereiken zijn. En niet in de laatste plaats omdat het onderscheid tussen vergelijkbare organisaties voor de achterban al lang niet meer duidelijk is.

Wat de drijfveer ook is, we hebben merken zien verdwijnen en die trend zal dit jaar nog wel doorzetten.

Teruglopende aantallen structurele relaties

In veel branches, uiteenlopend van kranten tot de ANWB, is het een ontwikkeling die al veel langer gaande is, maar nu zien we dat het ook in onze branche z'n intrede doet. Abonnee- en ledenbestanden zijn aan het krimpen. Er is een grotere trend waarneembaar dat mensen zich steeds minder voor langere tijd aan iets willen verbinden en in toenemende mate 'on-demand' keuzes maken.

Daarmee is niet gezegd dat mensen zich minder betrokken voelen bij het werk van goede doelen. We zullen ze alleen veel frequenter moeten overtuigen van de nut en noodzaak van ons werk om die betrokkenheid uitgedrukt te zien worden in een daadwerkelijke bijdrage in tijd en/of geld.

Vechten om media-aandacht

En daarmee komen we op een volgende ontwikkeling. Wanneer we mensen vaker zullen moeten overtuigen, wordt de mediadruk, ook vanuit onze branche, vanzelf groter. De strijd om aandacht barst in volle hevigheid los. Hoe vaak kan je iemand een e-mail sturen? Wie is zichtbaar in de tijdlijn van een Facebookbezoeker? En wat is het ons waard? De kosten blijven stijgen. Hoe onderscheid je jezelf communicatief nog in deze informatie-tsunami?

Een nieuwe manier om je te onderscheiden, die we de laatste tijd al terugzien in diverse commerciële campagnes, is het fenomeen 'short-lived content', zoals we dat kennen van Snapchat. De kracht zit vooral in het 'dit mag je niet gemist hebben'-gevoel. In 2017 zullen we daar in de goede doelen sector zeker meer toepassingen van zien.

Een andere belangrijke nieuwe ontwikkeling in dit kader, die vooral de aandacht trok rondom het Brexit referendum en de verkiezingen in de USA, is een fenomeen dat aangeduid wordt als 'psychological targeting', oftewel het gericht tonen van nieuws aan mensen in sociale media op basis van hun psychologisch profiel. Dit zal ongetwijfeld op vele vlakken navolging gaan krijgen.

Nog een manier om je organisatie op een vernieuwende manier in beeld te brengen is inspringen op de trend van 'purpose driven marketing'. Steeds meer commerciële organisaties ontdekken de kracht van een merk dat meer is dan een product, maar is ingebed in een visie op een betere wereld. Die boodschap resoneert bewezen bij consumenten. Als goed doel ben je voor dit type bedrijven dan ook een aantrekkelijke samenwerkingspartner, maar... blijf opletten! Zij hebben jou vaak meer nodig dan jij hen nodig hebt!

Personeelstekort online fondsenwerving

Maar om al die ontwikkelingen bij te benen heb je wel deskundig personeel nodig. En laat dat nu één van de grootste struikelblokken van de laatste jaren zijn, zeker als het gaat om online kennis van fondsenwerving. Het aantal vacatures is schier eindeloos en de vraag neemt alleen maar toe.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het kennisniveau van de online fondsenwerver volgens de meeste organisaties nog tekort schiet, waarbij het niet geheel duidelijk is of het daarbij om ontbrekende kennis over 'online' gaat, of dat het juist om ontbrekende kennis over 'fondsenwerving' bij online medewerkers gaat.

Feit is wel dat er op dit terrein een grote behoefte aan educatie zal zijn in de komende jaren. Dat is enerzijds een organisatorisch belang, maar anderzijds is het ook zo dat fondsenwervers zelf meer zullen moeten doen aan hun eigen ontwikkeling, willen ze ook in de toekomst hun vak nog naar behoren uitoefenen!  

In de te overbruggen periode, leren kost nu eenmaal tijd, zullen organisaties de afweging moeten maken wat ze wel en niet doen gezien de beperking in de factor arbeid. Wat doe je zelf, wat kan je uitbesteden en wat doe je niet...

Nieuwe transactiemethoden

Fondsenwerving gaat uiteindelijk om het verwerven van middelen. Daarvoor is een transactie noodzakelijk. Op dat terrein staan we absoluut aan de vooravond van grote veranderingen. Met de komst van PSD2 (Payment Services Directive 2) in de EU, de opvolger van PSD1 (bij ons vooral bekend als SEPA), wordt de markt in het komende jaar geopend voor een keur aan nieuwe aanbieders, waaronder grote partijen als Google, Apple, Microsoft en Facebook die al staan te trappelen van ongeduld. Traditionele banken zijn hierdoor niet langer de enige 'eigenaar' van betalingsverkeer.

Hoe zich dit gaat ontwikkelen is nu nog onduidelijk, maar dat het betalingsverkeer gaat veranderen is zeker. Het heeft onder meer consequenties voor de plek waar financiële transacties gaan plaatsvinden. En dat is waar het voor fondsenwervers echt belangrijk wordt. Want ineens hoeven donateurs dan niet meer naar je website om te doneren!

De voortschrijdende ontwikkeling van het 'Internet of things'

Steeds meer toepassingen van het 'Internet of things' vinden hun weg naar de consumentenmarkt. Zo zien we de ontwikkeling van 'slimme' kleding, die je gezondheid monitoren en je arts bellen als het niet goed met je gaat, of tools waarmee je letterlijk met één druk op de knop aanvulling van een bestaande voorraad van een product bestelt, die vervolgens bij je voordeur wordt afgeleverd. Hoezo, naar de winkel?

Denk er maar eens over na...in 2020 zijn er naar schatting wereldwijd 70 miljard (!) devices die met elkaar kunnen communiceren. De implicaties zijn overweldigend, ook voor goede doelen!

Performance based metrics

Online fondsenwerving gaat een nieuwe fase in. Steeds meer goede doelen gaan er serieus mee aan de slag en de opbrengsten beginnen substantiële vormen aan te nemen. Maar hoe die programma's gemanaged worden staat nog in de kinderschoenen.

2017 wordt het jaar waarin we daarin een omslag gaan zien. Steeds meer zullen we afscheid nemen van 'vanity-metrics' en naar de echte, financiële opbrengsten gaan kijken. 'Performance-based-metrics' worden de norm.

En de 'niet-trends'?

Moet ik nu echt nog 'mobile first' opschrijven? Nee, dat is geen trend meer, maar een gegeven. Evenals 'meer video' dat al jarenlang op ieder trendlijstje prijkt. En oh ja ... 'Big Data' ...langzamerhand mag dat toch wel doorgedrongen zijn, zelfs tot verstokte dinosauriërs.  

Datzelfde geldt overigens ook voor 'traditionele fondsenwervingsmethoden' als e-mail en crowdfunding, waarin de Nederlandse goede doelen tot op heden ernstig achterblijven. De trend is hoogstens dat we het nu eindelijk wel serieus gaan doen....  


Ik wens alle lezers van Fundraiser Online een fijne afsluiting van 2016 en moge 2017 een jaar worden waarin al onze dromen voor een mooiere wereld uitkomen!


Heb je Fundraiser Online al bezocht op Facebook?
Op mijn Facebook pagina vind je nog veel meer interessante informatie voor fondsenwervers!

Follow Me on Facebook

Volg Fundraiser Online ook op Twitter
Follow FundraiserOnl on Twitter
Geen opmerkingen:

Een reactie posten